Edu ja Tegu pakub haridusasutustele ja õppuritele:
*16 ainekava ja moodulit ettevõtlus- ja karjääriõppe rakendamiseks kõigul haridustasemetel nii ainena kui lõimitult;
*Ettevõtluspädevuse mudel õppija pädevuste arendamiseks;
*Õppematerjalid – töölehed, õpikud, kogumikud, videointervjuud ettevõtjatega tunnis/loengus kasutamiseks;
*Koolitused, koolitusprogrammid, seminarid, konverentsid, suvekoolid
*Äriideede arendamise programm STARTER õppuritele

Vaata rohkem: Koolile  Ettevõtjale  Õppijale

Loe ettevõtlusõppe programmist lähemalt 

Metoodika

Programmi raames kõigile haridustasemetele ja -liikidele välja töötatud 16 ettevõtlus- ja karjääriõppe ainekava ja metoodika ning muud tugimaterjalid toetavad õpetajat ja koolimeeskonda noorte ettevõtluspädevuse arendamisel ning ettevõtlus- ja karjääriõppe süsteemsel rakendamisel. Ära leiuta jalgratast, vaid leia endale sobiv metoodika!

Leia endale sobiv metoodika ja tutvu materjalidega siin

Täienduskoolitused

Täienduskoolitused on mõeldud kõigi haridustasemete ja -liikide  ettevõtlus- ja majandusõpetajatele,  õppejõududele, karjäärispetsialistidele ning ettevõtlusõppesse kaasatud ettevõtjatele- mentoritele.  Koolitused on suunatud ettevõtlus- ja karjääriõppe ainekava ja moodulite rakendamiseks, õppijate ettevõtlus- ja karjääripädevuste toetamiseks ning ettevõtlusõpetajate/õppejõudude/mentorite baasoskuste ja -teadmiste arendamiseks. Koolitajateks on õppejõud, õpetajad, ettevõtjad ning teised oma ala eksperdid.

Tutvu koolituskalendriga

 

Kool ettevõtlikuks

Ettevõtlusõppe programm Edu ja Tegu toetab üldharidus, kutse- ja ka kõrgkoole ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe süsteemsel rakendamisel. Rahastame koolide liitumist haridusprogrammiga Ettevõtlik Kool ning JA Eesti õpilasfirmade programmiga, samuti pakunme tuge Edu ja Tegu metoodika rakendamisel. Ettevõtlus- ja karjääriõppega alustamiseks on võimalus toetust taotleda avatud taotlusvoorust. Võrgustikku kuulumise boonuseks on kolleegidega head praktikate jagamine.

Vaata edasi, kuidas alustada ja arendada ettevõtlus- ja karjääriõpet koolis

Eelinkubatsioon ehk äriideede arendusprogramm

Regioonides toimuv äriideede arendusprogramm STARTER aitab nelja kuu jooksul läbi töötubade ning valdkonnapõhise nõustamise ja mentordamise arendada õppijal oma ideed elujõuliseks. Programmi lõpus saavad parimad meeskonnad idee edasiarendamist toetavaid auhindu.  STARTER pakub praktilist võimalust akadeemilise õppe rikastamiseks kutse- ja kõrgkoolidele ning gümnaasumidele. Lisaks korraldame kokkuleppeliselt STARTERi töötubasid maakondades kohapeal.

Vaata STARTERi kodulehte

Loe täpsemalt STARTER programmi kohta

Uuringud

Programmis läbiviidav seire ja teaduslikud uuringud annavad sisendit metoodika,  õppematerjalide, koolituste arendamiseks selliselt, et pakkuda koolide vajadustele vastavat tuge. Toome maale häid välispraktikaid.

Tutvu uuringute tulemustega 

Tunnustus ja teavitus

Tunnustame kord aastas (sügisel) parimaid ettevõtlus- ja karjääriõppe edendajaid viies kategoorias.  Korraldame teavitus- ja inspiratsiooniüritusi, nt suvekoole, konverentse, ettevõtjate ja koolide koostööseminare ning jagame parimaid praktikaid programmi infokandjates (Uudiskiri, erileht, Facebook (ettevõtlusõpetajate grupp), koduleht, ettevõtete ja koolide koostöö heade praktikate kogumik).

Esita kandidaat tunnustamiseks siin  (esitada saab sügisel)

Programmi toetavad:

Materjalide ülevaade

29.detsember 2023

Head kaasteelised! Edu ja Tegu programm jõuab 2023. aastaga lõpule.  Oleme aidanud rakendada ettevõtlus- või karjääriõpet 84% koolides, 100% kutsekoolides, 100% kõrgkoolides ja 45% lasteaedades. Koolitustel on osalenud 1606 õpetajat, STARTERis arendasid oma äriideed 7058 noort ja sündmustest üldse on osa saanud 24 053 inimest. Jätame vabalt kasutamiseks kõik valminud õppematerjalid alusharidusest kõrghariduseni, podcastidest mängudeni, õpiobjektidest lauludeni. Allpool ongi ülevaade õppematerjalidest, mis jäävad enamjaolt üles E-koolikotti ning Haridus- ja Noorteameti kodulehele, lähiajal veel ka Edu ja Tegu kodulehele. Paljud materjalid sobivad osaliselt või täielikult kasutamiseks erinevatel haridusastmetel, seega tasub uurida kõiki. Head kasutamist ja jätkuvat noorte ettevõtlikkuse toetamist! Täname hea koostöö eest! Edu ja Tegu naiskond Viimasesse uudiskirja koondasime ülevaate kõigist loodud materjalidest haridusastmete kaupa.  VAATA MATERJALIDE ÜLEVAADET SIIT    Tutvu Edu ja Tegu tegevuste ja tulemustega 2016-2023.

Vaata edasi

Üritused