Konverents 2021

 Virtuaalkonverents “Ennast juhtiv ja väärtust loov noor ei ole imeloom. Vol 2” 

KONVERENTSI ESINEMISED ON JÄRELEVAADATAVAD EDU JA TEGU YOU TUBE KONTOL – KLIKI SIIA

 


Sihtrühm: Ettevõtlikkuse, ettevõtlus- ja karjääriõppe hariduskonverents on mõeldud kõigile, kes mainitud teemadega tööalaselt seotud ja vajavad inspiratsiooni ning häid praktikaid oma töö värskendamiseks: koolijuhid, kooli juhtkond, ettevõtlusõpetajad, karjääriõpetajad, ettevõtlikkuse eestvedajad ja arendajad koolis, KOV haridusnõunikud jm avaliku sektori spetsialistid, karjäärispetsialistid, õpet toetavad partnerid, noorsootöötajad jt haridusse panustajad.

KONVERENTSI KAVA 3. november 

10.00-10.05 Tehniline ja korralduslik info osalemiseks, avamine.
10.05-10.25 Dr Anthony Mann, OECD vanemanalüütik: International lessons on how schools can best equip students for their working lives? (Ettekanne on inglise keeles). Dr Anthony Mann juhib OECD tööd karjäärinõustamise valdkonnas. Tuginedes kogu maailma andmetele, uurib tema töö, kuidas kujunevad noorte karjääripüüdlused, milline on nende mõju haridus- ja tööhõive tulemustele ning kuidas saab karjäärinõustamise meetmeid kõige tõhusamalt ellu viia. Jagatakse uurimistööst ja praktikast saadud teadmisi, et aidata koolidel tänapäeva õpilasi võimalikult tõhusalt toetada.

10.25- 11.10 Kriste Talving, Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi õpetajakoolituse õppejõud: Kuidas aitavad teadmised õppimisest, arengust ja motivatsioonist toetada ettevõtlikke ennastjuhtivaid õppijaid? Kriste Talving keskendub oma ülikoolitöös just õppimise ja arengu ning metakognitiivsete õppijate toetamise teemadele. Lisaks on ta tegevõpetaja Pärnu Vanalinna Põhikoolis, kus kõik need põnevad ja olulised uurimisteemad igapäevaselt vägagi reaalse ja praktilise väljundi leiavad. Võimalus aidata õpetajatel ja õppijatel õppimist tervikuna paremini mõista on see, mis silmad särama lööb.
11.10-11.30 Sirutuspaus

Kuidas saab kool toetada tulevikutegijaid? Neli vaadet. 

11.30-12.00 Õpetaja. 

Kristi Luik, endise Rapla Täiskasvanute Gümnaasiumi, praeguse Kehtna Kutsehariduskeskuse karjääriõpetaja. Kristi puutub kokku noortega, kelle valikutest kumab läbi olematu või hea kokkupuude karjääriõppega. Tema südameasjaks on süstida õppijatesse julgust ja enesekindlust. “Arutlege ja avaldage oma arvamust, jagage kogemusi ning õppige teineteiselt, mängige rollimänge, kutsuge külla huvitavaid persoone, käige õppekäikudel, osalege projektides, tehke koostööd kogukonnaga” – sellised on Kristi soovitused. Reaalne elu on just see, mis kõnetab igas vanuses õppijat.

Pille Granovski, Ülenurme Gümnaasiumi klassiõpetaja. Pille on koolis lisaks Ettevõtliku Kooli eestvedaja ning huviringi õpetaja. Ta usub, et õpilastega tuleb juba varakult teha suuri asju ning anda neile vastutust. Õpilaste kaasamine ja käed-külge õpetamine annab enesekindlust ning julgust võtta ette ning muuta ja panustada.

