Ettevõtlusõppe baasmoodul 5. tase

Alloleval kujundusel on välja toodud kutsehariduse 5. taseme ettevõtlusõppe baasmooduli eesmärgid, õpiväljundid ja sisutegevused. Lingilt leiab toetavaid materjale mooduli rakendamiseks.

Ettevõtlusõppe moodul

Kutsehariduse ettevõtlusõppe küsimuste kontaktisik katrin.kivisild@harno.ee