Suvekool 2022

Ettevõtlikkuse, ettevõtlus- ja karjääriõppe suvekool 2022

Aeg: 27.-29. juuni 2022
Koht: Roosta puhkeküla, Elbiku, Läänemaa

Suvekool toimub taas! Läbivaks teemaks on pädevused, mida õpime arendama  – arendades teadlikult ja süsteemselt iseennast, oskame arendada ka teisi. Esinejateks on oma ala tipptegijad, kes õpetavad meid juhtima emotsioone, hoidma ja tõstma motivatsiooni, toetama karjääri- ja ettevõtluspädevusi, saavutama eesmärke. Terves kehas terve vaim – sellel eesmärgil õpime kasutama liikumist selliselt, et see aitaks kaasa õppimisele ja vaimse tervise hoidmisele. Loomulikult ei puudu kavast metoodikad ja materjalid ettevõtlus- ja karjääripädevuste arendamiseks, rahatarkuse õpetamiseks. Suvekoolis toimub organiseeritult 5 vaimse tervise vitamiini manustamine Edu ja Tegu programmi ettekirjutusel – suhtlemine, liikumine, inspireerumine, puhkus, toit. Kurb ja hea uudis on ka. Kurb on see, et tegemist on viimase Edu ja Tegu suvekooliga, sest programm lõppeb 2023. aastal.  Hea uudis on aga 150 kohta kiirematele registreerujatele! Registreeru hiljemalt 10. juunil või kuni kohti jagub. Kui kohad saavad täis, saad ennast panna järjekorda, kuid järjekorras olek ei taga koha saamist. Kes ees, see sees.

Sihtrühm: Oodatud on hetkel ametis olevad majanduse, ettevõtlus- ja karjääriõpetajad ning ettevõtlikkuse koordinaatorid  üldharidus- ja kutsekoolides, ka koolijuhid ja õpet läbi viivad spetsialistid, kes rakendavad otseselt koolides nendel teemadel õppekava. Üritus on mõeldud ainult sihtrühmale, seetõttu on vajalik märkida ära töökoht/kool!
Edu ja Tegu programmi tegevusi rahastab Euroopa Sotsiaalfond, seetõttu on üritus on sihtrühmale tasuta, välja arvatud isikliku transpordiga tulek. Tartust ja Tallinnast tulevad Roostale ka tellitud bussid.

INFO OSALEJATELE! 

Kõik, kes on ootelistist pääsenud registreerunute hulka, on saanud Juhani kaudu Liina Pissarevilt info suvekooli majutuse, transpordi jms kohta. Kes ei ole saanud registreerumise kohta Juhanilt kinnitust ja infot, ei ole kahjuks seekord kohta saanud, sest soovijaid oli rohkem kui kohti. Kui on kahtlus, küsige üle. Tallinna bussile on veel vabu kohti, kes soovib tulla bussiga, palun andke teada liina.pissarev@harno.ee.

27. juuni 2022

16-18.00 Saabumine, majadesse paigutumine
17.30-19.00 Õhtusöök
19.00 Suvekooli avamine välilaval
20.00-22.00 Meeskonnakoolitus 

28. juuni 2022

9.30-11.00  Viigi Viil-Kangur: Muutuste loogilised tasandid

Muutused on oluline osa meid ümbritsevast, soovime või mitte,  oluline on oskus nendega kohaneda ja muutustes osalejaid efektiivselt toetada. Kuhu viia sisse muutusi nii, et sellel oleks  maksimaalne efekt (keskkond, käitumine, võimed/oskused, uskumused/väärtused, identiteet, eesmärk)?  Erinevatel tasanditel on erinev abistamise viis. Kuidas abistada nii,  et ei tekiks abitust? Motivatsioonistrateegiad lähtuvalt kaasasündinud annetest ja eristusstiilidest. Loengul käsitletav võimaldab õpetajal kiiresti märgata õpilase andeid ja vajadusi, vältides sellega iseenda läbipõlemist.