 

 

12.00-12.30 Koolijuht. Juhan-Mart Salumäe, Viljandi Gümnaasiumi direktor. Juhan-Mart Salumäe on Viljandi Gümnaasiumi direktor, kes  varasemalt töötanud sama kooli ühiskonnaõpetuse õpetaja ning õpilasesinduse mentorina. Olles olnud ka ise nooruses aktiivne õpilasesindaja, on ta veendunud, et kooli roll on luua keskkond julgeteks katsetusteks, mis loob kõik eeldused õnnestumiseks, kuid ei karistaks eksimusi. Just sellest printsiibist lähtub ka Viljandi Gümnaasium.

12.30-13.00 Ettevõtja. Robin Saluoks, e-Agronomi juht ja looja. Robin Saluoks on Euroopa põllumeestele digilahendusi pakkuva ettevõtte eAgronom asutaja ja aasta noor ettevõtja 2018. Koos eAgronomi meeskonnaga vallutatakse aina uusi turge ning põllumajanduse abil muudetakse maailma üha paremaks paigaks. Keskkoolis asutas Robin koos kahe klassikaaslasega oma esimese ettevõtte-teadusteatri Kolm Põrsakest, mis pärjati 2014. aasta Euroopa parima õpilasfirma tiitliga.  Seega sai Robini edulugu ja ettevõtluspisik alguse juba kooliajal. Kuidas see teda elus on aidanud ja mida ta näeb aastaid hiljem kooli võimalustena vilistlasena, seda jagab ta meiega rõõmuga.
13.00-13.45 Lõuna

13.45-15.15 Praktikult praktikule – õpime koolidelt!

Merit Luik, Tartu Tamme Gümnaasium: Kuidas korraldada karjääriõppe evolutsiooni? Ekskursioon karjääriõppe evolutsioonist ühe kooli näitel, ehk kuidas on süsteem arenenud  ja kuhu liikumas. Merit on oma kooli karjääriõpetuse õpetaja, inimeseõpetuse, uurimistööaluste õpetaja ja karjäärikoordinaator. Aktiivse valdkonna arendajana on ta Karjäärinõustajate Ühingu karjääriõppe töörühma eestvedaja ning suure kogemusega koolitaja.

Kadri Haavandi, Paikuse Kooli majanduse ja karjääriõpetaja: Kuidas karjääri kooli mahutada? Fookus erinevatel karjääritegevustel, mida lõimida teistesse ainetesse ja õppetöö ülestesse tegevustesse, kui koolis puudub karjääritund. Kadri on haridusvaldkonnas töötanud juba mõnda aega, kuid nüüd proovib kätt õpetajana koolis, kus tal on vastutusrikas ja põnev ülesanne käivitada karjääri- ja ettevõtlusõpe. Kadri unistuseks on, et iga õpilane oskaks oma õppimist mõtestada ning teadlikult karjääriteed kujundada.

Liina Palu, Värska Gümnaasiumi direktor: Kuidas saavutada ettevõtlikku koolikultuuri, päriselt? Räägime sellest, kuidas mahuvad ühte kooli ettevõtlusõpe, ettevõtlikkus ja karjääriõpe.  Värska Gümnaasium saavutas Euroopa 2020. aasta ettevõtliku kooli tiitli. Liina on direktorina suurepäraselt suutnud hoida ja arendada ettevõtlikkust ja ettevõtlusõpet väikese gümnaasiumi algklassidest läbi põhikooli gümnaasiumisse välja. Ettevõtlusõpe on kõigis kooliastmetes läbi imbunud kohalikust seto kultuurist, tavadest ja seotud kooli traditsioonidega.

Tiina Saar, Tallinna 32. Kooli majandusõpetaja, Margus Maripuu, OÜ Marjatar omanik: Kuidas teha õppes ettevõtjaga koostööd nii, et huvi oleks kõigil osapooltel? Ettevõtja ja õpetaja jagavad ühiselt kogemusi sellest, kuidas teha praktilisi koostööprojekte selliselt, et huvi ja kasu oleks kahepoolne. Tiina annab majandust 10. ja 11. majandus-ja- keskkonnasuuna klassile, õpetades õpilasi märkama majandusmärke enda ümber ja tehes aine huvitavaks läbi praktiliste tegevuste. Olulisel kohal on ühe maakonna piire ületavad koostööprojektid erinevate asutuste ja ettevõtetega. Margus on väikeettevõtja, kes on õpilastega koostööd teinud juba kaks aastat.

