Suvekool 2021

Suvekool on lõppenud ja osalejate ülipositiivse tagasiside põhjal ning tungival soovil kohtume taas 2022. aasta suvekoolis! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aeg: 28.-30. juunil 2021. a
Koht: Roosta puhkekülas Läänemaal

SUVEKOOLI PÄEVAKAVA 

28. juuni, esmaspäev

16.00-18.00 Saabumine ja majutamine
18.00 Suvekooli avaaktus (ülevaade programmi pakutavast koolidele/õpetajatele, tegijate tutvustus, suunad hariduses)
19.00 Õhtusöök
20.00 Kohtumine kohaliku ettevõtjaga

29. juuni, teisipäev

9.30 Peaesineja. Loovusest ja loomisest. Tõnu Lehtsaar, Tartu Ülikooli kaplan, suhtlemiskoolitaja, psühholoog. Kõike saab teha, kas loominguliselt või igavalt ja rutiinselt. Loovus on inimese võime teha seni tehtut teisiti, leida probleemidele uudseid lahendusi ja anda oma ideedele arusaadav vorm. 1. Kes on loovisiksus? Loovisiksust iseloomustab ennekõike vastuoluisus. Sageli on nad näiteks nii endassesulgunud kui ka avatud, nii fantaasiamaailmas kui ka väga realiteeditundelised. 2. Loomine võib toimuda väga erinevatel viisidel. Selleks võib olla näiteks ootamatu inspiratsioonihetk, valuline küpsemine või ka täieliku haaratuse ehk voo kogemine. 3. Loodu kuulub teiste poolt hindamisele. Sageli hakkab looming elama oma elu. Loodu mõjutab looja suhet teistega. Loodu võib hakata kujundama looja enda elukäiku. Ettekanne aitab mõista, mis on loomingulisus ja kuidas loomine käib. Mõned praktilised võtted aitavad ka osalejate endi loovust hinnata ja tõhustada.
11.00 Sirutuspaus
11.30 Noorukite kognitiivsete protsesside arengulised eripärad. Triin Liin, Tartu Ülikooli kognitiiv- ja koolipsühholoogia lektor. Ettekandes tutvustatakse laste ja noorukite motivatsiooni, mõtlemise, taju, tähelepanu ja mälu eripärasid ning puudutatakse nende eripäradega arvestamise võimalikkust ja vajalikkust õppetöös. Juttu tuleb sellest, miks vahel käituvad teismelised mõtlematult ja ka sellest, kuivõrd uudsete või nutikate mõtetega nad välja tulevad.
12.30 Lõuna

14.30 TÖÖTOAD
1. Kuidas õppida tundma ja juhtima iseennast? Kuidas toetada õpilast eneseteadlikkuse kujundamisel? Marju Põld, kutseline karjäärinõustaja, Eesti Karjäärinõustajate Ühingu liige, koolitaja Karjääripõld OÜ.
2. Sotsiaalne intelligentsus. Tõnu Lehtsaar, Tartu Ülikooli kaplan, suhtlemiskoolitaja, psühholoog. Sotsiaalne intelligentsus ehk suhtlemisoskus on üks intelligentsuse vorme. Suhtlemisoskuse põhitunnused on empaatiavõime ja oskus olukorra ja partneri kohaselt käituda. Sotsiaalne intelligentsus avaldub ennekõike kolmes valdkonnas – oskus kuulata, oskus ennast arusaadavalt ja veenvalt väljendada ning võime teha koostööd ning see kõik on arendatav. Töötuba õpetab mõistma suhtlemisoskuse psühholoogilist tähendust ja teadvustama suhtlemisoskuse arendamise meetodeid. Kogemusharjutused õpetavad paari lihtsat suhtlemisvõtet.
3. Teismelise mõtlemine – kas ikka veel laps või pigem juba täiskasvanu? Triin Liin, Tartu Ülikooli kognitiiv- ja koolipsühholoogia lektor. Töötuba on ettekande jätkus huvilistele, kus ühiste arutelude ja parimate praktikate jagamise käigus saab iga õpetaja mõelda selle üle, mismoodi see teismeline ikkagi “imelik” on ja kuidas teda sellest hoolimata õpetada. Töötoas on rõhk osalejate kogemuste jagamisele ja vajadusel ümbermõtestamisele.
4. Motivatsioon või ajajuhtimine nagu muna või kana. Signe Reppo, Tartu Ülikooli psühholoogiainstituudi täienduskoolituste programmijuht/Karjäärinõustajate Ühingu liige. Arutame, kas motivatsioon või ajajuhtimine, mis tagab edu soovitud ja planeeritud tegevustes.

