Ettevõtlusõppe mentorid

Edu ja Tegu ettevõtlusõppe mentorite koolitusprogrammi läbinud staažikad ettevõtlus- ja majandusõpetajad on valmis toetama alustavat ettevõtlusõpetajat oma kogemustepagasi ja nõuannetega. Nad aitavad ettevõtlusõppega alustada, seda koolis erinevatel haridustasemetel juurutada, soovitavad parimaid materjale ning oskavad nõu anda erinevate väljakutsetega, millega alustades ja ka õppe käigus kokku puututakse. Kõik on eksperdid ka õpilas/minifirmade juhendamises. Pöörduge julgelt ja viige ettevõtlusõppe tunnid uuele tasemele!  Rohkem infot ja kontakte JA Eesti lehel 

 

Anzelika Toll, Kuressaare Ametikool anzelika.toll@ametikool.ee

Anzelika kogemus õpilasfirmade juhendajana algab aastast 2017. Selle väikese aja hulka mahub hulgaliselt õpilasfirmasid alustades ajupuust riidepuudega ja lõpetades kujundusfirmadega. “Innustan ja juhendan ettevõtluspraktika korraldamist, kuid ei tee kunagi nende eest midagi ära. Aidata saan õpetaja julgustamisega ja läbimõeldud tegevuse planeerimisega, kooli ruumides tootmise organiseerimisega. Olen valmis konsulteerima ka muudel teemadel, nt kui õpilased kipuvad kummaliste äriplaanidega lagedale tulema, mis ei pruugi kohe kooli konteksti sobida.”

 

Egle Pihlap, Tallinna Reaalkool egle.pihlap@real.edu.ee

Egle on minifirmade juhendaja alates 2017. aastast ja tal on just minifirmade käima lükkamise ja töös hoidmisega märkimisväärsed kogemused. Tema juhendatud minifirmad on tugevad ka Eesti võistlustele, MF AirCraft oli 2020. aastal Eesti parim minifirma.  Viimased kaks aastat on ta juhendanud ka õpilasfirmasid, kuid peamine rõhk on olnud siiski minifirmadel. „Alustavat juhendajat olen valmis abistama igasugustest ettetulevates küsimustes, olen valmis jagama oma kogemusi. Samuti on minifirmade programmi läbinud õpilasi võimalik paluda oma kogemusi jagama.“

 

Inga Jürimäe, Hiiumaa Gümnaasium inga@mehem.ee

Ingal on 5-aastane ôpilasfirmade juhendamise kogemus. Paljud tema juhendatud firmadest on olnud teenusepakkujad, mis ei olegi õpilasfirmade maailmas väga sage nähtus. Inga on esimene inimene, kes Hiiumaal õpilasfirmad on käima saanud.

“Olles ise tegev ka väljaspool kooli ettevõtlusmaailmas, on mul palju jagada. Olen valmis uusi õpetajaid igati toetama, motiveerima ja coachima.”

 

Janek Popell, Viimsi Gümnaasium, Haabneeme Kool janek.popell@gmail.com

Janek on õpilasfirmade ja minifirmade juhendamisega tegelenud neli aastat Viimsi Gümnaasiumis ja Haabneeme koolis. Eriti tore on, et tal on tubli kogemus ka minifirmadega: kahel viimasel aastal on Janeki juhendatavad minifirmad pääsenud ka finaalvõistlusele. Lisaks pakub ta võimalusi noortele ka laiemalt: aastast 2018  korraldab ta Viimsis õpilasfirmade laata “Võll”, mis on avatud kogu Eesti õpilas- ja minifirmadele. “Alustavale juhendajale annan kaasa julguse, oskused ja kogemuse toetada õpilasi eneseteostuse teel.”

 

Janeli Virnas, Tartu Ärinõuandla  janeli.virnas@arinouandla.ee

Janeli töötab 2009. aastast maakondlikus arenduskeskuses Tartu Ärinõuandlas noorte ettevõtlikkuse projektijuhina. Janeli toetab kõigiti õpilasfirmade tegevust Tartumaal ning pakub võimalusi ka väljapoole: korraldab Tartu õpilasfirmade jõululaata ja õpilasfirmade konverentsi ning 2014. aastast ka Tartumaa Õpilasfirmade mentorprogrammi. 2017. aastast töötab ta Tartu Variku Koolis ettevõtlusõpetajana ning juhendab seal ka loovtööna minifirmasid. Tema poole võib julgelt pöörduda kõigi ettevõtlusõpet, õpilas- ja minifirmasid puudutavate küsimuste ja ettepanekutega.

