Kool ettevõtlikuks

Ettevõtlus- ja karjääriõppe eesmärk on toetada ennastjuhtivate ja väärtustloovate noorte kujundamist, kes sooviksid ja suudaksid  oma ideid ellu viia enda valitud eluteel. Selleks vajavad noored juba kooliajal nii ettevõtluspädevuse arendamist kui baasteadmisi ettevõtlusest.

Mida pakub koolidele Edu ja Tegu?

Edu ja Tegu programm koos partneritega toetab koolide ettevõtlus- ja karjääriõppe ning ettevõtliku õppe süsteemi rajamist läbi kolme võimaluse, mida saab eraldi või  sümbioosis rakendada.

  1.  Edu ja Tegu välja töötatud ettevõtlusõppe metoodika, õppematerjalid ja ainekavad üld-, kutse- ja kõrgharidusele arendavad nii ettevõtlus- kui karjääripädevust ning  ettevõtlusteadmisi.
  2. Maakondlike Arenduskeskuste koordineeritud haridusprogramm Ettevõtlik Kool keskendub kogu koolimeeskonna ettevõtlikkuse arendamisele üldharidus- ja kutsekoolides.
  3. Junior Achievement Eesti pakub ettevõtlusõpet algklassidest alates ja õpilasfirmade programmi üldharidus- ning kutsekoolides.

Õpetajatel on võimalik osaleda koolitustel ja pikemates koolitusprogrammides ning seminaridel ja suvekoolides. Kõik Edu ja Tegu toetatavad tegevused on õpetajatele ja koolidele tasuta.

Lisaks on võimalus taotleda Euroopa Sotsiaalfondi toetust koolide, kogukonna ja ettevõtjate koostöös õppe praktilisemaks muutmiseks läbi Edu ja Tegu/Haridus- ja Noorteameti avatud taotlusvooru projektikonkursi. 

Tutvu rahvusvahelise ettevõtlusõppe mõju uuringu tulemustega, kus osalesid ka eesti koolid (vt ka  originaalraportit.) 

Vaata, palju koole on juba Edu ja Tegu võrgustikus.