Tiina Aidnik, Tartu Kutsehariduskeskuse ettevõtlusõppe koordinaator, Tartu kutsehariduskeskuse ja Miina Härma Gümnaasiumi majanduse- ja ettevõtluse õpetaja: Kuidas ettevõtlusõpe koolis pildile tuua? Kuuleme kutsekooli kogemust, kuidas suuri asju hakkab juhtuma, kui ühel päeval tuleb kokku kooli ettevõtlusõpetajate kogukond- õpiring- ja hakatakse unistama. Tiina on aktiivne õpilasfirmade loomise algataja ja taganttõukaja, eriti Tartu KHK IKT osakonnas, ta väärtustab uuenduslikkust ja loovust ning soosib õppijate aktiivsust ja ettevõtlikkust. Kolleegid iseloomustavad teda kui õpetajat, kes tegeleb oma tööga kui hobiga. Tiina on aktiivne ka väljaspool kooli, olles Eesti esimese kutsekoolide ettevõtlusõpiku kaasautoriks ning Edu ja Tegu ettevõtluseõppe 5., 4. ja 3.taseme valikmooduli väljatöötajatest.

Krista Savitsch, Tabasalu Gümnaasiumi, Tabasalu Kooli ja EBS Gümnaasiumi ettevõtlusõpetaja ja õpilasfirmade juhendaja: Kuidas õppida ja õpetada läbi katsetamise ja  eduelamuse? Kogemuslugu, kuidas ettevõtlusõpet praktiliselt läbi viia, mida õpilasfirmade programm õpilastele õpetab, kuidas noori õpilasfirmat tegema  suunata ning millega neid motiveerida. Krista Savitsch on aasta ettevõtlusõpetaja ning ettevõtliku õpetaja tiitlitega pärjatud kogenud õpetaja. Kristal jagub energiat alg- ja põhikooliõpilastest gümnaasiumiõppuriteni ja seda kokku kolmes koolis – Tabasalu Koolis, Tabasalu Gümnaasiumis ja EBS Gümnaasiumis. Lisaks jõuab ta korraldada sündmusi ka teiste koolide õpilastele ning innustada oma õpilasi erinevates ettevõtmistes osalema.

15.15-15.45 Sirutuspaus 

15.45-16.15 Haridus- ja teadusministeeriumi esindaja ja ettevõtlikud noored. Arutelu: Kuidas saab kool ikkagi toetada tulevikutegijaid? Osalevad Ülle Matsin, Haridus- ja Teadusministeeriumi riigigümnaasiumide rajamise koordinaator, Marilin Berg, Münt Healthcare esindaja ja Katre Roomets, Eesti Õpilasesinduste Liidu aseesimees. Marilini õpilasfirma Münt on tõeline inspireeriv edulugu, kuidas koolipingust võib alguse saada kogu elu mõjutav rännak. Münd võitis 2020. aastal Ajujahi konkursi. Katre tegutseb Õpilasliidus  juba neljandat aastat ja on ise nii õpilasesindusi kui ka organisatsiooni aktiviste välja koolitanud, omades nii head ülevaadet koolides toimuvast ja noorte soovidest ning vajadustest. Ise õpib ta juba Tartu Ülikoolis.

16.15-17.00 Ettevõtlus- ja karjääriõppe aasta parimate tunnustamine. Kuulutame välja parimatest parimad viies kategoorias: ettevõtlus/karjääriõppe edendaja, mentor, ettevõtlik õpetaja, õppija ning Edu ja Tegu aasta tegija. Seekord laekus rekordilised 56 taotlust.

