Ettevõtlusõppe koolitusprogramm (baastase)

Ettevõtlusõppe baaskoolitusprogramm on mõeldud üld- ja kutsehariduse, sh rakenduskõrghariduse õpetajatele või alustavatele õpetajatele, kes on valmis võtma majandus- ja ettevõtlusõpetaja rolli ja looma süsteemse ettevõtlusõppe oma koolis. Programm koosneb 6 ühe- kuni kahepäevasest moodulist. Sessioonid toimuvad ettevõtluskeskkonnas/ettevõtetes ning on seotud huvitavate õppekäikudega. Koolitajateks on Eesti parimad ettevõtlusõppe õppejõud ja õpetajad, eksperdid ja ettevõtjad.

Koolitusprogrammi õpetajad Tallinna Lennujaamas toimunud sessioonil

Ettevõtlusõppe koolitusprogrammi kõik moodulid läbinud õpetaja
– rakendab omandatud majandus- ja ettevõtlusalaseid teadmisi ning metoodilisi oskusi õppe kavandamisel ja läbiviimisel;
– mõistab ettevõtluspädevust ja rakendab erinevaid meetodeid ettevõtluspädevuse kujundamiseks õpilastes;
– mõistab ettevõtlusprotsessi ja õpilasfirma programmi metoodikat ning rakendab seda õppetöös;
– väärtustab koostöövajadust ja toetab õppijaid meeskonnatöö oskuste kujundamisel;
– rakendab eneseanalüüsi ja tagasisidestamist toetavaid meetodeid.

Partnerorganisatsioonide koostöös läbi viidav koolitusprogramm on välja töötatud ettevõtlusõppe programmi Edu ja Tegu ekspertide poolt, seda rahastab Euroopa Sotsiaalfond ning õpetajatele osalemistasu  ei ole.

Koolitusprogrammi moodulid ja teemad
I     Majanduse alused, ettevõtluskeskkond ja ettevõtluspädevus
II   Ettevõtluse algatamine ja loovus
III Ettevõtte alustamine ja turundusplaan. Koostööoskused
IV  Ettevõtte tegutsemine, juhtimine ja majandusarvestus.
V    Ettevõtlusõppe kavandamine ja metoodika. Reflektsioon
VI  Praktilise ettevõtlusõppe tunni läbiviimine.

Ettevõtlusõppe programmi Edu ja Tegu algavate koolituste info leiab koolituskalendrist või Edu ja Tegu Facebooki lehelt.

Loe veel: esimeses koolitusprogrammis osalenute lood Edu ja Tegu kodulehe uudisvoos

Lõppenud koolitusprogrammid

24.01-12.06.2019 Ettevõtlusõppe koolitusprogramm (baastase)***
6.03-5.11.2019 Ettevõtlusõpetaja meistriklass*
28.08.2019-31.01.2020 Ettevõtlusõppe koolitusprogramm (baastase)***
11.03-26.11.2020 Ettevõtlusõpetaja meistriklass*

Koolitusprogramm lõppeb näidistunni läbiviimisega, mille hindamisest saavad õppida ka teised osalejad. Hinnangud ehk püstised pöidlad pildil räägivad enda eest!

 

 

 

 

 

Miks osaleda koolitusprogrammis? Heli Illipe-Sootak, Audentese Spordigümnaasiumi bioloogiaõpetaja ja Erasmus+ projektijuht:

See programm on universaalne, ent samas ka piisavalt fookuses, et mitte muutuda liiga üldsõnaliseks ja seeläbi kasutuks, ja sobib kõikidele aineõpetajatele ja kõikidele kooliastmetele, nii ainekavasiseseks kui ka –üleseks õppeks.
Programmisisu on väga hästi läbi mõeldud ja professionaalselt läbi viidud, mis teeb selle põnevaks, kaasahaaravaks ja interaktiivseks, ning on samas ka heaks eeskujuks, kuidas peaks mingeid tegevusi läbi viima.
Programm on väga mitmekesine ja annab hea ülevaate ettevõtlusega ja laiemalt ettevõtlikkusega seotud pädevuste arendamisvõimalustest ning meie väikse ja tubli riigi edusammudest, võimalustest ja kitsaskohtadest. Sest ilma suurema pildi ja analüüsita ei olegi võimalik midagi paremaks teha. Mõnikord on vaja ka lihtsalt teada, kas oleme õigel teel.
Programm on praktiline ja see on tegevõpetajate jaoks üks kõige olulisem aspekt: kõike õpitut ja kogetut saab üle võtta koolitundidesse või klassivälisesse tegevusse. Ja seda nii sisu, metoodikate, käsitluste kui ka ruumilahenduste osas. Ja kui palju põnevaid ja asjalikke praktiliste tööde mõtteid siit veel saab!
Programm annab võimaluse kohtuda väga erinevate elualade inimestega, kel on palju jagada ja kellega saab ka edaspidi koostööd teha. See ei ole lihtsalt väärtuste edasiandmise ahel, vaid suhtevõrgustik, mis on toeks uute või ka juba järeleproovitud ja toimivate projektide läbiviimiseks.
Ja mis kõige olulisem: programm on suur samm õpetajate enesearengus. Ja see sära õpetajate silmis jõuab kindlasti ka koolidesse!