Õpiobjektid

Õpiobjekt on digitaalne interaktiivne õppematerjal, mis aitab õpiväljundeid saavutada ning nende omandamist kontrollida. Reeglina keskendub õpiobjekt ühele teemale, olles kompaktne õpiamps ühe pädevuse omandamiseks. Sisult ja ülesehituselt on õpiobjekt õpiväljundite saavutamist toetav, olles juhendav, illustreeritud, interaktiivne, tagasisidet andev ja erinevate õpistiilidega õppijatele iseseisvaks läbimiseks sobiv. Õpiobjekt on taaskasutatav, st sobib kasutamiseks paljudele sihtrühmadele ning erinevates õppeainetes.

Edu ja Tegu raames on valminud õpiobjekte nii õpetajatele kui õpilastele enesearendamiseks.

Leia kõik õpiobjektid siit

Loov- ja uurimistööde protsessi kujundamise võimalused üldhariduskoolis. Autorid: Terje Tuisk, Elina Malleus-Kotšegarov ja Kati Aus, Tallinna Ülikool
Enesejuhtimine. Autor: Juko-Mart Kõlar, Tartu Ülikool
A Business Plan. Autor: Anne Põder, Eesti Maaülikool
Väärtuste loomine. Autorid: Sirje Rekkor ja Jane Mägi, Tallinna Ülikool
Enesejuhtimise ja metatunnetuse olulisus ettevõtluspädevuste arendamisel. Autorid: Mairi Matrov ja Maile Käsper, Tallinna Ülikool
Koostööoskuse arendamise võimalused üldhariduskoolis. Autorid: Elina Malleus-Kotšegarov ja Kristiina Treial, Tallinna Ülikool
Õpetajate parimad praktikad ettevõtliku hoiaku kujundamisel. Autorid : Meidi Sirk ja Sirje Rekkor, Tallinna Ülikool
Projektõpe ettevõtluspädevuse arendamiseks. Autorid: Sirje Rekkor ja Birgit Peterson, Tallinna Ülikool
Infosõda ja infokorratus. Autorid: Maria Murumaa-Mengel, Diana Poudel, Tartu Ülikool
Äriideede testimine. Autor: Juko-Mart Kõlar, Tartu Ülikool
Kuidas olla produktiivne? Produktiivsusklubi
Motivatsioon. Autorid: Kadri Treial ja Triin Tiitsmaa, Psühhobuss
Võimaluste tundmine. Autorid: Kadri Treial ja Triin Tiitsmaa, Psühhobuss
Karjääri kujundamine ja karjääriplaan. Autor: Marju Põld Karjääripõld OÜ
Info haldamise pädevus ja kriitiline mõtlemine. Autorid: Maria Murumaa-Mengel ja Maia Klaassen, Tartu Ülikool
Ärieetika ja jätkusuutlik ettevõtlus. Autor: Piia Vettik-Leemet, Tartu Ülikool
Eneseteadlikuna kutseoskuseid omandamas. Autor: Virve Kinkar, HARNO
Eesmärkidest tegudeni: õpitee kavandamine kutseõppes. Autor: Virve Kinkar HARNO
Mõtteviis. Autorid : Meidi Sirk ja Sirje Rekkor, Tallinna Ülikool
Õpetaja ettevõtlik mõtteviis. Autorid : Meidi Sirk ja Sirje Rekkor, Tallinna Ülikool
Informatsiooniline intervjuu – karjääriplaneerija tööriist. Autorid: Triin Liin, Triin Peitel, Tartu Ülikool
Kuidas efektiivselt ja motiveeritult õppida. Autor: Juta Jaani, Tartu Ülikool
Alustava ettevõtte eelarve koostamine. Autor: Piia Vettik-Leemet, Tartu Ülikool
Enesekindlus ja ebaõnnestumise hirm: Milles seisneb enesekindlus ja kuidas seda saavutada? Autor: Aave Hannus, PhD, spordipsühholoog, Tartu Ülikool ,
Sündmuse korraldamine ja lühipraktika rakendamine ettevõtlusõppes. Autor: Birgit Peterson, Tallinna Ülikool
Ettevõtlikkus kui isiksuseomadus, mõtte- ja teguviis ning hoiak. Autor: Marju Põld, Karjääripõld OÜ
Kunst ettevõtlikkuse vaatenurgast. Autorid: Jane Remm, Helen Arov, Tallinna Ülikool
Introduction to entrepreneurship and innovation. Autor: Anne Põder, Eesti Maaülikool