Ettevõtete ja koolide koostöö heade praktikate kogumik

Sageli kostub koolidest, et kaasaks hea meelega õppesse ettevõtjaid, aga kuidas? Sama mure on ka ettevõtjatel – vahel ei oska noortega kohe midagi peale hakata. Selle probleemi lahendamiseks koondasime koos Eesti Kaubandus-Tööstuskojaga kasulikud praktikaid ettevõtete ja koolide koostöövormidest ühtsesse kogumikku. Näiteid on nii üldhariduse, kutsekoolide kui ka kõrgkoolide koostööst ettevõtjatega, kuid tasub lugeda kõiki, sest head ideed on kohaldatavad ka teistele haridustasemetele, kas siis osaliselt või ka täiendatult.

 

Ettevõtete ja koolide koostöö heade praktikate kogumik 2018 – pdf printimiseks ja allalaadimiseks