Meetodite kogumik Targad valikud tööturul

OSKA andmebaasile tuginev karjääri-ja ettevõtlusõppe meetodite kogumik üldhariduskoolidele, II kooliaste –gümnaasium.