Ettevõtlusõppe baasmoodul 4. tase

Alloleval kujundusel on välja toodud mooduli eesmärgid, õpiväljundid ja sisutegevused. Lingilt leiab toetavaid materjale ettevõtlusõppe baasmooduli rakendamiseks 4. taseme kutseõppe kavades.
Ettevõtlusõppe moodul ja Moodle kursuse ligipääs
Kutseharidusega seonduvate ettevõtlusõppe küsimuste kontaktisik katrin.kivisild@harno.ee