Õpetajahariduse moodul

Alloleval kujundusel on välja toodud õpetajahariduse mooduli eesmärgid, õpiväljundid ja sisutegevused.
Õpetajahariduse erinevate moodulite täpne sisu ning asukohad HITSA Moodles on leitavad vasakpoolselt menüüribalt