KONVERENTSI KAVA 4. november 

10.10-12.00 Ettevõtliku Kooli edulugude konkursi parimate lugude tutvustus ja tunnustamine.  Ülevaade Ettevõtliku Kooli standardite jagamisest. Milline on ettevõtliku kooli köögipool? Kuidas sünnivad edulood? Piilume tagatubadesse ja intervjueerime tegijaid.
12.00-13.00 lõuna

Kuidas saab kool toetada tulevikutegijaid? Kui juba kool oleks keskkond, kus sünnivad ideed ja lahendused… 

13.00-13.30 Anto Liivat, Estonian Business Schooli lektor. Anto Liivat on EBSi juhtimise õppejõud ja -treener (executive coach), kelle kirg on luua mõttekeskkonda, kus sünnib taipamise ime – ideed ja lahendused, mis avaldavad suurimat positiivset mõju. Anto jagab teadmisi õppe mängustamiseks.

 

13.30-14.00 Juko-Mart Kõlar, Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia direktor. Juko-Mart Kõlar on Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia direktor, õppejõud ja loovettevõtluse eestvedaja. Ta on koostöös Viljandi linnaga kultuuriakadeemias üles ehitanud unikaalse ettevõtlusõppe formaadi. Juko-Mart jagab eksperdina praktilisi näpunäiteid, kuidas valida arendamiseks sobivaid ideid ning kuidas kokku panna meeskond, sest ettevõtlusõppe juures on kaks peamist küsimus: kellega  ja millise ideega teekonnale minna.

14.15-15.30 Töötoad registreerumisega 

1.  Kuidas mahutada kooli ettevõtlikkuse, ettevõtlus- ja karjääriõpe? Koolijuhilt koolijuhile praktikad. Sihtrühm: koolijuhid, kooli juhtkond, KOVide haridusametnikud. Kuidas saab, kui tundub, et kuidagi ei saa – see on sageli küsimus, kui arutelu all on uuendused koolis ja õppes, arvetades pungil täis tunniplaani ja ainekava ning piiratud võimalusi ressurssides. Erinevad koolid jagavad töötoas oma lahendusi ning on hea võimalus väljakutsete üle arutleda ja üksteiselt küsida. Esinejad: Põlva Gümnaasium, Põltsamaa Ühisgümnaasium, Väike-Maarja Gümnaasium, Värska Gümnaasium, Tallinna 21. Kool. Moderaator: Põlva Gümnaasiumi ja uue Tallinna Tõnismäe Riigigümnaasiumi juht Alo Savi.

2. Rahatark õpetaja?! Sihtrühm: õpetajad ja kõik haridusse panustajad, kes teemat õpetamises kasutavad. Raha on midagi, millega igapäevaselt kokku puutume vahel teadvustamata, et ka rahaga ümberkäimine nõuab oskusi. Aastakümneid tagasi rahast ei räägitud ja nii võib iga õpetaja oma peas kokku puutuda küsimusega – kas ma olen rahatark? Kas ma oskan rahatarkust ka edasi anda? Kordamaks üle kuidas ikkagi targalt ise majandada ja kuidas igapäevast rahateemat oma ainetesse sisse põimida, on Ettevõtlik Kool koos Rahandusministeeriumiga ellu kutsunud õpetajate rahatarkuse mentorklubid. Töötoas räägime lahti: • Mis on mentorklubi ja kuidas sinna saab? • Kes mentorklubisid läbi viivad ja mis see mulle annab? • Kuidas rahatarkuse teadmised aitavad mul endal targemini majandada? • Miks on oluline rahatarkusest rääkida ja kuidas seda siduda erinevate õppeainetega? Läbiviija: Liisi Kirch, Rahandusministeeriumi rahatarkuse koordinaator.

3. Euroguidance presents: How do schools in Ireland support the future of learners? Euroguidance on loodud professionalidele, kel on huvi rahvusvahelise koostöö vastu karjääriteenuste valdkonnas, kes otsivad põnevaid praktikaid teistest riikidest või soovivad laiendada oma rahvusvaheliste partnerite ringi. Seekord toome konverentsikülalisteni eduloo Iirimaalt. Läbiviija: Jennifer McKenzie, National Centre for Guidance in Education (NCGE). Töötuba toimub inglise keeles.

