1. aste: Ettevõtlikkuse ja rahatarkuse töölehed

Töölehed on mõeldud 1.-3. klassis (mõned ka 4. klassis)  rahatarkuse ja ettevõtlikkuse teemade arutamiseks ning lõimimiseks tundidesse. Lehti on mugav kasutada kõigil algklasside õpetajatel ning ka tunni asendajatel.  Teemade koostamisel on aluseks võetud ettevõtluspädevuse alapädevused. Lehed võib välja printida või kasutada digitaalselt E-koolikotis.

Töölehed leiad digitaalsena  E-koolikotist

Printimiseks on töölehtede pdf versioonid siin:

Enesejuhtimise oskust arendavad töölehed: 

Õnne ei saa osta

Soov ja raha säästmine

Reklaam

Reisile

Kes kopikat ei korja, see rublat ei saa

Kelleks tahan saada

Soovid  

Näpud põhjas 

Rahatarkus diagrammil I_V 

Sotsiaalsete olukordade lahendamist toetavad töölehed 

Säästmine vanasõnades

Tarbija

Õpetajate päevaks

Väärtust loovat mõtlemist arendavad töölehed

Hobist võib saada elukutse

Soov või vajadus

Vajadused III kui elektrit ei ole

Varsa hind

Äriideede elluviimist toetavad töölehed 

Hulgad sendid mündid paberraha

Hinnasilt

Ettevõtted kodu lähedal

Vajadused I

Vajadused II 

Sendid

Räägi oma ametist!

Reklaami bingo

Rahatähed

Mündid

Raha Eestis viktoriin