Konverents 2023

 

Aeg: 25. ja 26. jaanuaril 2023 virtuaalselt

Kellele? Ettevõtlusõppe, karjääriõppe ja ettevõtliku hariduse eestvedajatele ja elluviijatele ning  kõigile teistele aineõpetajatele, haridusvaldkonna töötajatele, koolijuhtidele ja haridusse panustajatele (omavalitsused, noorsootöötajad jt), kes soovivad süsteemselt toetada noorte üldpädevuste arengut selliselt, et nad suudaksid ja oskaksid oma teadmisi ja ideid ellu viia ning oma elu juhtida.

Miks osaleda? Edulood ja head praktikad ettevõtlikkusest, ettevõtlusõppest ja karjääripädevustest otse koolijuhtidelt, õpetajatelt. Parimad metoodikad ja soovitused oma ala ekspertidelt ja teadlastelt. Õpiampsudest maiuspala – kiire värskete pädevust arendavate materjalide ülevaade ja tööriistakast koheseks kaasavõtmiseks. Ligi 30 esinejat läbi kahe päeva!

Vaata konverentsi esinemisi ja tunnustamisi järele siit

TUTVU ESINEJATEGA SIIN 

Päevakava 25. jaanuar

10.00-12.00 I SESSIOON

Villig

Kuidas teha nii, et rohkem ideid saaksid teoks ja viiksid ühiskonda edasi? 
Martin Villig, ettevõtja, aktiivne ühiskonna- ja haridusellu panustaja, lapsevanem.
Victoria Villig, monteerija, sotsiaalmeedia sisulooja, koolitaja ja üliõpilane

 

Koolijuhtide kahekõne: Kui teha tööd ja näha vaeva, kas siis tuleb armastus? Ehk kuidas võtta koolis kurss ettevõtlikkuse suunas?  
Karel Alliku, Sindi Gümnaasiumi direktor
Katrin Martinfeld, Antsla Gümnaasiumi direktor

 

Koos tegutsedes muudame maailma!
Liivi Raudsepp, Tartu Rakenduslik Kolledži direktori asetäitja õppealal
Signe Vedler, Tartu Rakenduslik Kolledži IKT osakonna juhataja

 

Kuidas tunda rõõmu noorte ja enda edusammudest, kui õpetaja king pigistab?
Elbe Metsatalu, Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumi ning Pärnu Ühisgümnaasiumi majanduse ja ettevõtluse õpetaja

 

12.00-12.45 Lõunapaus

12.45-14.40 II SESSIOON

Kuhu kaob tahe ja kuidas see kiiremini üles leida?
Andero Uusberg, Tartu Ülikool afektiivpsühholoogia kaasprofessor,  käitumisteadlane

Ettekandes tuleb juttu emotsioonide rollist tegevusele jõu ja suuna andmisel. Millised emotsioonid tegevust saadavad? Millised tahet suurendavad ja millised vähendavad? Kuidas põhjendamata emotsioone ise reguleerida saab?

Kui Juku ei õpi, mis  siis Jukust saab ehk 5 majandustrendi, mis mõjutavad iga koolilõpetaja elluastumist.
Viljar Arakas, EfTEN Capital tegevjuht

Millised on majanduse trendid,  mis mõjutavad lähiajal nii koolilõpetajaid kui meid kõiki? Milliseid teadmisi ja oskuseid vajab koolilõpetaja, et probleemivabalt iseseisvasse ellu astuda ning  hakkama saada?

Arutelu: 24 erinevat talenti koolipingis – kuidas neid tööturuks ja päriseluks ette valmistada?

 

 

 

Olav Kersen, Töötukassa oskuste arendamise ja karjääriteenuste osakonna noortevaldkonna juht
Tuuli Mekk,  Eesti Karjäärinõustajate Ühingu juhatuse liige
Keishy Margus, Elisa Eesti värbamisjuht

14.45-15.45 III SESSIOON: Õpetajalt õpetajale parimad praktikad    

Pea Peale Pööratud nädal – ehk mis saab, kui rollid vahetuvad? 

Kersti Smorodina, Jõhvi põhikooli õppejuht ja klassiõpetaja

 

 

Žongleerimine kümnete õpilasfirmadega – kuidas juhendada ja motiveerida suurt hulka õpilasi ning seejuures mitte läbi põleda.

Kristel Rannaääre, Gustav Adolfi Gümnasiumi õpilasfirmade juhendaja (Foto: Krõõt Tarkmeel)

Kõik müügiks ehk lõimitud ettevõtlusõpe läbi kunsti, töö- ja tehnoloogiaõpetuse.

Anneli Kütt, Väike-Maarja gümnaasiumi õppealajuhataja

 

Kuidas korraldada üritust sadadele lastele olematu eelarvega ja seejuures arendada pädevusi?

Andres Sahkur, Rapla Vesiroosi kooli huvijuht

 

15.45 Päeva kokkuvõte

16.00    Aasta parimate tunnustamine (5 kategooriat; ettevõtlus- ja karjääriõppe edendaja, mentor, ettevõtlik õpetaja, ettevõtlik õppur, Edu ja Tegu aasta tegija)

Päevakava 26. jaanuar

10.00-12.00 I SESSIOON 

Ettevõtliku Kooli 2022. aasta edulugude konkursi „Õppimine on põnev!“ nominentide tutvustus ning laureaatide väljakuulutamine. Ettevõtliku Kooli standardi omandanud koolide tunnustamised. Läbi esinejate, intervjuude ja otselülituste  ettevõtlike koolide tegevuste ja kogemustega tutvumine. Laval jagavad häid praktikaid Sillamäe Lasteaed Päikseke direktor Natalja Langinen ja Ettevõtliku Kooli koordinaator Tatjana Tukanova ning Valjala Põhikooli direktor Ave Mõistlik. 

