Spetsialiseeritud moodulid 4. taseme kutseõppes

Alloleval kujundusel on välja toodud 4. taseme kutseõppe ettevõtlusõppe spetsialiseeritud mooduli eesmärgid, õpiväljundid ja sisutegevused.

Mooduli materjalid.

Kutsehariduse ettevõtlus- ja karjääriõppe küsimuste kontaktisik katrin.kivisild@harno.ee