Viigi Viil-Kangur on ettevõtja ja koolitaja juba 22 aastat.  Õppinud lastearstiks ja töötades kooliarstina, sai ta kiiresti aru, et õpihuvi ja tulemused on suuresti mõjutatud lapse emotsionaalsest seisundist. Lisandus NLP alane väljaõpe (NLP käsitleb maailma tajumise viise, keelelisi mudeleid ja programme, nii eduks kui ebaeduks ) ning aastast 2007 ka IKC (International Kinesiology College ) treeneri kutse (kinesioloogia on liikumisõpetus, mis käsitleb ka liikumise mõju aju arengule ja õpiprotsessile).

11.00-11.30 Sirutuspaus

11.30-13.00 Töötoad (sobivad erinevatele haridustasemetele)

 1. Ettevõtluspädevus – kuidas seda ikkagi arendada? Erika Veide (Harno Edu ja Tegu programm), Pille Granovski (Ülenurme Gümnaasium).
 2. Kaardimooride eri – praktilisi meetodeid eneseteadlikkuse tõstmiseks. Merit Luik (karjäärikoordinaator, Tartu Tamme Gümnaasium, karjääricoach Next Move OÜ; Eesti Karjäärinõustajate Ühing), Tuuli Mekk (karjäärinõustaja, Töötukassa; Eesti Karjäärinõustajate Ühing).
 3. Ettevõtliku Kooli võrgustiku TULEM kogemuste jagamine. Modereerib suhtlemiskoolitaja Toivo Värbu.
 4. Kuidas edukalt juhtida projekti? Projekt Management Institute projektijuhtimise metoodika kasutamine loov- ja praktiliste tööde tegemisel. Liis Metsatalu (JA Eesti)
 5.  Väärtusloome kutsekoolis – kellele ja milleks? Väärtusloome ja väärtuspakkumine on osa igaühe elust ja tööst. Võimetekohast ühiskonda panustamist ootame kõigilt. Kutseõppes kui ettevalmistuses töömaailmas ja ühiskonnas toimetamiseks pöörame palju tähelepanu ka üldistele ülekantavatele oskustele, läbivalt kogu erialaõppes, kuid otseselt moodulis „Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas“. Töötoas käsitleme ja mõtestame väärtusloomet ja panustamist. Jane Mägi (Kuressaare Ametikool)

13.00-14.00 Lõuna
14.00-15.00 Siesta

15.00-16.30 Kariina Laas: Emotsioonid ja motivatsioon 

Inimesed soovivad tihtipeale emotsioonidest vabaneda, et oleks lihtsam elada ja saaks mõnusasti tegutseda-otsustada. Kas see on ikka see, mida kuldkalakeselt soovida? Mis juhtuks, kui emotsioone poleks? Loengus kuuleme, mida emotsioonid meie heaks teevad, kuidas nad motivatsiooniga seotud on ja kuidas neid enda heaks tööle panna. Esinemise eesmärk on aidata õpetajal paremini mõista emotsioonide olemust ja nende motivatsioonilisi omadusi – kõik ikka selleks, et õpilasi ja ka iseennast paremini mõista ja juhtida.

Kariina Laas on kliiniline psühholoog, koolitaja, Tartu Ülikooli kliinilise ja tervisepsühholoogia lektor, Eesti Psühholoogide Liidu asepresident ja Eesti Kognitiivse ja Käitumisteraapia Assotsiatsiooni liige. Üheks tema lemmikteemaks on motivatsioon.

16.30-17.00 Sirutuspaus

17.00-18.30 Töötoad

 1. Viigi Viil-Kangur: Kogu kehaga õppimine. Liikumise olulisus töömälu tekkel on olulisem, kui arvata oskame. Hariduslik kinesioloogia on kogu kehaga õppimine. Õppimisprotsess on: vastuvõtmine, tõekspidamine, läbitöötamine, omaks võtmine ja teadlikult elamine!  Õppimisel vajatakse kogu  keha, nii seest kui väljastpoolt. ”Peast teadma, pähe taguma, tuupima” on stressi põhjustavad väljendid. Mida suuremas pinges on  lihased, seda raskem on õppematerjali omandada.  Hariduslik kinesioloogia (liikumisõpetus) on suunatud sellele, et õppimine ja kehaliste ja vaimsete protsesside integreerimine kulgeb paralleelselt. Abstraktse idee konkreetseks muutumisel vajame keha abi. Töötoas jagatakse ka praktilisi juhendeid  – harjutusi silmadele, kõrvadele, sõrmedele ja ka ajupoolkerade koostööks.
 2. Kariina Laas: Emotsioonide juhtimine. Mõtted ja tunded käivad käsikäes ning väljenduvad ka käitumises. Kui tegemist on meeldiva „komplektiga“, on kõik hästi, kuid kui emotsioonid mõtlemist varjutavad ja negatiivses mõttes tegutsemist häirivad, tuleks midagi ette võtta… Töötoas jagatakse praktilisi nippe emotsioonidega toimetulekuks ja juhtimiseks.

