Koolitused

Edu ja Tegu raames toimuvad koolitused on suunatud ettevõtlus- ja karjääriõppe moodulite ja ainekavade rakendamise toetamiseks, õppijate ettevõtluspädevuse arendamiseks lähtudes välja töötatud ettevõtluspädevuse mudelist ja ettevõtlusõpetajate baasoskuste arendamiseks. Selleks pakume põhjalikke koolitusprogramme ning üksikkoolitusi.
* moodulite rakendamist toetav koolitus
** õppija ettevõtluspädevuse arendamist toetav koolitus
*** ettevõtlusõpetaja baasoskusi arendav koolitus

Pädevuste arendamise koolitused

17.05.-27.05.2022 Õpetaja karjääri kujundamise pädevuste toetajana (Tallinnas, Narva mnt 25/Zoomi keskkonnas, Tallinna Ülikool) – NB! kursus mais ei toimu ja lükkub sügisesse

18.05.2022 Foto- ja videograafia (EEK Mainor)
Kursusel antakse ülevaade fotograafia põhitõdedest, kaamera kasutamise võimalustest üldiselt ning nutiseadmega pildistamise ja filmimise eripäradest.
Info ja registreerimine katrin.eha@icloud.com

19.05.2022 Ettevõtlusainete õpidisain (TalTech)

01.06.2022 LinkedIn kui ettevõtja igapäevane töövahend (EEK Mainor)

27.-29.06.2022 Ettevõtlus- ja karjääriõpetajate suvekool 

Juuni 2022 Õppijat toetava keskkonna kujundamine ettevõtluspädevuse arendamisel (TalTech)

18.08 ja 16.09.2022 Aineõpetaja kui õpilase tuleviku looja – praktikaid aine- ja karjääriõppe lõimimiseks (Tallinnas, Tartu Ülikool)

September 2022 Canvas kui väikeettevõtja tasuta tööriist (Tallinnas, EEK Mainor)

September 2022 Juhtimine erinevates kultuuriruumides Tallinnas (Tallinnas, EEK Mainor)

Oktoober 2022 Digistrateegia (EEK Mainor)

Oktoober 2022 Enesejuhtimine ja ettevõtluspädevus üldhariduskoolis (Tallinna Ülikool)

Sügis 2022 Ettevõtluspädevuse mudeli lõimimine ainekavadesse (TalTech)

Sügis 2022 Ettevõtluspädevusmudeli lõimimine karjäärimudeliga (TalTech)

 

Ettevõtlus- ja karjääriõppe koolitusprogrammid

VIIMAST KORDA! 27. juuni 2022 – 20. jaanuar 2023 Ettevõtlusõppe koolitusprogramm (baastase) 

Ettevõtlusõppe baaskoolitusprogramm on mõeldud üld- ja kutsehariduse, sh rakenduskõrghariduse õpetajatele või aluõstavatele õpetajatele, kes on valmis võtma majandus- ja ettevõtlusõpetaja rolli ja looma süsteemse ettevõtlusõppe oma koolis. Programm koosneb ühe-kahepäevasest moodulist. Sessioonid toimuvad võimalusel ettevõtluskeskkonnas või ettevõtetes ning on seotud huvitavate õppekäikudega. Koolitajateks on Eesti parimad ettevõtlusõppe õppejõud, õpetajad, eksperdid ja ettevõtjad. Tegemist on viimase võimalusega osaleda põhjalikus  koolitusprogrammis enne Edu ja Tegu rahastusperioodi lõppu!  

