Ettevõtluspädevuse lõiming üldhariduse õppeainetes 1.-4. kooliaste

Siit leiab toetavaid materjale ettevõtlusõppe rakendamiseks ja läbiviimiseks.

Juhend Ettevõtluspädevuse lõimimine õppeprotsessi kirjeldustesse üldhariduses

Hitsa Moodle põhikoolile

Hitsa Moodle gümnaasiumile

Vaata juhendit Moodle kursuse kasutamiseks siit

Kõigi üldhariduse ettevõtlusõppega seotud küsimuste kontaktisik: erika.veide@harno.ee