Koolitused

Edu ja Tegu raames toimuvad koolitused on suunatud ettevõtlus- ja karjääriõppe moodulite ja ainekavade rakendamise toetamiseks, õpetajatel baasoskuste arendamiseks ning õppijate ettevõtlus- ja karjääripädevuse arendamiseks lähtudes välja töötatud ettevõtluspädevuse mudelist, karjääripädevuste mudelist.  ja ettevõtlusõpetajate baasoskuste arendamiseks. Selleks pakume põhjalikke koolitusprogramme ning üksikkoolitusi.
* moodulite rakendamist toetav koolitus
** õppija ettevõtluspädevuse arendamist toetav koolitus
*** ettevõtlusõpetaja baasoskusi arendav koolitus

Ettevõtlus- ja karjääriõppe koolitused  

1.08-24.09.2023 Ettevõtlus- ja karjääriõpe gümnaasiumiastmes ja kutseõppes (TLÜ, e-kursus)
Kursuse eesmärk on kujundada teaduspõhine ja süsteemne arusaam ettevõtlus- ja karjääriõppest ja selle rakendamise võimalustest üld-, kutsehariduse või elukestva õppe kontekstis. Õppimine toimub iseseisvalt endale sobival ajal Moodle’i keskkonnas ning õppimist toetavad ühine ava- ja lõpuseminar Zoomi keskkonnas.

15.08.-25.09.2023 MOOC: Teadlikult tulevikku – minu karjääriplaan (TÜ, veebiõpe)
Kursus aitab mõista, mis on karjääri kujundamine, miks see on vajalik ning kuidas endas karjääri kujundamiseks vajalikke oskusi arendada. Kursuse käigus on võimalik koostada oma karjääriplaan. Õppimine toimub iseseisvalt endale sobival ajal Moodle’i keskkonnas

16.08.-21.09.2023 MOOC: Hakka ettevõtjaks. START (TÜ, veebiõpe)
Kursuse eesmärgiks on arendada õppijate baasteadmisi ettevõtlusest, julgustamaks neid looma oma ettevõtet. Õppimine toimub iseseisvalt endale sobival ajal Moodle’i keskkonnas

22.09.2023 Ettevõtluspädevuse mudeli lõimimine õppeainetesse (TalTech, Tallinnas)
Koolituse eesmärk on anda ülevaade ettevõtlusõppe põhialustest ja ettevõtlusõppe lõimimise võimalustest teistesse õppeainetesse luues eeldused ettevõtluspädevuse eesmärgipärasemaks ja süsteemsemaks arendamiseks igapäevases õppetöös läbi õppijat toetava keskkonna kujundamise.

26.09.2023 Loovustehnikad ettevõtlusõppes (Tartu Ülikool, Tallinnas)
Koolituse eesmärgiks on anda ettevõtlus- ja majandusõpetajatele võimalus praktiseerida ja rakendada erinevaid loovust arendavaid rühmatöö tehnikaid ja oskus neid rakendada õpilaste õpetamiseks ja juhendamiseks ettevõtlusõppe ainetes ja praktilistes töödes.

29.09.2023 Eneseanalüüs ja arenguvõimalused loovmeetodite abil (Tartu Ülikool, Tallinnas)
Koolituse eesmärk on enda arenguvõimalsute leidmine loovate meetoditega.

Koolituste info

Sügisel pakub Edu ja Tegu viimaseid koolitusi enne programmi lõppu! Jälgi infot ettevõtlus- ja karjääriõppe programmi Facebooki lehelt

Edu ja Tegu täienduskoolitused, üldkoordineerimine: Ülle Kesli (Tartu Ülikool), ulle.kesli@ut.ee

Veebiseminarid 

26.09.2023 kell 15:00-16:30 Ettevõtluspädevuse ja rahatarkuse arendamine lihtsustatud õppekava õpilastele. Tutvustame materjale, mis on mõeldud lihtsustatud õppekaval õppivatele 2.–5. klassi õpilastele, anname ülevaate “Ettevõtluspädevust ning rahatarkust arendavad töölehed” I ja II osa kogumikes käsitletud teemadest, mõistetest ja praktilistest ülesannetest.