Teavitus ja tunnustus

Ettevõtlusõppe programmi Edu ja Tegu raames tunnustatakse  igal aastal ettevõtlikku ja ettevõtlusõpet edendavaid inimesi ja meeskondi – nii ettevõtlusõppe läbiviijaid kui sellesse muul moel panustajaid.

Tiitliga Aasta ettevõtlik õppur tunnustatakse õpilas- ja/või üliõpilasfirmat ja/või ettevõtlusõppes moodustatud meeskonda, kes on ettevõtlusõppes saavutanud silmapaistvaid tulemusi.
Tiitliga Aasta ettevõtlusõppe edendaja tunnustatakse meeskonda, organisatsiooni või asutust, kes on märkimisväärselt panustanud ettevõtlusõppe arendamisse ning kelle tegevused väärivad esiletõstmist ja levitamist.
Tiitliga Aasta ettevõtlik õpetaja tunnustatakse ettevõtluse või muu aine õpetajat või õppejõudu, kes on silmapaistvalt toetanud õppurite ettevõtlusalast arengut ning rakendanud või juurutanud meetodeid ja praktikaid, mis innustavad ja inspireerivad teisi.
Tiitliga Aasta ettevõtlusõppe mentor tunnustatakse ettevõtjat või ettevõtlikku töötajat (ka ettevõtet tervikuna), kes on silmapaistvalt toetanud õppurite ettevõtlusalast arengut ning rakendanud või juurutanud meetodeid ja praktikaid, mis innustavad ja inspireerivad teisi.
Tiitliga Ettevõtlusõppe programmi aasta tegija tunnustatakse isikut, kes on silmapaistvalt panustanud ettevõtlusõppe programmi tegevustesse ja arendamisse ning kelle tegevused väärivad esiletõstmist ja levitamist.

Laureaadid valib programmi esindajatest ja eelmise perioodi võitjatest koosnev komisjon. Komisjonil on õigus tõsta kandidaate sobivamasse kategooriasse.

Tutvu Edu ja Tegu tunnustamise statuudiga!

2020. aasta parimad 

Aasta ettevõtlusõppe edendaja tiitli pälvis Põltsamaa Ühisgümnaasium. Ettevõtlikuks õpetajaks valiti Silja Enok Vändra Gümnaasiumist ning ettevõtlikud õppijad on Kaisa Kumpas, Lotta-Lorette Kalmaru, Lisett Sigur, Oliver Sild ja Karl Juhan Kangur ehk õpilasfirma EHA Tallinna 21. Koolist. Aasta ettevõtlusõppe mentor on Triin Arva Saare Arenduskeskusest ning ettevõtlusõppe programmi aasta tegija Erike Veide Haridus- ja Noorteametist.

2019. aasta parimad

Aasta ettevõtlusõppe edendaja on MTÜ Ettevõtlusküla. Aasta ettevõtlik õpetaja on Tabasalu Ühisgümnaasiumi ja EBSi Gümnaasiumi ettevõtlusõpetaja Krista Savitsch Aasta ettevõtlusõppe mentor on Vaido Mikheim Tartu Teaduspargist. Aasta ettevõtlikud õppurid on Mihkel Mariusz Jezierski ja Sander Aukust (õpilasfirma Brand) Tartu Hugo Treffneri Gümnaasiumist. Ettevõtlusõppe programmi aasta tegija on teavitustöö juht Liina Pissarev Tartu Ülikoolist.

2018. aasta parimad

Aasta ettevõtlusõppe edendaja Põlva Gümnaasium, aasta ettevõtlik õpetaja Elbe Metsatalu (Tallinna 21. Kool, Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium, Pärnu Ühisgümnaasium). Aasta õppur on Merilin Priilinn-Türk (Tallinna 21. Kool). Aasta ettevõtlusõppe mentor on Ander Hindremäe, aasta ettevõtlusõppe programmi aasta tegija Jane Mägi (Kuressaare Ametikool).

 2017. aasta parimad

Aasta ettevõtlusõppe edendaja Võru Gümnaasium. Aasta ettevõtluse õpetaja Marje Vaan (Pärnu Vanalinna Põhikool). Aasta ettevõtlusõppe mentor on ettevõtja Kuldar Leis. Aasta ettevõtlik õppur on Marten Soeson (Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium). Ettevõtlusõppe programmi aasta tegija on Katrin Kivisild (SA Innove).

Teavitus

Tutvu ettevõtlusõppe programmi infokanalite ja teavitusmaterjalidega, et olla kursis koolituste,  inspiratsiooniseminaride ja muude üritustega.