Ettevõtluspedagoogiline praktika

Alljärgneval kujundusel on välja toodud mooduli eesmärk, õpiväljundid ja peamised teemad. Mooduli rakendamiseks vajalikele materjalidele  pääseb ligi alloleva lingi abil.
Tutvu ettevõtluspedagoogilise praktika baasmooduliga