Kutsehariduse moodulid

Ettevõtlusõppe programmi Edu ja Tegu raames on välja töötatud ettevõtlusõppe moodulid koos rakenduskavade ja näidisülesannetega 2.-5. tasemetele.
Ettevõtlusõppe kursus tugineb järgmistele eesmärkidele:
• õppurite ettevõtlikkus- ja ettevõtluspädevuste arendamine, mis on aluseks ettevõtlikule meelelaadile ja käitumisele;
• õppurite teadlikkuse suurendamine sellest, et ettevõtjana tegutsemine on võimalik valik tööalaseks tegevuseks;
• õppimine läbi praktiliste ettevõtlusprojektide ja -tegevuste;
• konkreetsete ärioskuste ja -teadmiste pakkumine, kuidas ettevõtet luua ja seda edukalt juhtida.

Endise üldise „Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused“ mooduli asemele on välja töötatud ettevõtlust ja karjääriõpet siduv “Õpitee ja töö muutubvas keskkonnas”.  Ettevõtlusõppe moodulid keskenduvad  kogemusõppele, mille tulemusena peaks edendama õppurite loomingulisust, algatusvõimet, riskivõtmist ja teisi üldiselt kohaldatavaid omadusi ja oskusi, mis on ettevõtluse aluseks.
Nii nagu ettevõtluses on oluline praktiline kogemus, on ka ettevõtlusõppe puhul võtmetähtsusega praktiline tegevus, mis põhineb tegeliku elu kogemusõppele. Niimoodi on suurem tõenäosus, et noored oskavad rakendada ettevõtluse kohta omandatud teadmisi tõelises elus. Ettevõtlusõppe programmis Edu ja Tegu on välja töötatud hindamisülesanded ja seonduvad hindamismeetodid, mis on kavandatud eesmärgiga aidata õppuritel edukalt omandada ettevõtlusalaseid teadmisi, oskusi ja hoiakuid.

Moodulite ligipääsud on leitavad vasakpoolsest menüüst.

 

Lisaks on ilmunud esimene ettevõtlusõppe õpik kutsekoolidele. See on leitav E-koolikotist ja Opiqu keskkonnast.