12.00-12.45  lõuna

12.45-13.30 II SESSIOON 

Kas tööõnn hüüab tulles ja mis on koolil sellega pistmist?
Tiina Saar-Veelmaa, tööõnne uurija, koolitaja ja konsultant
Mis on tööõnne valem? Kas ka õpetaja saab olla “tööõnnelik”?  Kas ja kuidas saab kool kasvatada tööõnnelikke inimesi?

13.30-13.45 sirutuspaus

 

13.45-15.45  III SESSIOON. Õpetaja ja õpilase õpiampsud ehk õppematerjalid

Hakkame seiklema! Kuidas mängulisel moel ennast tundma õppida.
Pille Granovski, Ülenurme Gümnaasiumi klassiõpetaja, Edu ja Tegu programmi haridustehnoloog.

Esitlemisele tuleb uus virtuaalne meeskonnamäng “Ettevõtlusseiklus”, mis on loodud üldpädevuste arendamiseks ja eneseanalüüsiks meelelahutuslikul moel. Mäng sobib alates põhikooli lõpust. Tutvu mänguga siin.

Parimad metoodikad õppija ettevõtliku mõttesviisi kujundamiseks.
Sirje Rekkor, Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi lektor.

Tutvustamisele tulevad õpiobjektid, mille abil saab ettevõtlikku hoiakut arendada nii õppija kui õpetaja, lisaks  lisaks saab kaasa häid metoodikaid ettevõtlikkuse arendamiseks õppetöös.

Kui õppimine kisub kiiva, kuidas eneseanalüüsi abil toetada noore sihi leidmist?
Laura Köidam, Haridus- ja Noorteameti noorteosakonna ekspert.

Tutvustamisele tuleb ettevõtlikkus- ja enesemääratluspädevust arendav materjal aineõpetajatele, klassiõpetajatele ja noorsootöötajatele.

Kuidas lõimida II kooliastmes rahatarkust?
Liisi Kirch, Rahandusministeeriumi rahatarkuse koordinaator.

Käsitlusele tuleb, kuidas II kooliastmes rahatarkust kas eraldiseisva ainena või lõimitult õpilastele edasi anda, sh tutvustatakse vastvalminud töölehti raamatu B.Schäfer „Koer nimega Money“ põhjal.

Kuidas luua õppes väärtust ja kuidas õpetada noori elus väärtust looma – et tegevustel oleks siht, mitte sihitus. 
Jane Mägi, Kuressaare Ametikooli juhtõpetaja.

Esitlemisele tuleb vastvalminud õpiobjekt õppes kasutamiseks. “Igasugune inimtegevus, mis neelab ressursse, kuid ei loo väärtust, on raiskamine” (J.P.Womak & D.T.Jones, Lean Thinking), Kuidas õpetada tulevasi tarbijaid, ettevõtjaid ja ühiskondlikus elus osalejaid väärtust looma, olgu tegemist sotsiaalse, ühiskondliku või majandusliku väärtusega. Millest lähtuda ja miks see on üldse oluline?

Kuidas luua tingimused efektiivseks õppimiseks ja autonoomse motivatsiooni toetamiseks klassis?
Juta Jaani, Põltsamaa Ühisgümnaasiumi arendusjuht, TÜ ettevõtluspedagoogika nooremlektor.

Tutvustamisele tulevad õppimise efektiivsust ja motiveeritud õppimist toetavad tegevused, ülesanded ja soovitused nii õpilastele kui ka õpetajatele, samuti võimalused ise enda õpimotivatsiooni ja õppimise efektiivsusega seotud tegureid hinnata.

Targad valikud tööturul – kuidas aineõpetajana seda tundidesse lõimida?
Kersti Kivirüüt, Tartu Aleksander Puškini Kooli ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja

Ideed ainete seostamiseks õpilaste võimalike karjäärivalikutega on koondatud Kersti enda juhtimisel valminud õppematerjali Targad valikud tööturul, millest tulebki juttu.

Enesekindlus ja ebaõnnestumise hirm: Kuidas toetada õppijate enesekindlust?
Aave Hannus, Tartu Ülikooli spordi- ja soorituspsühholoogia lektor.

Aave uurimisvaldkonnaks on keskendumine, motivatsioon ja liikumisharjumuste kujunemine ning nõuanded ebaõnnestumisega toimetulekuks ja enesekindluse saavutamiseks, mis aitavad nii noortel kui täiskasvanutel raskete olukordadega toime tulla. Abiks on kõne alla tulev õpiobjekt.

 

Moderaatorid 

Erika Veide, Edu ja Tegu programmi alus- ja üldhariduse materjalide looja, koolide toetaja, rahatarkuse lastelaulude autor

Hannes Hermaküla, hinnatud telereporter, eestlaste iganädalane läbi ekraani kaaslane

 

 

**Korraldajad ei vastuta konverentsilt saadavate heade ideede ja inspiratsiooni tagajärgede eest 😉 

 

 

Konverentsi korraldasid Haridus- ja Noorteameti Edu ja Tegu programm, Ettevõtlik Kool, JA Eesti, Tartu Ülikool, Karjäärinõustajate Ühing. Üritust rahastas Euroopa Sotsiaalfond.