19.00-20.00 Õhtusöök
20.00-21.30 Ööülikool

29. juuni 2022 

9.00-10.30 Töötoad

 1. Rahvusvaheline õpiränne kui meetod enesearenguks ja oma meetoditepagasi laiendamiseks. Kadri Haavandi (Paikuse Kool, Karjäärinõustajate Ühing), Kristel Ainsalu (Töötukassa, Karjäärinõustajate Ühing), Ly Kubenko (Eesti Töötukassa, Karjäärinõustajate Ühing)
 2. Rännakud tulevikku ehk visualiseerimise kasutamine eesmärkide saavutamisel. Tuuli Mekk (karjäärinõustaja, Töötukassa, Eesti Karjäärinõustajate Ühing), Merit Luik (karjäärikoordinaator, Tartu Tamme Gümnaasium, karjääricoach Next Move OÜ, Eesti Karjäärinõustajate Ühing)
 3. Süsteemne karjääri- ja ettevõtlusõpe II kooliastmes: karjäärimängud ja mini-minifirma. Margit Luts (Tallinna Reaalkool, JA Eesti), Silja Enok (Vändra Gümnaasium, JA Eesti)
 4. Wise’i tehnoloogiamooduli materjalide tutvustus gümnaasiumi ja põhikooli III astme õpetajatele. Kristi Rebane (Wise)
 5. Rahatarkuse veebimängu Cashy tutvustus. Mart Vainu, mängu looja.

10.30-11.00 sirutuspaus
11.00-12.00 Mihkel Nestor: Majanduse ülevaade – aasta hiljem. Mihkel Nestor on SEB analüütik ja räägib sellest, kuidas meie majandusel kõiki kriise arvestades läheb.
12.00-13.00 Kristiina Palm: Et tulevikuks valmis olla, peame olevikuga hästi hakkama saama. 20. sajandi üks ärifilosoofe Peter Druckeron öelnud ” Parim viis tuleviku ennustamiseks on see ise kujundada”. Targalt tegutsemiseks vaatame esmalt, kuidas läheb meie noortel tööturul ja proovime igaüks vastata küsimusele, mida saan mina täna teha selleks, et nii minu enda kui tänaste noorte teadliku karjääri ehk rahuldustpakkuva elu planeerimine ei algaks alles siis, kui elu meid selleks sunnib (loe: töötukassasse arvele tuleme). Meie tänastest tegudest lapsevanemate, õpetajate, koolijuhtide, tööandjate/juhtide, kolleegide, sõprade, pereliikmetena sõltub see, kelle kätesse saame rahuliku südamega enda loodud tuleviku ühel päeval üle anda. Kristiina Palm on Töötukassa personalijuht ja ettevõtjatega koostöö nõunik, coach, Eesti Mentorite Koja liige)

 
13.00-13.15 Kokkuvõtted, suvekooli lõpetamine
13.15 Lõuna
Kojusõit

Ei me ette tea… kas on vajalik päevakavas väikeseid muudatusi teha, aga korraldajad jätavad endale õiguse seda vajadusel teha  🙂

Kohtumiseni Roostal!

 

Edu ja Tegu toetab Euroopa Sotsiaalfondi ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014-2020” prioriteetse suuna nr 1 „Ühiskonna vajadustele vastav haridus ja hea ettevalmistus osalemaks tööturul“ EL vahendite kasutamise eesmärk nr 5 „Õpe kutse- ja kõrghariduses on suuremas vastavuses tööturu vajadustega ning toetab ettevõtlikkust“ meetme “Õppe seostamine tööturu vajadustega” tegevus „Ettevõtlus- ja karjääriõppe süsteemne arendamine kõigil haridustasemetel“ raames.