 

Kaia Tamm, Põlva Gümnaasium kaia.tamm@pg.edu.ee

Kaia on staažikas ettevõtlusõpetaja ning juhendanud nii õpilas- kui ka minifirmasid Põlvas – nii gümnaasiumis kui ka põhikoolis. “Saan abiks olla kõiges ettevõtlusõppega seonduvas, ka firma loomise dokumentidest kuni laatadeks valmistumiseni, aruannete koostamisel ning ettevalmistusteks Eesti Parimate firmade lõpp-võistlusel. Samas saan pakkuda appi ka endisi õpilas- ja minifirmade vilistlasi. Olen juhtinud õpilaste firmandust ligi paarkümmend aastat. Oleme jõudnud päris tublide saavutusteni.”Kaia on samuti pälvinud aasta ettevõtlusõpetaja tiitli 2017. aastal.

 

Kaire Jõe, Kohtla-Järve Gümnaasium kaire.joe@kjg.ee 

Kaire kogemus õpilasfirmade juhendajana algab aastast 2003. Selle pea paarikümne aasta hulka mahub hulgaliselt Õpilasfirmasid alustades koolikohvikutest, mis on Kaire leib, kuni väga erinevate Õpilasfirmadeni matkade korraldamisest betoonnõude valmistamiseni. Kaire innustab ja juhendab õpilasi, kuid ei tee kunagi nende eest midagi ära. Aidata saab Kaire õpetaja julgustamisega ja korrektsete ja läbimõeldud dokumentide vormistamisega. Ta on valmis konsulteerima ka muudel teemadel ja selleks tal mõistust ja kogemust jagub.

 

 

 

Kaja Sander, Luua Metsanduskool kaja.sander@luua.ee

Kaja on üks neist õpetajatest, kes väsimatult pingutab selle nimel, et ka kutsekooli õpilased saaksid päriselt ettevõtjaks olemist proovida. Luua Metsanduskoolis on tal see ka mitmel korral õnnestunud ning see on andnud juurde oskusi ja nippe, kuidas noori motiveerida ka väljaspool õppetööd tööd tegema ja vastutust võtma. Gümnaasiumist on Kajal samuti kogemusi ja eriti soovitab ta ühildada tehnoloogiaõpetuse õpilasfirma tegemisega. Igatahes tasub kooli tehnoloogilist baasi täiega kasutada.
Alustavat õpetajat saab Kaja toetada kogemuste jagamisega ja motiveerimisega. “”Kutsun mõne oma endise õpilasfirma liikme oma muljeid jagama, olen alati olemas uue juhendaja jaoks.”

 

Krista Savitsch, Tabasalu Gümnaasium, EBS Gümnaasium, Tabasalu Kool krista.savitsch@tk.edu.ee

Krista on juhendanud õpilasfirmasid juba 8 aastat kokku kolmes koolis ja nii mini- kui õpilasfirma tasemel. Sageli on tema õpilasfirma Eesti parim õpilasfirma võistluse finaalis ja võidetud on ka Eesti parim minifirma tiitel. Krista on aasta ettevõtlusõpetaja 2015 ning tema tugevuseks on kindlasti oskus kaasata õpilasfirmade juhendamisse mentoreid. Tänavu ehitab ta üles ettevõtlusõppe süsteemi uues Tabasalu riigigümnaasiumis. Krista on kindlasti kogenud juhendaja, kellelt on õppida palju. Ise peab ta oma tugevamateks külgedeks õpilasfirma loomise ja arendamisega seonduvat, turundus- ja müügitööd.

Kristel Rannaääre, Gustav Adolfi Gümnaasium kristel.rannaaare@gmail.com

“Olen üheksa aastat juhendanud õpilasfirmasid erinevates Eestimaa koolides, sh vene õppekeelega koolides. Olen juhendanud ligi 140 õpilasfirmat, kes kõik on olnud väga eriilmelised – toit, kosmeetika, arvutimängud, riided, nõud, kaunistused, ehted jne. Hetkel töötan Vanalinna Hariduskolleegiumi ja Gustav Adolfi Gümnaasiumi õpilasfirmade juhendajana. Saan toetada õpilaste juhendamisel ja motiveerimisel ning erinevate probleemide lahendamisel, mis õpilasfirmas tekivad. Kuna oman majanduse ja ettevõtluse alast haridust ja töökogemust ning täiendan ennast igal aastal valdkonnas, siis saan vajadusel aidata ka teoreetilise poolega.”

 

Kristi Suppi, Pärnu Tammsaare Kool  kristi.exc@gmail.com

“Minu kogemus õpilasfirmade juhendamisega sai alguse aastast 1997 ja minifirmadega aastast 2007, lisandunud on mini-minifirmad. Selle aja jooksul on minu juhendatavad firmad võitnud Eesti võistlusi kolmel korral (esindanud Eestit Rootsis, Saksamaal ja Prantsusmaal), teisi ja kolmandaid kohti on olnud rohkem. Viimastel aastatel, seoses gümnaasiumite sulgemisega, on kadunud ka võimalus juhendada ÕF-sid. Kui hästi just, aga alustavat juhendajat saangi toetada oma senise kogemuse baasilt.”

