Spetsialiseeritud moodulid 5. taseme kutseõppes

Alloleval kujundusel on välja toodud kutsehariduse ettevõtlusõppe spetsialiseeritud mooduli 5. taseme mooduli eesmärgid, õpiväljundid ja sisutegevused.

Mooduli materjalid  

Kutsehariduse ettevõtlus- ja karjääriõppe küsimuste kontaktisik katrin.kivisild@harno.ee