Ettevõtete ja koolide koostööseminarid

Ettevõtete ja koolide koostööseminarid tõid kokku õpetajad, koolijuhid ja ettevõtete esindajad, et jagada kogemuslugusid erinevatest koostöötegevustest, kuidas ettevõtjad ja teised koolivälised partnerid õppetöösse kaasata nii, et pikemast koostööst oleksid huvitatud mõlemad osapooled ning õppija saadav kasu oleks uute teadmiste ja kogemuste näol võimalikult suur. Seminarid toimusid nii maakondades kui veebis.

Ettevõtete ja koolide koostöö häid praktikaid saab lugeda ettevõtete ja koolide koostöö heade praktikate kogumikest! 

Veebiseminarid on ka järelevaadatavad Edu ja Tegu You Tube kanalis