Ettevõtlusõppe õpik kutseharidusele

Ettevõtlusõppe programmi Edu ja Tegu ning Innove koostöös valminud ettevõtlusõppe õpik kutseharidusele on universaalne majanduse ja ettevõtluse õppimiseks kutseõppes õppijale, kuid sobib samuti kasutamiseks gümnaasiumis nii ainekavasiseseks kui ka -üleseks õppeks. Õpik on hea abimees majanduse- ja ettevõtluskeskkonna mõistmiseks – see on teejuht alates ideest kuni ettevõtte loomiseni, pikitud praktiliste ja eluliste ülesannetega.

Ettevõtlusõppe digitaalne õpik on leitav
 Opiq sisuplatvormilt
E-koolikotis 

Õpiku autorid on ettevõtlus- ja kutseõppe asjatundjad Jane Mägi Kuressaare Ametikoolist, Tiina Aidnik Tartu Kutsehariduskeskusest, Sirje Rekkor Tallinna Ülikoolist, Elen raudsepp Tallinna Majanduskoolist ning Katrin Kivisild Innovest.

Head kasutamist!