Ettevõtluspedagoogiline praktika

Alljärgneval kujundusel on välja toodud mooduli eesmärk, õpiväljundid ja peamised teemad. Mooduli rakendamiseks vajalikele materjalidele  pääseb ligi alloleva lingi abil.
Tutvu ettevõtluspedagoogilise praktika baasmooduliga
Mooduli sisu, ligipääsu ja rakendamisega seotud kontaktisik Marge Täks: marge.taks@ut.ee