2. aste – Ettevõtluspädevuse ja rahatarkuse töölehed

30 ettevõtluspädevust ja rahatarkust arendavat töölehte II kooliastmele on mõeldud erinevates õppeainetes lõiminguna kasutamiseks, et toetada õppijate  ettevalmistust eluks.

Töölehtede loomise ajendiks oli õpilaste üha süvenev huvi ettevõtluse, investeerimise ja säästmise vastu ning vajadus pakkuda materjale õpetajatele koolides, kus ettevõtlusõpet põhikooli osas ei ole. Töölehti luues on võetud aluseks ettevõtluspädevused. Eesmärk on suunata õpilasi mõtlema rahatarkusele, ettevõtlikkusele ja ettevõtlusele ning keskkonnahoiule. Olulisel kohal on ka meeskonnatööoskuse arendamine, sest sotsiaalsed oskused on üheks eduka tuleviku alustalaks. Oskus enda tugevusi, nõrkusi ja ajaplaneerimist analüüsida annab õpilasele võimaluse vajalikke muudatusi ja sihte eesmärkidena paika seada.

 

Töölehed on üleval E-koolikotis.