Ettevõtlusõppe harjutuste kogumik

Kogumikku koondatud 94 harjutuse eesmärk on muuta ettevõtlusõpe praktiliseks ja huvitavaks nii gümnaasiumis, kutsekoolis kui kõrghariduses.

Autoriks on ettevõtluskoolitaja ja raamatute autor Sirle Truuts, kes harjutusi ka oma koolitustel kasutab.

Materjal läheb üles E-koolikotti, kus märksõnaga “Edu ja Tegu” on leitavad kõik õppematerjalid. Trükimaterjali saab iga kool kohalikult maakondlikult arenduskeskuselt või Edu ja Tegu seminaridelt.

Tutvu kogumikuga siin: Ettevõtlusõppe praktiliste harjutuste kogumik. Sirle Truuts