Teavitus ja tunnustus

Ettevõtlus- ja karjääriõppe programmi Edu ja Tegu raames tunnustatakse  igal aastal ettevõtlikku , ettevõtlus- ja karjääriõpet edendavaid inimesi ja meeskondi – nii otseseid õppe läbiviijaid kui sellesse muul moel panustajaid.

Tiitliga Aasta ettevõtlik õppur tunnustatakse õpilas- ja/või üliõpilasfirmat ja/või ettevõtlus/karjääriõppes moodustatud meeskonda, kes on ettevõtlusõppes saavutanud silmapaistvaid tulemusi.
Tiitliga Aasta ettevõtlus/karjääriõppe edendaja tunnustatakse isikuid, meeskonda, organisatsiooni või asutust, kes on märkimisväärselt panustanud ettevõtlus- ja/või karjääriõppe arendamisse ning kelle tegevused väärivad esiletõstmist ja tunnustamist.
Tiitliga Aasta ettevõtlik õpetaja tunnustatakse ettevõtluse, karjääri või muu aine õpetajat või õppejõudu, kes on silmapaistvalt toetanud õppurite arengut ning rakendanud või juurutanud meetodeid ja praktikaid, mis innustavad ja inspireerivad teisi.
Tiitliga Aasta ettevõtlus/karjääriõppe mentor tunnustatakse ettevõtjat või ettevõtlikku töötajat, eksperti, nende gruppi, kes on silmapaistvalt toetanud õppurite ettevõtlus- ja karjäärialast arengut ning rakendanud või juurutanud meetodeid ja praktikaid, mis innustavad ja inspireerivad teisi.
Tiitliga Edu ja Tegu aasta tegija tunnustatakse isikut, kes on silmapaistvalt panustanud ettevõtlus- ja karjääriõppe programmi tegevustesse ja arendamisse ning kelle tegevused väärivad esiletõstmist ja levitamist.

Täpseid kategooriate tingimused on kirjas statuudis.

Laureaadid valib programmi esindajatest ja eelmise perioodi võitjatest koosnev komisjon. Komisjonil on õigus tõsta kandidaate sobivamasse kategooriasse, kui eksimus on märgatav.

 

Tutvu – Edu ja Tegu tunnustamise statuut 2021-23

2021. aasta parimad 

Aasta parimad: ettevõtlus/karjääriõppe mentor Ida-Viru Keskhaigla (Tuuli Truupõld), aasta ettevõtlik õpetaja Margit Luts, Edu ja Tegu aasta tegija Margit Partei, aasta ettevõtlus- ja karjääriõppe edendaja Viljandi Gümnaasium (direktor Juhan-Mart Salumäe), aasta ettevõtlik õpetaja Kristi Luik, aasta ettevõtlikud õppurid õpilasfirmast Spotter.

2020. aasta parimad 

 

Aasta ettevõtlusõppe edendaja tiitli pälvis Põltsamaa Ühisgümnaasium. Ettevõtlikuks õpetajaks valiti Silja Enok Vändra Gümnaasiumist ning ettevõtlikud õppijad on Kaisa Kumpas, Lotta-Lorette Kalmaru, Lisett Sigur, Oliver Sild ja Karl Juhan Kangur ehk õpilasfirma EHA Tallinna 21. Koolist. Aasta ettevõtlusõppe mentor on Triin Arva Saare Arenduskeskusest ning ettevõtlusõppe programmi aasta tegija Erike Veide Haridus- ja Noorteametist.

2019. aasta parimad

Aasta ettevõtlusõppe edendaja on MTÜ Ettevõtlusküla. Aasta ettevõtlik õpetaja on Tabasalu Ühisgümnaasiumi ja EBSi Gümnaasiumi ettevõtlusõpetaja Krista Savitsch Aasta ettevõtlusõppe mentor on Vaido Mikheim Tartu Teaduspargist. Aasta ettevõtlikud õppurid on Mihkel Mariusz Jezierski ja Sander Aukust (õpilasfirma Brand) Tartu Hugo Treffneri Gümnaasiumist. Ettevõtlusõppe programmi aasta tegija on teavitustöö juht Liina Pissarev Tartu Ülikoolist.

2018. aasta parimad

Aasta ettevõtlusõppe edendaja Põlva Gümnaasium, aasta ettevõtlik õpetaja Elbe Metsatalu (Tallinna 21. Kool, Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium, Pärnu Ühisgümnaasium). Aasta õppur on Merilin Priilinn-Türk (Tallinna 21. Kool). Aasta ettevõtlusõppe mentor on Ander Hindremäe, aasta ettevõtlusõppe programmi aasta tegija Jane Mägi (Kuressaare Ametikool).

 2017. aasta parimad

Aasta ettevõtlusõppe edendaja Võru Gümnaasium. Aasta ettevõtluse õpetaja Marje Vaan (Pärnu Vanalinna Põhikool). Aasta ettevõtlusõppe mentor on ettevõtja Kuldar Leis. Aasta ettevõtlik õppur on Marten Soeson (Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium). Ettevõtlusõppe programmi aasta tegija on Katrin Kivisild (SA Innove).

Teavitus

Tutvu ettevõtlusõppe programmi infokanalite ja teavitusmaterjalidega, et olla kursis koolituste,  inspiratsiooniseminaride ja muude üritustega.