Ettevõtlusõppe baasmoodul 2. tase

Alloleval kujundusel on välja toodud mooduli eesmärk, õpiväljundid ja sisutegevused. Lingilt leiab toetavaid materjale ettevõtlusõppe rakendamiseks 2. taseme kutseõppekavades.
Ettevõtlusõppe moodul ja Moodle kursuse ligipääs
Kutseharidusega seonduvate ettevõtlusõppe küsimuste kontaktisik katrin.kivisild@harno.ee