Üldhariduse valikaine Ettevõtlusõpetus ainekava põhikooli 3. aste

Alljärgneval kujundusel on välja toodud mooduli eesmärk, õpiväljundid ja peamised teemad. Mooduli rakendamiseks vajalikele materjalidele Hitsa Moodle keskkonnas pääseb ligi alloleva juhendi abil.
Ettevõtlusõpetuse ainekava põhikooli 3. astmele

Hitsa Moodle link
Juhend Moodle kursuse valikõppeaine „Ettevõtlusõpe“ kasutamiseks
Kõigi üldhariduse ettevõtlusõppega seotud küsimuste kontaktisik erika.veide@harno.ee

_ RUS! Предмет по выбору «Обучение предпринимательской деятельности» для основной школы