Ettevõtlusõppe baasmoodul 2. tase

Kujundusel on välja toodud 2. taseme kutseõppekava ettevõtlusõpe mooduli eesmärgid, õpiväljundid ja sisutegevused. Lingilt leiab toetavaid materjale ettevõtlusõppe rakendamiseks.

Ettevõtlusõppe moodul

Kutsehariduse ettevõtlus- ja karjääriõppe kontaktisik katrin.kivisild@harno.ee