4. aste: Valikaine “Ettevõtlusõpetus” ainekava

Alljärgneval kujundusel on välja toodud mooduli eesmärk, õpiväljundid ja peamised teemad. Mooduli rakendamiseks vajalikele materjalidele Hitsa Moodle keskkonnas pääseb ligi alloleva juhendi abil.
Üldhariduse valikaine Ettevõtlusõpetus ainekava gümnaasiumile (4. aste)
Hitsa Moodle gümnaasiumile
Juhend Moodle kursuse valikõppeaine „Ettevõtlusõpe“ kasutamiseks.

Vaata ka videosid ja digitaalseid töölehti siit
Kõigi üldhariduse ettevõtlusõppega seonduvate küsimuste kontaktisik erika.veide@harno.ee