Ettevõtlusõppe õpik kutseharidusele

Ettevõtlusõppe programmi Edu ja Tegu ning SA Innove (praegune Haridus- ja Noortemaet) koostöös valminud ettevõtlusõppe õpik kutseharidusele on universaalne majanduse ja ettevõtluse õppimiseks kutseõppes õppijale, kuid sobib samuti kasutamiseks gümnaasiumis nii ainekavasiseseks kui ka -üleseks õppeks. Õpik on hea abimees majanduse- ja ettevõtluskeskkonna mõistmiseks – see on teejuht alates ideest kuni ettevõtte loomiseni, pikitud praktiliste ja eluliste ülesannetega.

Ettevõtlusõppe digitaalne õpik on leitav
 Opiq sisuplatvormil
E-koolikotis 

Õpiku autorid on ettevõtlus- ja kutseõppe asjatundjad Jane Mägi Kuressaare Ametikoolist, Tiina Aidnik Tartu Kutsehariduskeskusest, Sirje Rekkor Tallinna Ülikoolist, Elen raudsepp Tallinna Majanduskoolist ning Katrin Kivisild Innovest.

Head kasutamist!