16.00 Sirutuspaus
16.30 Veena ja müksa ehk kuidas mõjutada inimesi. Heidi Reinson, Kantar Emori käitumisteaduste juhtekspert. Inimeste käitumise muutmisel on üleilmseks trendiks muutunud müksamine ehk nudging. Mis on müksamine ja kuidas selle abil kolleege, õpilasi, lapsi, pereliikmeid ja teisi suunata? Nipid ja metoodikad.
18.00 Sirutuspaus
19.00 Õhtusöök

30. juuni, kolmapäev

9.00 TÖÖTOAD
1. Ettevõtlikkus ja rahatarkus algklassidele. Silja Enok, Vändra Gümnaasiumi algklasside õpetaja, Margit Luts, Tallinna Reaalkooli algklasside õpetaja. Kuidas koolitada ideepankureid disainmõtlemise tööriista abil?
Ettevõtlikkuse, rahatarkuse ja karjääriõppe programm „7 sammu“ I-II kooliastmele.
2. Ettevõtliku Kooli TULEM töötuba ehk meeleolukas lavastatud koolitund. Heidi Uustalu, Ettevõtliku Kooli arendusjuht, Hälis Rooste, koolitaja.
3. Digilahendusega ettevõtlus- ja karjääriõppe töölehtede tutvustus. Mart Kimmel, Haridustehnoloog. Kõigile kooliastmetele loodud digilahendusega töölehtede tutvustus. Lehed on kasutaja poolt muudetavad.
4. Õppijat aktiviseerivad meetodid karjääriõppes. Kersti Kivirüüt, Haridus- ja Noorteameti karjääriõppe koordinaator. OSKA valmiva õppevara kaudu metoodiliste põhimõtete tutvustamine, kuidas õppijat aktiviseerivat õppekeskkonda luua.
5. Karjääri- ja ettevõtlusõppe töölehtede tutvustus. Marju Põld, karjääri-nõustaja ja koolitaja, Eesti karjäärinõustajate Ühingu liige, Virve Kinkar, Harno kutsehariduse pea-spetsialist, Eesti karjääri-nõustajate Ühingu liige. Töötuba lähtub kutsehariduse õppekavade lõimitud moodulist, aga inspireerivaid ideid leiavad ka üldhariduskoolide õpetajad.

 

10.15 Sirutuspaus
10.45 Majandusolukorra ülevaade – koroonakriisi mõjud. Mihkel Nestor, SEB Eesti peaökonomist.
12.00 Lõuna
13.00 Aruteluring ettevõtlus-, ettevõtliku ja karjääriõppe võimaluste ja väljakutsete üle ehk kuidas seda igapäevatöös mõjusalt ja koostöiselt edasi anda.
14.00 Sirutuspaus

14.15 TÖÖTOAD 
1. Majandusmõisted selgeks mänguliselt. Epp Vodja ja Elbe Metsatalu (JA Eesti, ettevõtlusõpetajad). Loovust, ettevõtlikkust ja rahatarkust arendavad aktiivõppe tegevused põhikooli 3. astmele ja sissejuhatuseks gümnaasiumi ettevõtlusõppeks. Leiutiste turg.
2. Ettevõtliku Kooli TULEM-tund jätkub. Heidi Uustalu, Ettevõtliku Kooli arendusjuht, Hälis Rooste, koolitaja.
3. Esimese kooliastme ettevõtlus- ja karjääriõppe töölehtede tutvustus. Margit Luts, Tallinna Reaalkooli algklasside õpetaja. I kooliastmele loodud ettevõtluse, karjääriõpetuse ja rahatarkuse töölehtede tutvustus ja digitöölehtede demonstratsioon.
4. Kuidas juhtida enda karjääri muutlikus maailmas – tarkuseteri teooriast praktikasse. Anna Gramberg, karjäärinõustaja ja koolitaja, Eesti Karjäärinõustajate Ühingu juhatuse liige, Virve Kinkar, karjäärispetsialistide mentor, koolitaja, Eesti Karjäärinõustajate Ühingu liige. Oma elukäigu kui karjääri planeerimisele ja juhtimisele on väga erinevaid lähenemisi. Milline neist on „õige“? Mida kasulikku ja toetavat saab teooriatest üles noppida erinevas eas karjääri kujundaja?
5. Ettevõtlus- ja karjääriõppe sidumine Ettevõtlusküla mängude mõtestatud kasutamise kaudu. Merle Karuks, Adavere Põhikooli karjääri- ja ettevõtlusõppe mentor ja õpetaja. Praktikas hästi toimivaid eel- ja järeltegevusi, mis aitavad õpilasel seostada Ettevõtluskülas kogetut erinevate õppeainete ja oma karjääri kujundamisega.

15.30 Suvekooli lõpuaktus, kojusõit

 

*Päevakavas võib tulla muudatusi.

KOHTUMISENI ROOSTAL! 

 

Küsimused: liina.pissarev@harno.ee/tel 51 36 555

Pildikesi Roostalt: