Töölehed ainetesse lõimimiseks

Õppematerjal aitab sügavuti mõelda, mida tähendab ettevõtluspädevus ja kuidas seda olulist kompetentsi oma ainetunnis kujundada. Koostajateks on aineõpetajad ja ideid jagub erinevatesse tundidesse.

Tutvu õppematerjaliga E-koolikotis.