Programm koosneb kuuest erinevast moodulist:
27.-29.06.2022: I SESSIOON: Ettevõtlus- ja karjääripädevused (TÜ)
22.-23.09.2022: II SESSIOON: Majanduse alused ja ettevõtluskeskkond (HARNO)
13.-14.10.2022: III SESSIOON: Karjääri kujundamine (TÜ)
10.-11.11.2022: IV SESSIOON: Äriidee, ettevõtte alustamine, turundus ja müük (HARNO)
8.-9.12.2022: V SESSIOON: Majandusarvestus, disainmõtlemine, koostööoskused ja juhtimine (HARNO)
20.01.2023: VI SESSIOON: Ettevõtlus- ja karjääriõppe kavandamine ja metoodika, reflektsioon, praktilise tunni läbiviimine (TÜ)

Täpsem info: Ülle Kesli (ulle.kesli@ut.ee) Registreeru siin  Loe osalejate tagasisidet siit 

Käimasolevad koolitusprogrammid 

27. august 2021 – 27. juuni 2022 Ettevõtlusõppe koolitusprogramm (baastase)

Toimunud moodulid: ettevõtlus- ja karjääripädevused, majanduse alused ja ettevõtluskeskkond ning karjääri kujundamine, äriidee, ettevõtte alustamine, turundus ja müük ning majandusarvestus, disainmõtlemine, koostööoskused ja juhtimine. Toimub viimane: 27. juuni 2022 Ettevõtlus- ja karjääriõppe kavandamine ja metoodika. Reflektsioon. Praktilise tunni läbiviimine (TÜ).

Täpsem info: Katrin Kivisild (katrin.kivisild@harno.ee)

26. jaanuar – 31. mai 2022 Karjääriõppe koolitusprogramm

Koolitusprogrammi eesmärk on toetada osalejate kompetentside arengut karjääriõpetuse valikaine läbiviimiseks, karjääriõppe lõimiseks oma ainesse ja/või süsteemse karjääri- ja ettevõtlusõppe kavandamiseks ja elluviimiseks oma asutuses. Koolitusprogrammi kõikide moodulite läbimine annab teadmised karjääriõppe läbiviimiseks, ülevaate ettevõtlusõppe põhialustest ning karjääri- ja ettevõtlusõppe lõimimise võimalustest. Koolituse lähtealuseks on karjääri kujundamise pädevuste mudel , mis kirjeldab neid pädevusi neljas tegevuspädevuse valdkonnas: eneseteadlikkuse arendamine, võimaluste analüüs, planeerimine ja tegutsemine. 

Programm koosneb 6. koolitusmoodulist:
26.01.2022, I moodul: Karjääri kujundamise põhimõtted (Tartu Ülikool)
17.-18.02.2022, II moodul: Eneseteadlikkuse arendamine karjääriõppes (Tartu Ülikool)
14.-15.03.2022, III moodul: Võimaluste analüüs ja planeerimine karjääriõppes (Tallina Ülikool)
7.-8.04.2022, IV moodul: Ettevõtlusõpe karjääriõppes, tegutsemine (Tallinna Tehnikaülikool)
12. – 13 05.2022, V moodul: Karjääriõppe läbiviimine koolis  (Tartu Ülikool)
31.05.2022, VI moodul: Karjääriõpet toetavate tegevuste kavandamine (Tartu Ülikool)

NB! Võimalik on osaleda ka üksikutel moodulitel. Täpsem info vastaval moodulil klikkides.

Täpsem info:  Kertu Ird (kertu.ird@ut.ee)

Mida hindavad koolitusprogrammide juures kõige meistriklassi koolitus enam osalejad?

Intervjuud ettevõtlusõppe baastaseme koolitusprogrammi esimese lennuga.
Meistriklassi lõpetajate arvamused. 

Koolituste info ja registreerumine 

Koolituskava täieneb pidevalt! Jälgi uusimat infot ettevõtlus- ja karjääriõppe programmi Facebooki lehelt

Edu ja Tegu täienduskoolitused, üldkoordineerimine: Ülle Kesli (Tartu Ülikool), ulle.kesli@ut.ee
Haridusprogrammi Ettevõtlik Kool koolitused: Piret Torm-Mirontšik, piret.torm@arenduskeskused.ee
Junior Achievement Eesti koolitused: Merike Elmik, junior@ja.ee.