Ettevõtluspedagoogika

Alljärgneval kujundusel on välja toodud mooduli eesmärk, õpiväljundid ja peamised teemad. Mooduli rakendamiseks vajalikele materjalidele Hitsa Moodle keskkonnas pääseb ligi alloleva parooli abil.
Tutvu ettevõtluspedagoogika mooduliga Hitsa Moodles
Parool: edu-tegu123
Mooduli sisu, ligipääsu ja rakendamisega seotud kontaktisik Marge Täks marge.taks@ut.ee