Ettevõtlus- ja karjääriõppe programm Edu ja Tegu pakub haridusasutustele, õpetajatele ja õppuritele:

*16 ettevõtlus- ja karjääriõppe ainekava ning moodulit rakendamiseks kõigul haridustasemetel nii ainena kui lõimitult;
*Ettevõtluspädevuse mudel, mis on abiks õppija pädevuste arendamiseks;
*Õppematerjalid – töölehed, õpikud, praktikate kogumikud, videointervjuud ettevõtjatega tunnis/loengus kasutamiseks;
*Koolitused, pikemad koolitusprogrammid, seminarid, konverentsid, suvekoolid;
*Äriideede arendamise programm STARTER õppuritele.

Vaata rohkem: Koolile  Ettevõtjale  Õppijale

Loe ettevõtlus- ja karjääriõppe programmist lähemalt 

Metoodika

Programmi raames kõigile haridustasemetele ja -liikidele välja töötatud 16 ettevõtlus- ja karjääriõppe ainekava ja metoodika ning muud tugimaterjalid toetavad õpetajat ja koolimeeskonda noorte ettevõtluspädevuse arendamisel ning ettevõtlus- ja karjääriõppe süsteemsel rakendamisel. Ära leiuta jalgratast, vaid leia endale sobiv metoodika!

Leia endale sobiv metoodika ja tutvu materjalidega siin

Täienduskoolitused

Täienduskoolitused on mõeldud kõigi haridustasemete ja -liikide  ettevõtlus- ja majandusõpetajatele,  õppejõududele, karjäärispetsialistidele ning ettevõtlusõppesse kaasatud ettevõtjatele- mentoritele.  Koolitused on suunatud ettevõtlus- ja karjääriõppe ainekava ja moodulite rakendamiseks, õppijate ettevõtlus- ja karjääripädevuste toetamiseks ning ettevõtlusõpetajate/õppejõudude/mentorite baasoskuste ja -teadmiste arendamiseks. Koolitajateks on õppejõud, õpetajad, ettevõtjad ning teised oma ala eksperdid.

Tutvu koolituskalendriga

 

Kool ettevõtlikuks

Ettevõtlusõppe programm Edu ja Tegu toetab üldharidus, kutse- ja ka kõrgkoole ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe süsteemsel rakendamisel. Rahastame koolide liitumist haridusprogrammiga Ettevõtlik Kool ning JA Eesti õpilasfirmade programmiga, samuti pakunme tuge Edu ja Tegu metoodika rakendamisel. Ettevõtlus- ja karjääriõppega alustamiseks on võimalus toetust taotleda avatud taotlusvoorust. Võrgustikku kuulumise boonuseks on kolleegidega head praktikate jagamine.

Vaata edasi, kuidas alustada ja arendada ettevõtlus- ja karjääriõpet koolis

Eelinkubatsioon ehk äriideede arendusprogramm

Regioonides toimuv äriideede arendusprogramm STARTER aitab nelja kuu jooksul läbi töötubade ning valdkonnapõhise nõustamise ja mentordamise arendada õppijal oma ideed elujõuliseks. Programmi lõpus saavad parimad meeskonnad idee edasiarendamist toetavaid auhindu.  STARTER pakub praktilist võimalust akadeemilise õppe rikastamiseks kutse- ja kõrgkoolidele ning gümnaasumidele. Lisaks korraldame kokkuleppeliselt STARTERi töötubasid maakondades kohapeal.

Vaata STARTERi kodulehte

Loe täpsemalt STARTER programmi kohta

Uuringud

Programmis läbiviidav seire ja teaduslikud uuringud annavad sisendit metoodika,  õppematerjalide, koolituste arendamiseks selliselt, et pakkuda koolide vajadustele vastavat tuge. Toome nö maale häid välispraktikaid.

Tutvu uuringute tulemustega 

Tunnustus ja teavitus

Tunnustame kord aastas (sügisel) parimaid ettevõtlus- ja karjääriõppe edendajaid ning ettevõtlikke õppureid viies kategoorias.  Korraldame teavitus- ja inspiratsiooniüritusi, nt suvekoole, konverentse, ettevõtjate ja koolide koostööseminare ning jagame parimaid praktikaid programmi infokandjates (Uudiskiri, erileht, Facebook (ettevõtlusõpetajate grupp), koduleht, ettevõtete ja koolide koostöö heade praktikate kogumik).

Esita kandidaat tunnustamiseks siin  (esitada saab sügisel)

Programmi toetavad:

Äsja startinud karjääriõpetajate koolitusprogramm täidab tühimiku

26.jaanuar 2022

26. jaanuaril Edu ja Tegu toel startinud karjääriõppe koolitusprogramm rõõmustab nii koolijuhte kui õpetajaid, sest eesmärk on toetada karjääriõppe süsteemset rakendamist koolides. Pika programmi ajal tekkiv kontaktivõrgustik osalejate vahel soodustab heade praktikate vahetamist ja koostööideid. Kuuest moodulist koosnev programm on mõeldud  üldhariduskoolide ja kutseõppeasutuste õpetajatele ning kõigile teistele haridusasutuste töötajatele, kes on valmis võtma karjääriõpetuse õpetaja rolli, osalema süsteemse karjääri- ja ettevõtlusõppe tegevuste kavandamisel ja elluviimisel oma asutuses ja/või aineõpetajana integreerima nimetatud kahe  valdkonna pädevusi erinevatesse ainetundidesse. Õpinguid alustab üle 30 huvilise. Haridus- ja Noorteameti Edu ja Tegu programmi karjääriõppe eestvedaja Virve Kinkari sõnul on karjääriõpetuse läbiviijad sellist koolitust pikisilmi oodanud, sest vajadus süsteemsete koolituste järele on suur. Seda näitab ka 2021. aastal Harno poolt tellitud ja Tallinna Ülikooli poolt karjääriõppe läbiviijate seas läbi viidud uuring. „Uuringust selgus, et koolides töötavad karjäärispetsialistid, sh õpetajad on suuremas osas algajad. Kõige enam vajaksid nad enesetäiendamist karjääriõppe metoodikas, samuti karjääriteooriates ja nende rakendamises. […]

Vaata edasi

Üritused