Õpetajahariduse ettevõtluse baasmoodul

Alljärgneval kujundusel on välja toodud mooduli eesmärk, õpiväljundid ja peamised teemad. Mooduli rakendamiseks vajalikele materjalidele Moodle keskkonnas pääseb ligi alloleva lingi abil.
Tutvu õpetajahariduse ettevõtlusõppe baasmooduliga Hitsa Moodles
Parool: edu-tegu123