4. aste: Valikaine “Ettevõtlusõpetus” ainekava

Alljärgneval kujundusel on välja toodud mooduli eesmärk, õpiväljundid ja peamised teemad. Mooduli rakendamiseks vajalikele materjalidele Hitsa Moodle keskkonnas pääseb ligi alloleva juhendi abil.
Üldhariduse valikaine “Ettevõtlusõpetus” ainekava gümnaasiumile (4. aste)
Hitsa Moodle gümnaasiumile
Juhend valikõppeaine „Ettevõtlusõpe“ kasutamiseks.

Vaata ka videosid ja digitaalseid töölehti siit

RUS: Курс по выбору «Обучение предпринимательской деятельности» для гимназии  

Kõigi üldhariduse ettevõtlusõppega seonduvate küsimuste kontaktisik erika.veide@harno.ee