Üldhariduse ettevõtlusõppe ainekavad

Üldhariduses on võimalik rakendada ettevõtlusõpetust valikainena või lõimida ettevõtluspädevust üldhariduse õppeainetes.

Vasakpoolselt menüüribalt leiab järgmised üldhariduse ettevõtlusõppe materjalid:
Üldhariduse valikaine Ettevõtlusõpetus ainekava põhikooli 3. aste
• Üldhariduse valikaine Ettevõtlusõpetus ainekava gümnaasiumile (4. aste)
• Ettevõtluspädevuse lõiming üldhariduse õppeainetes 1.-4. kooliaste

Juhend Hitsa Moodle keskkonna kasutamiseks:

Sisene Hitsa Moodle keskkonda
Tee endale kasutajanimi ID-kaardi või Mobiil-ID abil.
Kui oled juba kasutaja, sisene keskkonda, kasuta oma parooli ja e-maili aadressi. Samamoodi saab siseneda turvaliselt ja kiirelt ID-kaardi või Mobiil-IDga.
Kursuse leidmiseks sisesta otsingusse kursuse nimi valikõppeaine Ettevõtlusõpetus, mis on mõeldud põhikoolile, eelkõige 3. kooliastmele või valikkursus Ettevõtlusõpetus, mis on mõeldud gümnaasiumi astmele.

Lisainfo: erika.veide@harno.ee