Ettevõtlusõppe baasmoodul 4. tase

Alloleval kujundusel on välja toodud kutsehariduse 4. taseme ettevõtlusõppe baasmooduli mooduli eesmärgid, õpiväljundid ja sisutegevused. Lingilt leiab toetavaid materjale mooduli rakendamiseks.

Ettevõtlusõppe baasmooduli materjalid

Kutsehariduse ettevõtlus- ja karjääriõppe küsimuste kontaktisik katrin.kivisild@harno.ee