Ettevõtlusõppe moodulid/ainekavad

Ettevõtlusõppe programmis välja töötatud ettevõtlusõppe moodulitest ja ainekavadest kõigile haridustasemetele saavad õpetajad ja õppejõud praktilist abi ettevõtlusõppe kavandamiseks ja sobivate eakohaste eesmärkide ning õpiväljundite valimiseks. Moodulite õpiväljundid lähtuvad ettevõtluspädevuses sisalduvatest pädevustest, mida on moodulite väljatöötamisel arvestatud, annab see võimaluse nö kriitiliselt üle vaadata ka juba olemasolevad ettevõtlusained ning neid vajadusel edasi arendada.
Ettevõtluse baasmoodulitele on lisaks mooduli kirjeldusele välja töötatud ka e-tugi Moodle kursuste baasil. Täpsemate moodulite kirjelduste, juhtnööride ning e-kursuse rakendamiseks leiab juhtnöörid iga mooduli juurest.

Allolevalt jooniselt leiab ettevõtlusõppe moodulite ülevaate.