4. Ettevõtlusõppe läbiviimise võimalused ja materjalid III-IV kooliastmele. Tutvustatakse väljatöötatud ainekavasid, töölehti ja muid materjale, mis aitavad ettevõtlusõpet läbi viia ja ettevõtluspädevusi arendada ainena, lõimides, muul moel. Milleks leiutada jalgratast, kui head materjalid on juba loodud? Läbiviijad: Mart Kimmel, Rääma põhikooli ettevõtlusõpetaja, Edu ja Tegu haridustehnoloog, Pille Granovski, Ülenurme Gümnaasiumi õpetaja ja haridustehnoloog.

 15.45-17.00 Töötoad

5. Ettevõtlus- ja karjääriõppe, ettevõtlikkusõppe rakendamine vene õppekeelega koolis. Venekeelsete koolide head praktikad ja väljakutsed. Oodatud on koolijuhid, kooli juhtkond, õpetajad jt, kes teemaga seotud ning soovivad kuulda ja arutleda erinevate võimaluste üle. . Moderaator: Arno Kaseniit, Sillamäe Gümnaasiumi direktor. Esinejad: Tallinna Õismäe Vene Lütseum, Lasnamäe Pae Gümnaasium, Sillamäe Lasteaed Päikseke, Jõhvi Gümnaasium. Töötuba toimub vene keeles

6. Tulevikutegijaks kutsekoolis. Sihtrühm: kutsekoolide juhtkond, õpetajad, kõik õppesse panustajad, praktika juhendajad. Töötoas tutvustatakse erinevaid võimalusi ettevõtlusteadmiste, karjääriteemade ja finantskirjaoskuse edasiandmiseks ning ettevõtlus- ja karjääripädevuste arendamiseks kutseõppes, nii ainena kui lõimitult. Selleks on Edu ja Tegu raames välja töötatud erinevad ettevõtlus- ja karjääriõppe moodulid, töölehed, ettevõtluspraktika ning Rahandusministeeriumi poolt finantskirjaoskuse e-kursus. Ettevõtlus- ja karjääripädevuste arendamine kutsehariduses aitab noortel paremini siduda oma oskuseid, teadmisi ja karjäärivalikuid elus tekkivate väljakutsete ja ideedega ning julgustab looma uut väärtust nii iseenda, tööandja kui ühiskonna jaoks. Läbiviijad: Katrin Kivisild ja Virve Kinkar, Haridus- ja Noorteameti ettevõtlus- ja karjääriõppe eestvedajad kutsehariduses, Jane Mägi, Kuressaare Ametikooli ettevõtlusõpetaja, Mart Vainu, finantskirjaoskuse e-kursuse looja.

7. Kuidas panna tehnoloogia tööle ennastjuhtiva õppija arengu toetamiseks? Ei ole uudis, et tehnoloogia mõjutab meie arengut ja kujundab meie harjumusi. Nii tuleb meil leida üles ka sobivad digivahendid, millega toetada ennastjuhtivaid õppijaid. Töötoas saavad kõik osalejad võtta ette siinsamas Eestis loodud Clanbeati rakenduse. Katsetame läbi selle võimalused ning teeme seda viisil, et ühtlasi saavad kõik osalejad tehtud ka mitmekihilise kokkuvõtte kogu konverentsist. Läbiviija: Triin Noorkõiv, Clanbeati partner. Sihtrühm: klassijuhatajad ja ettevõtluse, karjääriõppe jt ainete õpetajad, kes soovivad oma õpilaste terviklikku arengut suurema tähelepanuga toetada.

*Võtame vastutuse, kui esinejate sekka lisandub veel mõni põnev persoon. 

 

 

 

Konverentsi korraldajad: