Äriideede arendusprogramm STARTER

Äriideede arendusprogramm STARTER toimub semestripõhiselt ning eesmärk on aidata õppijail luua ja arendada oma äriideed ning vormida see elujõuliseks ärimudeliks.

STARTERis on noortel võimalik osaleda idee ja meeskonna arengut toetavas neljakuulises praktilises koolitusprogrammis, mis sisaldab vajalikke seminare, asjatundlike mentoritega kohtumisi ja juhendajat. Programmi võib siseneda olemasoleva meeskonnaga või just sobivate tiimikaaslaste leidmiseks ja mida mitmekesisem kompetentsus meeskonnas esindatud on, seda parem. Vaja läheb seega ideed, tahet, meeskonda või vähemalt ühte eelpool nimetatutest ning kindlasti sisemist motivatsiooni ja püsivust kooli kõrvalt oma idee arendamisega tegeleda ning selleks vajalikke lisaoskusi omandada. Programmi käigus lihvitakse nii äriideed (mõeldakse läbi, kes on kliendid, millisel turul, kas idee on läbilöögivõimeline või vajab muutmist) kui elluviimiseks vajalikke oskusi (meeskonnatöö, esinemisoskus, liftikõne). Eriti kõrgelt hindavad tiimid mentorürituste raames kümnete erineva valdkonna mentorite tagasisidet, mis aitab ideed erineva nurga alt arendada ja mida tavaelus mujalt ei saaks.  Iga semestri lõpus toimuval võistlusel esitlevad meeskonnad oma väljatöötatud ärimudelit ning parimate jaoks võib tegemist olla hüppelauaga näiteks Ajujahi võistlusele. Igal juhul saab žürii kasuliku tagasiside ja näpunäidete abil oma mudeliga juba ise edasi töötada.

Programmi ülesehitamisel on lähtutud eri haridustasemetel juba toimuva ettevõtlusõppe ja startup valdkonna arendustegevuste parimatest praktikatest ning osalema on oodatud huvilised nii gümnaasiumist, kutsekoolist, rakenduskõrgkoolist kui ülikoolist.

Õpilastele ja tudengitele teeb kindlasti heameelt info, et kõigis tegevustes osalemine on tasuta! Loe STARTERi vilistlaste kogemusi.

Äriideede arendamise protsessi elluviimisel lähtutakse järgmisest SKEEMIST

Eelinkubatsiooni-skeem

STARTERi programmi veavad kolm ülikooli – Tartu Ülikool, TalTech ja Tallinna Ülikool, kuid elluviimiseks ühendatakse kaheksa Eesti kõrgkooli kompetentsid. STARTER toimub hooajaliselt ka Narvas, Pärnus ning Haapsalus.

Tallinnas toimub STARTERtallinn

Tartu Ülikooli Ideelaboris toimub STARTERtartu!

STARTERi osalejate ja mentorite kogemuslood ning soovitused videos – kuula, mida räägivad Ajujahi tiimijuht Harri Tallinn,ettevõtja Kristjan Maruste ja ettevõtlusspetsialist Aare Raev. Oma STARTERist saadud õppetunde jagab esimene võitjatiim MoleQl.

Vaata videot STARTERi töötoast

Loe programmist ja ajakavast lähemalt ning registreeri oma tiim STARTERI programmi www.starteridea.ee

STARTERi 2018. a parima tiimi Timey järgmine saavutus oli Ajujahi võitmine 
2017. aasta võitja Decomer Techonology jõudis koos mitmete teiste STARTERi tiimidega Ajujahi finaali ning nüüd arendab oma ideed USAs
2016. aasta võidukas tiim MoleQL spurtis STARTERist Euroopa tasandi seminaridele ja võistlustele