Cross Border Entrepreneurship (Piirideülese ettevõtluse moodul)

Alljärgneval kujundusel on välja toodud mooduli eesmärk, õpiväljundid ja peamised teemad. Mooduli rakendamiseks vajalikele materjalidele Hitsa Moodle keskkonnas pääseb ligi alloleva parooli abil.

Here are learning aims and outcomes and also actions of cross border entrepreneurship module, also parole for Moodle course.

Tutvu piiriülese ettevõtluse mooduliga Hitsa Moodles
Parool: edu-tegu123
Mooduli sisu, ligipääsu ja rakendamisega seotud küsimuste kontaktisik anneli.rumm@eek.ee 

Learn more about cross-border entrepreneurship module in Hitsa Moodle
Parole: edu-tegu123
Contact person for help: anneli.rumm@eek.ee