Taotlusvoor ettevõtlusõppe rakendamiseks

Edu ja Tegu toetab koolides ettevõtlusõppe rakendamist ka läbi avatud taotlusvooru. Kolme Euroopa Sotsiaalfondi rahastusega taotlusvooru „Koolide, kogukonna ja ettevõtjate koostöö toetamine ettevõtlusõppe praktilisemaks muutmiseks” tulemusena on toetust saanud 48 projekti. Rahastuse said eelkõige need projektid, kus oli selgelt kavandatud muudatus projekti tegevuste toel uuendada kooli ettevõtlusõpet ning innustada õpilasi ettevõtlikumaks. Taotlusvoorud viisid läbi Haridus- ja Teadusministeerium ning tollane Sa Innove.

Toetust saanud projektide nimekirja ja taotlusvooru tingimused  leiab Innove kodulehelt (hiljem uuelt Haridus- ja Noorteameti lehelt) 

Taotlusvoorust saavad toetust taotleda koolid ja era- või avalik-õiguslikud juriidilised isikud. Taotlejal tuleb projekti kaasata ka vähemalt üks partner. Juhul kui taotleja ei ole kool, peab vähemalt üks projekti partneritest olema kool. Koolide all peetakse silmas üldhariduskoole ning kutse- ja rakenduskõrgkoole.

Ettevõtlusõppe taotlusvooru eesmärgiks on koolide, kogukonna ja ettevõtjate koostöö tõhustamine ettevõtlusõppe praktilisemaks muutmisel ning ettevõtliku õppe põhimõtete juurutamine ning õppurite ettevõtlikkusteadlikkuse suurendamine. Toetatavate projektide raames kaasatakse erinevaid kooliväliseid partnereid ettevõtlusõppe läbiviimisesse ning planeeritakse ettevõtlusõpet praktilisemaks muutvaid tegevusi.

Ettevõtlusõppe taotlusvoorus jagatavate toetuste puhul on Euroopa Sotsiaalfondi toetus 85% ja riiklik kaasfinantseering 15%. Ühele projektile antakse toetust 1000 kuni 25 000 eurot. Panustada tuleb ka 10% omaosalust. Taotlusvooru „Koolide, kogukonna ja ettevõtjate koostöö toetamine ettevõtlusõppe praktilisemaks muutmiseks” taotlused tuleb esitada e-keskkonnas.

Käimasolevate taotlusvoorude kohta väljastab ametlikku infot Haridus- ja Noorteamet ning samuti on info väljas Edu ja Tegu kanalites (FB, koduleht).

Soovitused projekti tegevuste planeerimiseks ja projekti kirjutamiseks VOL 1

Soovitused projekti planeerimiseks ja kirjutamiseks VOL 2 

Info projekti formaalsete nõuete ja varasemate toetuse saajate kohta SA Innove kodulehel

Rahastatud projektide ülevaated

Tutvu kõigi projektide lühikirjeldustega siin: Avatud taotlusvoorust rahastatud projektid kevad 2019 seisuga

Mõnede projektide kajastused inspiratsiooniks

Ida-Virumaa koolide ja ettevõtete ühisprojekt “Üks päev ettevõtjana” artikkel  

Rõuge kogukonnaettevõtluse projekt, Kuuste Kooli-Marjamaa talu projekt ning Antsla Gümnaasiumi-AS Antsla Inno projekt “Koolipingist ettevõtjaks” 

Antsla Gümaasiumi ja Antsla Inno projekti tegevuste ülevaade kooli kodulehel

Voore Põhikooli projekti “Õpime ettevõtlikeks ja saame ettevõtjaks” ülevaade kooli kodulehel 

Voore kooli projekti kajastus Mustvee Valla Teataja lk 5 

Luua metsanduskooli, Rõuge vallavalitsuse projektid Õpetajate Lehes 

Tartu Kunstikooli ja Antsla Gümnaasiumi projektid Õpetajate Lehes 

Kaasaja OÜ loodud “Praktilised ettevõtluskuud ettevõtjatega” läbiviimise õppematerjalid

“Praktilised ettevõtluskuud Palupera Põhikoolis” kajastus Elva lehes 

Are Kooli ettevõtlusnädal “Tänased Are kooli õpilased- homsed ettevõtjad” ülevaade kooli blogis 

J.Liivi nimelise Alatskivi Kooli projekti tegevuste ülevaade kooli kodulehel

Võru Kesklinna Kooli muusikali arvustus Võru Linnalehes 

Läänemaa Ühisgümnaasiumi, Põlva Gümnaasiumi ja Coopi koostööprojekt osales edulugude konkursil 

Paldiski Ühisgümnaasiumi ettevõtlusprojekt ja konverents “Ettevõtluskoda” Õpetajate Lehes

Türi Põhikooli projekt “Olen ettevõtlik noor” 

Vändra Gümnaasiumi ja OÜ Valley ettevõtlusõppe praktikum  

Heimtali Põhikooli, Võru Kesklinna Kooli, Tartu Forseliuse Gümnaasiumi ja Kaasaja OÜ projektid Õpetajate Lehes 

Tallinna 21. Kooli projekt ettevõtete ja koolide koostöö heade praktikate kogumikus

Tallinna 32. Keskkooli ja MTÜ Rahatarkus õppevideod ja materjalid