Koolitused

Ettevõtlus- ja karjääriõppe programmi Edu ja Tegu raames toimusid koolitused ettevõtlus- ja karjääriõppe moodulite ja ainekavade rakendamise toetamiseks, ettevõtlus- ja karjääriõpetajate baasoskuste arendamiseks ning õppijate ettevõtlus- ja karjääripädevuse arendamiseks lähtudes välja töötatud ettevõtluspädevuse ning karjääri kujundamise pädevuste mudelist. Kõikidel programmi koolitustel läbi aastate oli osalejaid kokku pisut üle 7000.

Edu ja Tegu ettevõtlus- ja karjääriõppe programm lõpetas 2023. aasta lõpus tegevuse. 

Osade seminaride salvestused on üleval Edu ja Tegu You Tube kontol .