Lastelaulud

9 lastelaulu aitavad lastel mõista rahatarkuse tõdesid ja toetavad konkreetsete ettevõtluspädevuste arendamist.

Laulud käsitlevad teemasid nagu ametid, reklaamid, kokkuhoid, kokkulepete sõlmimine ja neist kinnipidamine, ostude planeerimine, säästmine, raha väärtus.

Lood sobivad kuulamiseks ja kasutamiseks nii huvihariduses, kodus, koolis ja lasteaias kui ka 2022. aastal loodud alushariduse ettevõtlikkuse ja rahatarkuse õppematerjalide juurde: I osa „Vinks-Vonks avastab ja seikleb“ ning II osa „Vinks Vonks julgeb ja proovib“.

Vinks-Vonksi lastelalulud koos fonogrammidega on üleval  Edu ja Tegu programmi YouTube lehel.

Vinks-Vonksu lastelaulude fonogrammid You Tubes 

Vinks-Vonksu lastelaulud  

LAULUDE TEEMAD JA ARENDATAVAD ETTEVÕTLUSPÄDEVUSED 

1. TÖÖLAUL
Teema: töö ja ametid
Ettevõtluspädevus: keskkonna mõistmine
Laul aitab kaasa järgneva eeldatava tulemuse saavutamisele:
• Laps selgitab erinevaid ameteid: nende sisu ja väärtust;
• Laps nimetab erinevaid tasusid töö tegemise eest (koosveedetud aeg, raha, hea enesetunne jne);
Iga amet on väärtuslik ja aitab parandada mõnd probleemi.

2. ÄRA KARDA KÜSIDA
Teema: Klient
Ettevõtluspädevus: suhtlemine
Laul aitab kaasa järgneva eeldatava tulemuse saavutamisele:
• Laps küsib abi ja aitab abivajajat (oma võimalustest ja võimetest lähtuvalt).

3. KÄED KÜLGE LÖÖ
Teema: Toode ja teenus
Ettevõtluspädevus: probleemilahendusoskus
Laul aitab kaasa järgneva eeldatava tulemuse saavutamisele:
• Laps märkab õpetaja suunamisel erinevaid murekohti ja nende võimalikke lahendusi.

4. TARK EI TORMA
Teema: Hind
Ettevõtluspädevus: rahatarkus
Laul aitab kaasa järgneva eeldatava tulemuse saavutamisele:
• Laps oskab hindu võrrelda (odavam, kallim);
• Laps mõistab, miks on vajalik ostunimekiri;
• Laps selgitab, mida tähendab säästmine.

5. KES KÜLL KULUTAS MU AJA 
Teema: Kokkuhoid
Ettevõtluspädevus: Eetilisus ja jätkusuutlikkus
Laul aitab kaasa järgneva eeldatava tulemuse saavutamisele:

• Laps selgitab, kuidas tema saab kokkuhoidlik olla.
• Laps oskab tuua näiteid erinevatest kulutustest.
• Laps toob näiteid erinevatest väärtustest.

6. RAHALAUL
Teema: Raha
Ettevõtluspädevus: Planeerimine
Eeldatavad tulemused:
• Laps võrdleb Eestis kasutusel olevaid rahaühikuid väärtusest lähtuvalt.
• Laps teeb praktiliselt läbi ostu planeerimise protsessi.
• Laps saab aru loterii põhimõttest ja kaasnevatest riskidest.

7. LAUL : REKLAAMID 
Teema: Reklaam
Ettevõtluspädevus: Loovus
Eeldatavad tulemused:
• Laps saab aru reklaami eesmärgist.
• Laps mõistab ja toob näiteid, millal reklaam on teda eksitanud.

8. LAUL : LEPINGUD 
Teema: Kokkulepe
Ettevõtluspädevuse: Eetilisus ja jätkusuutlikkus
Eeldatavad tulemused:
• Laps oskab sõlmida kokkuleppeid.
• Laps saab aru kokkuleppe kinnipidamise vajalikkusest.
• Laps teab, mida teha, kui kokkuleppest kinni pidada ei saa.

9. LAUL : KOTKALEND 
Teema: Kotkalend
Lapsed lõpetavad lasteaia ja lähevad kooli
Eeldatavad tulemused:
• Oskab teha kokkuvõtteid õpitust ja kogetust;
• Jutustab pildi järgi;
• Kuulab ja esitab küsimusi;
• Avaldab tänu.

 

 

Autorid:
Muusika: Piret Laikre, sõnad: Erika Veide, laul: Laikrete perebänd, klahvpillid, kitarr: Piret Laikre, bass: Tõnu Laikre, löökpillid, mix, master: Jordan Laikre.

Laulud on loodud Euroopa Sotsiaalfondi rahastusel aastal 2022.

 

Noodiraamat leitav E-koolikotis, paberkujul tellimiseks võib kirjutada erika.veide@harno.ee või liina.pissarev@harno.ee.