Ettevõtlus- ja karjääriõppe programm Edu ja Tegu pakub haridusasutustele, õpetajatele ja õppuritele:

*Ettevõtlusõppe ning ettevõtlus- ja karjääripädevusi lõimivad ainekavad, õppematerjalid üld-, kutse- ja kõrgharidusele;
*Ettevõtluspädevuse mudel abiks õppija pädevuste arendamiseks;
*Ettevõtluspädevust ja rahatarkust arendav õppematerjal lasteaedadele;
*Koolitused, koolitusprogrammid, seminarid, konverentsid, suvekoolid;
*Äriideede arendamise programm STARTER õppuritele.

Vaata rohkem: Koolile  Ettevõtjale  Õppijale

Loe ettevõtlus- ja karjääriõppe programmist lähemalt 

Metoodika

Programmi raames kõigile haridustasemetele ja -liikidele välja töötatud 16 ettevõtlus- ja karjääriõppe ainekava ja metoodika ning muud tugimaterjalid toetavad õpetajat ja koolimeeskonda noorte ettevõtluspädevuse arendamisel ning ettevõtlus- ja karjääriõppe süsteemsel rakendamisel. Ära leiuta jalgratast, vaid leia endale sobiv metoodika!

Leia endale sobiv metoodika ja tutvu materjalidega siin

Täienduskoolitused

Täienduskoolitused on mõeldud kõigi haridustasemete ja -liikide  ettevõtlus- ja majandusõpetajatele,  õppejõududele, karjäärispetsialistidele ning ettevõtlusõppesse kaasatud ettevõtjatele- mentoritele.  Koolitused on suunatud ettevõtlus- ja karjääriõppe ainekava ja moodulite rakendamiseks, õppijate ettevõtlus- ja karjääripädevuste toetamiseks ning õpetajate/õppejõudude/mentorite baasoskuste ja -teadmiste arendamiseks.

Tutvu koolituskalendriga

 

Kool ettevõtlikuks

Ettevõtlusõppe programm Edu ja Tegu toetab üldharidus, kutse- ja ka kõrgkoole ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe süsteemsel rakendamisel. Rahastame koolide liitumist haridusprogrammiga Ettevõtlik Kool ning JA Eesti õpilasfirmade programmiga, samuti pakume tuge Edu ja Tegu metoodika rakendamisel. Võrgustiku üritused toetavad heade praktikate jagamist.

Vaata edasi, kuidas alustada ja arendada ettevõtlus- ja karjääriõpet koolis

Eelinkubatsioon ehk äriideede arendusprogramm

Regioonides toimuv äriideede arendusprogramm STARTER aitab nelja kuu jooksul läbi töötubade ning valdkonnapõhise nõustamise ja mentordamise arendada õppijal oma ideed elujõuliseks. Programmi lõpus saavad parimad meeskonnad idee edasiarendamist toetavaid auhindu.  STARTER pakub praktilist võimalust akadeemilise õppe rikastamiseks kutse- ja kõrgkoolidele ning gümnaasumidele. Lisaks korraldab Edu ja Tegu STARTERi töötubasid koolides kohapeal.

Vaata STARTERi kodulehte

Loe täpsemalt STARTER programmi kohta

Uuringud

Programmis läbiviidav seire ja teaduslikud uuringud annavad sisendit metoodika,  õppematerjalide, koolituste arendamiseks selliselt, et pakkuda koolide vajadustele vastavat tuge. Toome nö maale häid välispraktikaid.

Tutvu uuringute tulemustega 

Tunnustus ja teavitus

Tunnustame kord aastas (sügisel) parimaid ettevõtlus- ja karjääriõppe edendajaid ning ettevõtlikke õppureid viies kategoorias.  Korraldame teavitus- ja inspiratsiooniüritusi, nt suvekoole, konverentse, ettevõtjate ja koolide koostööseminare ning jagame parimaid praktikaid programmi infokandjates (Uudiskiri, erileht, Facebook (ettevõtlusõpetajate grupp), koduleht.

Esita kandidaat tunnustamiseks siin  (esitamine on avatud sügisel)

Programmi toetavad:

Algas registreerumine ettevõtlikkuse, ettevõtlus- ja karjääriõpetajate suvekooli

24.mai 2022

Ettevõtlikkuse, ettevõtlus- ja karjääriõppe võrgustiku suvekool toimub taas, 27.-29. juunil 2022 Roosta puhkekeskuses. Oodatud on Ettevõtliku Kooli, JA Eesti, Edu ja Tegu ning karjääriõppe võrgustik ehk üldharidus- ja kutsekoolide ettevõtlikkuse, ettevõtlus- ja karjääriõpetajad ning koolijuhid ja spetsialistid, kes neid teemasid koolide õppekavas otseselt arendavad ja toetavad. Suvekooli läbivaks teemaks on ettevõtlus- ja karjääripädevuste ja üldpädevuste arendamine, sh emotsioonid ja motivatsioon, muutuste loogilised tasandid ehk kuidas muutusi ja nendega kohanemist toetada, kuidas märgata õpilase andeid ja vajadusi, vältides läbipõlemist,  kogu kehaga õppimise metoodikad, eneseteadlikkuse tõstmine, eesmärkide saavutamine läbi visualiseerimise jne. Loomulikult on kavas ka ettevõtlus- ja karjääriõppe, rahatarkuse uute materjalide ja võimaluste ning Ettevõtliku Kooli TULEM metoodika töötoad, majanduse ülevaade ning õpirände kogemuste jagamine. Ööülikooli raames kohtume haridus- ja ettevõtlusvaldkonna põnevate esindajatega. Suvekooli peaesinejad on kliiniline psühholoog ja Tartu Ülikooli lektor Kariina Laas, NLP ja kinesioloogia treener-koolitaja Viigi Viil-Kangur, Töötukassa personalijuht ja ettevõtjatega koostöö nõunik, coach ja Eesti Mentorite Koja liige […]

Vaata edasi

Üritused