Ettevõtlusõppe koolitusprogramm (baastase)

Kuuest koolitusest (moodulist) koosnev ettevõtlusõppe baaskoolitusprogramm on mõeldud üld- ja kutsehariduse, sh rakenduskõrghariduse õpetajatele või alustavatele õpetajatele, kes on valmis võtma majandus- ja ettevõtlusõpetaja rolli ja looma süsteemse ettevõtlusõppe oma koolis. Programm koosneb 6 ühe- kuni kahepäevasest moodulist, kokku 10 õppepäeva. Sessioonid toimuvad ettevõtluskeskkonnas/ettevõtetes ning on seotud huvitavate õppekäikudega. Koolitajateks on Eesti parimad ettevõtlusõppe õppejõud ja õpetajad, eksperdid ja ettevõtjad.

Koolitusprogrammi õpetajad Tallinna Lennujaamas toimunud sessioonil – iga sessioon toimub mõnes ettevõttes

Ettevõtlusõppe koolitusprogrammi kõik moodulid läbinud õpetaja:
– rakendab omandatud majandus- ja ettevõtlusalaseid teadmisi ning metoodilisi oskusi õppe kavandamisel ja läbiviimisel;
– mõistab ettevõtluspädevust ja rakendab erinevaid meetodeid ettevõtluspädevuse kujundamiseks õpilastes;
– mõistab ettevõtlusprotsessi ja õpilasfirma programmi metoodikat ning rakendab seda õppetöös;
– väärtustab koostöövajadust ja toetab õppijaid meeskonnatöö oskuste kujundamisel;
– rakendab eneseanalüüsi ja tagasisidestamist toetavaid meetodeid.

Partnerorganisatsioonide koostöös läbi viidav koolitusprogramm on välja töötatud ettevõtlusõppe programmi Edu ja Tegu ekspertide poolt, seda rahastab Euroopa Sotsiaalfond ning õpetajatele osalemistasu  ei ole.

Koolitusprogrammi moodulid ja teemad
I     Majanduse alused, ettevõtluskeskkond ja ettevõtluspädevus
II   Ettevõtluse algatamine ja loovus
III Ettevõtte alustamine ja turundusplaan. Koostööoskused
IV  Ettevõtte tegutsemine, juhtimine ja majandusarvestus.
V    Ettevõtlusõppe kavandamine ja metoodika. Reflektsioon
VI  Praktilise ettevõtlusõppe tunni läbiviimine.

Vaata 24.01-12.06.2019 toimunud koolituse infot.

Täiendav õpperühm 28.08.2019-31.01.2020  kohad on täis
Info: Katrin Kivisild, Katrin.Kivisild@innove.ee

 

Ettevõtlusõppe programmi Edu ja Tegu koolituste info leiab koolituskalendrist või Edu ja Tegu Facebooki lehelt.

Loe veel: koolitusprogrammis osalejate lood teest ettevõtlusõppeni ja kogemused koolituselt.

Baaskoolitus algas meeleoluka ja informatiivse tutvumisringiga ning osalejatest on kujunenud  omavahel praktikate vahetamise võrgustik