 

KÜlli Hiiemäe-Metsar, ettevõtlusõpetaja, mentor

Külli Hiiemäe-Metsar, Viljandi Gümnaasium kylli.hiiemaemetsar@vilgym.edu.ee

“Olen juhendanud õpilasfirmasid Viljandi Gümnaasiumis alates 2013/2014 õppeaastast. Õpilasfirmade hulk on aasta-aastalt kasvanud. Alguses oli 7-8 õpilasfirmat, 2016/2017 aastast 9 õpilasfirmat ja 2020/2021 õppeaastal oli juba 11 õpilasfirmat. Kusjuures 2019/2020 aasta õpilasfirmadest jätkas uuenenud kujul 2 õpilasfirmat oma tegevust ka 2020/2021 aastal, mille olen väga rõõmus. Olen õppinud töötama efektiivselt ja olnud uhke oma õpilaste üle. Suhtlemine õpilastega õpilasfirma aastal on väga tihe ja loob tugevaid sidemeid kõigi osalejate vahel. Alustavale juhendajale võin pakkuda moraalset tuge ja jagada nö nipinurka. Kindlasti on mul ka mõni materjal, mis aitab juhendamist paremini raamis hoida.”

 

Marek Mekk,Valgamaa Noorsootöökeskus TANKLA marekmekk@gmail.com

“Kogemus õpilasfirmade juhendamisel ulatub juba eelmisesse sajandisse. Olen on juhendanud nii mini-kui ka õpilasfirmasid ja seda nii maal kui linnakoolides. Juhendamisel tunnen end eriti tugevalt tootearenduse ja ajurünnakute läbiviimisel, aga hätta ei jää ta ka teistes etappides.”

 

 

Margot Sarv, Kohila Gümnaasium margot.sarv@kohila.edu.ee

Margot on Raplamaal juhendanud õpilasfirmasid 21 aastat ja seda väsimatult. Tema energiat ja ettevõtlikkust on kaugelt tunda ja ta on seda suutnud ka oma õpilastesse süstida. Kohila Gümnaasiumis tekib asjalikke ja tegusaid Õpilasfirmasid igal aastal ja enamasti jõuab mõni neist ka Õpilasfirmade võistlusele välja. Margoti energia pakub rõõmu ka teistele õpilastele üle Eesti, juba 15 aastat korraldab Margot Raplas Õpilasfirmade jõululaata, mis on kõige esinduslikuma auhinnafondiga laat Eestis. Margot on aasta ettevõtlusõpetaja 2018. Nõuandeid alustajatele on Margotil kindlasti palju, tuleb ainult küsida.

 

Mari Suurväli, Pärnu Ühisgümnaasium mari.suurvali@ut.ee

Mari on JA Eesti alustajana olnud Eesti õpilasfirmade sünni juures ning esimest õpilasfirmat juhendas ta juba 1992. aastal. Kokku on Mari juhendanud Õpilasfirmasid üle paarisaja ning olnud ka üliõpilastele juhendaja ettevõttete loomisel. Lisaks on ta alguse pannud “Pärnumaa Jõulud” laada traditsioonile, mis kestab juba ligi paarkümmend aastat ning mille korraldamises ta endiselt aktiivselt kaasa lööb.
Mari tunneb ennast eriti tugevana idee genereerimisel, müügi ja turunduse teemadel ja müügipäevade ja laatade korraldamisel.

 

 

Maria Sikk, Valga Põhikool maria.sikk@valgapk.edu.ee

Maria on juhendanud minifirmasid Valga Põhikoolis alates 2015. aastast ning tema juhitud firmad on saavutanud kohalikel ja riiklikel võistlustel häid kohti.  Maria saab abiks olla põhikooli ettevõtlusõppe ja minifirmade tegemisel.  Südamelähedased teemad, milles võib alati kaasa rääkida, on sotsiaalne ettevõtlus ja bränding.

 

Marko Krusberg, Tallinna Lilleküla Gümnaasium marko.krusberg@lillekyla.edu.ee

Marko on kolme aastaga juhendanud 45 õpilas- ja minifirmat, mis on rohkem kui keskmine juhendaja oma karjääri jooksul näeb. Seega on Markol juba arvestatav kogemus ja ülevaade õpilaste ideedest ja mõttemaailmast ning ta hoolitseb selle eest, et tema õpilased kõigest pakutavast osa võtaksid ja saaksid. Alles alustanud juhendajana mõistab ma paremini, mis on need alustamise raskused ja millele tuleks rohkem tähelepanu pöörata. Lisaks aitab tähelepanu pöörata mõnele murekohale või saab ühiselt arutada, kuidas mõnd olukorda lahendada.

