Ettevõtlusõppe baasmoodul 3. tase

Kujundusel on välja toodud mooduli eesmärgid, õpiväljundid ja sisutegevused. Lingilt leiab toetavaid materjale ettevõtlusõppe rakendamiseks 3. taseme kutseõppekavades.
Ettevõtlusõppe moodul ja Moodle kursuse ligipääs
Kutseharidusega seonduvate ettevõtlusõppe küsimuste kontaktisik katrin.kivisild@harno.ee