Alusharidusele

Alusharidusele on loodud 2 õppematerjali, 9 temaatilist lastelaulu ja laulude noodiraamat. Kõik materjalid aitavad arendada rahatarkust ja ettevõtluspädevusi. 

“Vinks-Vonks 1 avastab ja seikleb” on mõeldud kasutamiseks 5-6-aastaste laste rühmas. Raamatus käsitletakse üheksat teemat, millede hulgas on näiteks soovide ja vajaduste eristamine, emotsioonide juhtimine, annetamine ning kannatlikkus.  Laste jaoks on loodud suur pildiraamat ning värvipildid ja õpetajale eraldi vihikuna juhendmaterjal. Juhendmaterjalis on iga teema tutvustus, väike jutuke lastele ettelugemiseks, erinevad tegevused, liisusalmid, laulud ja aruteluteemad.

6-7-aastastele mõeldud teine osa Vinksi tegemistest “Vinks-Vonks 2 julgeb ja proovib” käsitleb selliseid teemasid nagu reklaam, eetika, jätkusuutlikkus ning enda ja teiste mõistmine. Pädevusi käsitlevad teemad on pärit ettevõtluspädevuse mudelist ning rahatarkuse teemad on sündinud koostöös rahandusministeeriumi ja praktikutega lasteaiast. Reklaamiteemat õpetatakse loovust edendavate harjutustega. Lastele eakohases võtmes pöörame erinevate teemade kaudu nende tähelepanu eetilisusele ja jätkusuutlikkusele. Räägime aja, raha ja selle paberi säästmisest, millele lapsed joonistavad või kust kujundeid välja lõikavad. Suhtlemisoskuste puhul keskendume enda ja teiste tajumise arendamisele. Arutleme selle üle, miks on ühiskonnas loodud erinevaid kokkuleppeid ja kuidas need meid aitavad, olgu tegu rühmareeglite või Eesti vabariigi põhiseadusega.

Raamat sisaldab lisaks värvipilte ja õpetaja juhendmaterjali ning selle leiab E-koolikotist.

Noodiraamatusse  koondatud laulud on mõeldud alushariduse ettevõtlusõppe ja rahatarkuse materjali „Vinks-Vonks 2 julgeb ja proovib“ juurde, kuid olenevalt käsitletavast teemast sobib neid kasutada ka huvikoolides, üldhariduskoolis, erinevates lasteaiarühmades ja kodus. Laule ja fonogramme saab kuulata Edu ja Tegu Youtube’i kanalis. Fonogrammid annavad võimaluse ise laulda, soovi korral aga ka loominguline olla ning viisile uued sõnad luua või neid kohandada. Läbi laulude sõnumite saab toetada ettevõtluspädevuse mõne alapädevuse kujunemist. Noodiraamatus on iga laulu ees autori poolt välja toodud õpitulemused ja teemakäsitlus ning soovitused.

Lauludele on sõnad loonud Harno Edu ja Tegu programmi alus-ja üldhariduse koordinaator Erika Veide, viisi kirjutas Piret Laikre ning sisse mängis fonogrammid ja laulis laulud Laikrete perebänd.

Noodiraamat on elektrooniliselt olemas koos kõigi teiste Edu ja Tegu materjalidega E-koolikotis.

 

Kõiki materjale on võimalik tellida kas läbi kohaliku maakondliku arenduskeskuse või läbi Edu ja Tegu programmi (liina.pissarev@harno.ee või  erika.veide@harno.ee.)