1. aste: Ettevõtlikkuse ja rahatarkuse lõiming

Töölehed on mõeldud 1.-3. klassis (mõned ka 4. klassis)  rahatarkuse ja ettevõtlikkuse teemade arutamiseks ning lõimimiseks tundidesse. Lehti on mugav kasutada kõigil algklasside õpetajatel ning ka tunni asendajal.  Teemade koostamisel on aluseks võetud ettevõtluspädevuse alapädevused.

Töölehed on digitaalsena saadaval ka E-koolikotis

Alla laadimiseks ja printimiseks töölehtede pdf versioonid:

Enesejuhtimise oskust arendavad töölehed: 

Õnne ei saa osta

Soov ja raha säästmine

Reklaam

Reisile

Kelleks tahan saada

Kes kopikat ei korja, see rublat ei saa

Näpud põhjas

Rahatarkus diagrammil I_V

Ettevõte

Soovid

Sotsiaalsete olukordade lahendamist toetavad töölehed 

Säästmine vanasõnades

Tarbija

Õpetajate päevaks

Väärtust loovat mõtlemist arendavad töölehed

Hobist võib saada elukutse

Mündid

Soov või vajadus

Vajadused III kui elektrit ei ole

Varsa hind

Äriideede elluviimist toetavad töölehed 

Hinnasilt

Hulgad sendid mündid paberraha

Raha Eestis viktoriin

Rahatähed

Reklaami bingo

Räägi oma ametist!

Sendid

Vajadused I

Vajadused II