Eelinkubatsioon ehk äriideede arendusprogramm

Äriideede arendusprogramm STARTER toimub semestripõhiselt ning eesmärk on aidata õppijail luua ja arendada oma äriideed ning vormida need elujõuliseks ärimudeliks.

Eelinkubatsiooni ehk ideede arendamise jooksul on noortel võimalik osaleda idee ja meeskonna arengut toetavas neljakuulises praktilises koolitusprogrammis, mis sisaldab vajalikke seminare, asjatundlike mentoritega kohtumisi ja juhendajat. Programmi võib siseneda olemasoleva meeskonnaga või just sobivate tiimikaaslaste leidmiseks ja mida mitmekesisem kompetentsus meeskonnas esindatud on, seda parem. Vaja läheb seega ideed, tahet, meeskonda või vähemalt ühte eelpool nimetatutest ning kindlasti sisemist motivatsiooni ja püsivust kooli kõrvalt oma idee arendamisega tegeleda ning selleks vajalikke lisaoskusi omandada. Programmi käigus lihvitakse nii äriideed (mõeldakse läbi, kes on kliendid, millisel turul, kas idee on läbilöögivõimeline või vajab muutmist) kui elluviimiseks vajalikke oskusi (meeskonnatöö, esinemisoskus). Iga semestri lõpus toimuval võistlusel esitlevad meeskonnad oma väljatöötatud ärimudelit ning parimate jaoks võib tegemist olla hüppelauaga näiteks Ajujahi võistlusele. Igal juhul saab žürii kasuliku tagasiside ja näpunäidete abil oma mudeliga juba ise edasi töötada.

STARTERi semestri jooksul saab osaleda asjalikes töötubades ja kuulata oma ala spetsialiste

Programmi ülesehitamisel on lähtutud eri haridustasemetel juba toimuva ettevõtlusõppe ja startup valdkonna arendustegevuste parimatest praktikatest ning osalema on oodatud nii gümnaasiumide, kutsekoolide, rakenduskõrgkoolide kui ülikoolide õppurid.

Õpilastele ja tudengitele teeb kindlasti heameelt info, et kõigis tegevustes osalemine on tasuta! Loe STARTERi vilistlaste kogemusi.

2016. aasta STARTERi finalist Avionica esitleb oma ideed

Äriideede arendamise protsessi elluviimisel lähtutakse järgmisest SKEEMIST

Eelinkubatsiooni-skeem

STARTERi programmi piloteeritakse kolme ülikooli – Tartu Ülikooli, TalTechi ja Tallinna Ülikooli  eestvedamisel, kuid elluviimiseks ühendatakse kaheksa Eesti kõrgkooli kompetentsid.

TalTechi eelinkubatsiooni valdkond on suunatud tehnoloogiavaldkonna ideede edasiarendamisele – STARTERtech!

Tallinna Ülikoolis tegeletakse loomevaldkonna ideedega – STARTERcreative!

Tartu Ülikooli Ideelaboris keskendutakse valdkondade integreerimisele – STARTERlab!

Vaata videost, mida räägivad STARTERist osalejad ja mentorid 

Loe äriideede arendamisest ülikoolides  lähemalt ning registreeri oma tiim STARTERI programmi www.starteridea.ee

2017. aasta STARTERi võitja Decomer Techonology jõudis koos mitmete teiste STARTERi tiimidega Ajujahi finaali
2016. aasta võidukas tiim MoleQL spurtis STARTERist Euroopa tasandi seminaridele ja võistlustele