Taotlusvoor ettevõtlusõppe rakendamiseks

Edu ja Tegu on rahastusperioodi jooksul alates 2016. aastast on kolme Euroopa Sotsiaalfondi rahastusega taotlusvooru „Koolide, kogukonna ja ettevõtjate koostöö toetamine ettevõtlusõppe praktilisemaks muutmiseks” tulemusena toetust saanud 48 projekti.  Taotlusvoorud viisid läbi Haridus- ja Teadusministeerium ning tollane SA Innove.

Ettevõtlusõppe taotlusvooru eesmärgiks oli koolide, kogukonna ja ettevõtjate koostöö tõhustamine ettevõtlusõppe praktilisemaks muutmisel ning ettevõtliku õppe põhimõtete juurutamine ning õppurite ettevõtlikkusteadlikkuse suurendamine. Toetatavate projektide raames kaasati erinevaid kooliväliseid partnereid ettevõtlusõppe läbiviimisse ning planeeriti ettevõtlusõpet praktilisemaks muutvaid tegevusi.

Ettevõtlusõppe taotlusvoorus jagatavate toetuste puhul oli Euroopa Sotsiaalfondi toetus 85% ja riiklik kaasfinantseering 15%. Edu ja Tegu programmi lõpuga seoses rohkem taotlusvoore kavas ei ole.

Rahastatud projektide ülevaated

Tutvu projektide lühikirjeldustega siin: Avatud taotlusvoorust rahastatud projektid kevad 2019 seisuga

Mõnede projektide kajastused inspiratsiooniks

Ida-Virumaa koolide ja ettevõtete ühisprojekt “Üks päev ettevõtjana” artikkel  

Rõuge kogukonnaettevõtluse projekt, Kuuste Kooli-Marjamaa talu projekt ning Antsla Gümnaasiumi-AS Antsla Inno projekt “Koolipingist ettevõtjaks” 

Antsla Gümaasiumi ja Antsla Inno projekti tegevuste ülevaade kooli kodulehel

Voore Põhikooli projekti “Õpime ettevõtlikeks ja saame ettevõtjaks” ülevaade kooli kodulehel 

Voore kooli projekti kajastus Mustvee Valla Teataja lk 5 

Luua metsanduskooli, Rõuge vallavalitsuse projektid Õpetajate Lehes 

Tartu Kunstikooli ja Antsla Gümnaasiumi projektid Õpetajate Lehes 

Kaasaja OÜ loodud “Praktilised ettevõtluskuud ettevõtjatega” läbiviimise õppematerjalid

“Praktilised ettevõtluskuud Palupera Põhikoolis” kajastus Elva lehes 

Are Kooli ettevõtlusnädal “Tänased Are kooli õpilased- homsed ettevõtjad” ülevaade kooli blogis 

J.Liivi nimelise Alatskivi Kooli projekti tegevuste ülevaade kooli kodulehel

Võru Kesklinna Kooli muusikali arvustus Võru Linnalehes 

Läänemaa Ühisgümnaasiumi, Põlva Gümnaasiumi ja Coopi koostööprojekt osales edulugude konkursil 

Paldiski Ühisgümnaasiumi ettevõtlusprojekt ja konverents “Ettevõtluskoda” Õpetajate Lehes

Türi Põhikooli projekt “Olen ettevõtlik noor” 

Vändra Gümnaasiumi ja OÜ Valley ettevõtlusõppe praktikum  

Heimtali Põhikooli, Võru Kesklinna Kooli, Tartu Forseliuse Gümnaasiumi ja Kaasaja OÜ projektid Õpetajate Lehes 

Tallinna 21. Kooli projekt ettevõtete ja koolide koostöö heade praktikate kogumikus

Tallinna 32. Keskkooli ja MTÜ Rahatarkus õppevideod ja materjalid

Soovitused projekti tegevuste planeerimiseks ja projekti kirjutamiseks VOL 1

Soovitused projekti planeerimiseks ja kirjutamiseks VOL 2