 

 

Reet Bobõlski, Rakvere Gümnaasium reet.bobolski@reet.bobolski@rakgym.edu.ee

Ei ole palju eesti keele õpetajaid, kes on end ka majandusõpetusega sidunud, aga Reet on just üks neist. Reet on olnud majandusainete õpetaja juba ligi 30 aastat. Selle aja sees on ta juhendanud palju majandusõpetusega seotud projekte, viinud õpilasi majandusolümpiaadile, olnud mitmel korral ka võiduka Creatloni tiimi juhendaja ning juhendanud umbes kümmet õpilasfirmat. Reeda poole võib julgelt pöörduda nii õpilasfirmade murekohtade kui ka muude majandusõpetust puudutavate küsimustega.

 

 

Silja Enok, Vändra Gümnaasium silja@vandra.ee 

Silja on klassiõpetaja, kes on hea näide sellest, kuidas ettevõtlusõpet saab õpetada juba algklassi lastele. Silja on pälvinud erinevaid tunnustusi, sealhulgas  Edu ja Tegu aasta ettevõtliku õpetaja tiitli 2020 ning jaganud oma kogemusi ja praktikaid nii seminaridel, koolitustel kui artiklites. Lisaks saab ta jagada Vändra Gümnaasiumi kogemusi erinevate kooliüleste ürituste korraldamisel ja ettevõtjate ning lapsevanemate kaasamisel õppetöösse. Silja on juhendanud põhiliselt mini-minifirmasid, kes tegutsevadki 4.-6. klassis.

 

Tiina Aidnik, Tartu Rakenduslik Kolledž, Miina Härma Gümnaasium aidniktiina@gmail.com

Tiina juhendab õpilasfirmasid ning õpetab ettevõtlusõpet Miina Härma Gümnaasiumis ja Tartu Rakenduslikus Kolledžis. Tiina tegeleb ettevõtlusõppega kogu hingest.  Tiina oskab kindlasti nõu anda kutsehariduse õpetajatele, kuidas oma koolis ettevõtlusõpet juurutada ning õpilasfirmasid käivitada ja töös hoida.

 

 

Urmas Persidski,Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium ja Annelinna Gümnaasium urmas.persidski@kjpg.tartu.ee

Urmas juhendab õpilasfirmasid ja õpetab ettevõtlust Tartu Kristjan Jaak Petersoni gümnaasiumis ja Annelinna gümnaasiumis. Viiel korral on tema juhendatavad õpilasfirmad jõudnud võistluse “Eesti parim Õpilasfirma” finaali ja viimati oli üks Urmase juhendatud firma 12 Eesti parima seas.
Urmas on sõbralik ja muhe inimene,  kellel on rohkesti kogemusi jagada. “Iga algus on raske. Alati on hea, kui kõrval on kogemustega kolleeg. Minu poole võib pöörduda kõikides küsimustes. Usun, et saan aidata ja toetada.”

 

 

Ülle Seevri, Hugi Treffneri Gümnaasium ylle.seevri@htg.tartu.ee

“Olen õpilasfirmade juhendaja aastast 1998, kuid erilise hoo on HTG õpilasfirmade tegevus saanud sisse aastast 2013.. Mul on hea meel, et olen saanud juhendada mitmeid väga edukaid õpilasfirmasid, kellest on tänaseks kasvanud välja  mitu päris ettevõtet. Alustavale õpilasfirma juhendajale tahan rääkida eelkõige oma kogemustest, kus vajutada rohkem gaasipedaali ja kus pidurit õpilasfirma tegevusaastal.”

 

 

Imbi Raudkivi, Läänemaa Ühisgümnaasium imbi.raudkivi@lyg.edu.ee

Imbi on juhendajana aktiivselt tegutsenud kolm aastat, sellesse aega jääb ka hüppeline õpilasfirmade arvu kasv Läänemaa Ühisgümnaasiumis. Lisaks on Imbi neli aastat olnud ühenduslüli kooli ja õpilasfirmade mentorite vahel, st inimene, kes juhendab ja suunab õpilasi kooli poolt ning vaatab, et mentorid jääksid ikka õpilasfirma tegevuse piiresse.
Imbile meeldib kogu õpilasfirma protsess ning selles osas on ta valmis ka nõustama: ideest tooteni/teenuseni; kuidas turundust firma kasuks “tööle panna”; klientidega suhtlemine; esindamine.

 

Maris Orav, Põltsamaa Ühisgümnaasium