Kool ettevõtlikuks

Meie tulevik on noorte kätes ja noorte tulevik on meie kätes. Ehk nii ettevõtlikud, kui on praegused noored, nii edukas on homne riik. Seetõttu on ettevõtlikkuse arendamine maast madalast aina olulisem. Euroopa komisjoni töögrupp on jaganud ettevõtlikkuse viieks pädevusvaldkonnaks, mis kõik panustavad võrdselt ettevõtlikkuspädevuse kujundamisse. Sinna kuuluvad tegutsemine, visioon, ideede genereerimine, otsustamine ja õppimine läbi väärtuse loomise. Edu ja Tegu programmis on välja töötatud Eesti jaoks kohandatud ettevõtluspädevuse mudel.

Ettevõtluspädevust saab rakendada ükskõik millisel eesmärgil ja valdkonnas ning läbivalt läbi õppe. Ettevõtlusõpe pakub lisaks ettevõtlusteadmisi, mis on vajalikud igal erialal ja kasuks igale inimesele.  Selleks vajaliku metoodika ja koolitustega toetab koole Edu ja Tegu programm. Programmi tegevustes on osalenud üle 300 kooli, neist rakendavad ettevõtlusõpet üle 200.

Kuidas on see kõik õpetajale kasulik?

Ettevõtlik hoiak on arendatav ning seda tuleb asuda kujundama võimalikult varakult. Elulised oskused, sh oskus lahendada probleeme, leida ideid ja neid ellu viia ning iseseisvalt ja teistega koostöös väärtust luua on parim, mida õpetaja/õppejõud õppijale õpetada saab. Kool saab pakkuda õppija ettevõtlikkust soodustavat ja toetavat keskkonda, arendada ettevõtlikkust süsteemselt ja läbivalt kõigis ainetes aktiivsel ja praktilisel moe ning kaasata vajalikke partnereid. Ettevõtlusõpet praktiseerivad juba paljud koolid üle Eesti (loe lähemalt SIIT).

Edu ja Tegu programm toetab koolide ettevõtlusõpet läbi kolme erineva võimaluse, mida saab kas eraldi või ka koos rakendada.  Ida-Viru Ettevõtluskeskuse koordineeritud haridusprogramm „Ettevõtlik kool” tegeleb ettevõtlikkuse süsteemse arendamisega üldharidus- ja kutsekoolides. Junior Achievement Eesti pakub ettevõtlus- ja majandusõpet ning õpilasfirmade programme üldharidus- ja kutsekoolides.  Lisaks on välja töötatud ettevõtlusõppe moodulid, tugimaterjalid, ainekavad, mille rakendamiseks pakub tuge SA Innove (kontakt katrin.kivisild@innove.ee ning erika.veide@innove.ee)

Samuti on õpetajatel võimalik osaleda ettevõtlusõppe rakendamise ja ettevõtluspädevuse arendamise koolitustel ja koolitusprogrammides ning koostöös kaubanduskojaga korraldatavatel ettevõtete ja koolide koostööseminaridel, leidmaks kogukonnast koostööpartner ning õppimaks teiste kogemustest.

Edu ja Tegu koostöös SA Innove ning Haridus- ja Teadusministeeriumiga korraldatavad avatud taotlusvooru projektikonkursid toetavad koolide, kogukonna ja ettevõtjate koostööd õppe praktilisemaks muutmisel.

Kujundusel on välja toodud erinevad kooli ettevõtlikkust toetavad tegevused.

Äriideede arendamise programm STARTER on võimalus siduda õppeainega kui ka kaasata mitteformaalse võimalusena. STARTER on mõeldud kõrgkoolidele, kutsekoolidele ning gümnaasiumitele ning see toimub vastavalt ajakavale Tallinnas, Tartus, Ida-Virumaal, Haapsalus ning Pärnus. .

Vaata videost, kuidas viivad ettevõtlusõpet läbi Võru Gümnaasium eesotsas direktor Karmo Kurvitsaga ja Konguta kool õpetaja Pille Granovski eestvedamisel.

Tutvu rahvusvahelise ettevõtlusõppe mõju uuringu tulemustega, kus osalesid ka eesti koolid (vt ka  originaalraportit.) 

Kas Sinu kool on juba ettevõtlike koolide kaardil? 

 

 

 

jaeestiivek