Ettevõtlusõppe baasmoodul 3. tase

Kujundusel on välja toodud kutsehariduse 3. taseme ettevõtlusõppe mooduli eesmärgid, õpiväljundid ja sisutegevused. Lingilt leiab toetavaid materjale mooduli rakendamiseks.

Ettevõtlusõppe baasmoodul 3. tase

Kutsehariduse ettevõtlus- ja karjääriõppe küsimuste kontaktisik katrin.kivisild@harno.ee