Õpiobjektid

Õpiobjekt on digitaalne interaktiivne õppematerjal, mis aitab õpiväljundeid saavutada ning nende omandamist kontrollida. Reeglina keskendub õpiobjekt ühele teemale, olles kompaktne õpiamps ühe pädevuse omandamiseks. Sisult ja ülesehituselt on õpiobjekt õpiväljundite saavutamist toetav, olles juhendav, illustreeritud, interaktiivne, tagasisidet andev ja erinevate õpistiilidega õppijatele iseseisvaks läbimiseks sobiv. Õpiobjekt on taaskasutatav, st sobib kasutamiseks paljudele sihtrühmadele ning erinevates õppeainetes.

Edu ja Tegu raames on valminud õpiobjekte nii õpetajatele kui õpilastele enesearendamiseks.

Leia kõik õpiobjektid siit

Informatsiooniline intervjuu – karjääriplaneerija tööriist. Triin Liin, Triin Peitel, TÜ

Kuidas efektiivselt ja motiveeritult õppida. Juta Jaani

Alustava ettevõtte eelarve koostamine. Piia Vettik Leemet

Ettevõtluspädevus: finantskirjaoskus

Äriideede testimine. Juko-Mart Kõlar

Enesekindlus ja ebaõnnestumise hirm: Milles seisneb enesekindlus ja kuidas seda saavutada? Aave Hannus

Infosõda ja infokorratus. Maria Murumaa-Mengel, Diana Poudel

Ettevõtlikkus kui isiksuseomadus, mõtte- ja teguviis ning hoiak. Marju

 Introduction to entrepreneurship and innovation. Anne Põder

Projektõpe ettevõtluspädevuse arendamiseks.

Õpetaja ettevõtlik mõtteviis. Sirje Rekkor, Meidi Sirk

Sündmuse korraldamine ja lühipraktika rakendamine ettevõtlusõppes.

Kunst ettevõtlikkuse vaatenurgast

Õpetajate parimad praktikad õppijate ettevõtliku hoiaku kujundamisel

Eneseteadlikuna kutseoskusi omandamas

Eesmärkidest tegudeni: õpitee kavandamine kutseõppes

Koostööoskuse arendamise võimalused üldhariduskoolis. 
Elina Malleus-Kotšegarov ja Kristiina Treial

Ärieetika ja jätkusuutlik ettevõtlus. Piia Vettik-Leemet

Info haldamise pädevus ja kriitiline mõtlemine. 
Maria Murumaa-Mengel, Maia Klaassen

Enesejuhtimise ja metatunnetuse olulisus ettevõtluspädevuste arendamisel. Mairi Matrov ja Maile Käsper

Karjääri kujundamine ja karjääriplaan. Marju Põld, Karjääripõld OÜ

Väärtuste loomine. Sirje Rekkor ja Jane Mägi

Võimaluste tundmine. Kadri Treial, Triin Tiitsmaa, Psühhobuss

Motivatsioon. Kadri Treial, Triin Tiitsmaa, Psühhobuss

Kuidas olla produktiivne.Produktiivsusklubi

A Business Plan. Anne Põder

Enesejuhtimine

Abiks kandideerimisdokumentide täitmisel”