Koolitused

Edu ja Tegu raames toimuvad koolitused on suunatud ettevõtlus- ja karjääriõppe moodulite ja ainekavade rakendamise toetamiseks, õppijate ettevõtluspädevuse arendamiseks lähtudes välja töötatud ettevõtluspädevuse mudelist ja ettevõtlusõpetajate baasoskuste arendamiseks. Selleks pakume põhjalikke koolitusprogramme ning üksikkoolitusi.
* moodulite rakendamist toetav koolitus
** õppija ettevõtluspädevuse arendamist toetav koolitus
*** ettevõtlusõpetaja baasoskusi arendav koolitus

Ettevõtlusõppe ja ettevõtluspädevuste koolitused

4.-5.10.2022 Kuidas arendada õppija koostööoskust? (Tartus, EMÜ)

12.10.2022 Canvas kui väikeettevõtja tasuta tööriist (Tallinnas, EEK Mainor)

26.10.2022 Ma teen su kuulsaks! Ehk kuidas Su toode lõpuks meediat huvitama hakkab (Tallinnas, EEK Mainor)

13.10.-8.12.2022 Enesejuhtimine ja ettevõtluspädevus üldhariduskoolis (Tallinna Ülikool)

2.11.2022 Canvas kui väikeettevõtja tasuta tööriist (Tartus, EEK Mainor)

4.11.2022 Ettevõtluspädevuse mudeli lõimimine õppeainetesse  (TalTech)

8.11.2022 Jätkusuutliku arengu eesmärkide rakendamine ettevõttes (Tartus, EMÜ)

9.11.2022 Juhtimine erinevates kultuuriruumides Tallinnas (Tallinnas, EEK Mainor)

7.12.2022 Digistrateegia (Tallinnas, EEK Mainor)

Sügis 2022 Ettevõtluspädevusmudeli lõimimine karjäärimudeliga (TalTech)

Sügis 2022 Õppijat toetava keskkonna kujundamine ettevõtluspädevuse arendamisel (TalTech)

Sügis 2022 Ring- ja jäätmemajandus (2 päeva, Tartus, EMÜ)

Karjääriõppe koolitused 

9.-17.11.2022 Õpetaja karjääri kujundamise pädevuste toetajana (Tallinna Ülikool)

17.10.2022 – 17.12.2022. MOOC – Teadlikult tulevikku – minu karjääriplaan.
Vaba ligipääsuga e-kursuse ehk MOOC mahuga 1 EAP ehk 26 tundi annab eelkõige noortele, aga ka teistele, kes soovivad oma karjääri teadlikult kujundada, hea võimaluse seada eesmärke ja teha plaane oma unistuste poole liikumiseks. Kursus sobib väga hästi gümnaasiumi valikaineks. Kursuse eesmärk on mõista, mis on karjääri kujundamine, miks see on vajalik ning kuidas endas karjääri kujundamiseks vajalikke oskusi arendada. Kursuse käigus valmib oma karjääriplaan. Kursuse on kokku pannud Tartu Ülikooli psühholoogia ja karjäärinõustamise lektor Triin Liin ning karjäärinõustaja ja lektor Signe Reppo.

Karjääriõppe meistriklass on kolmest koolitusest koosnev sari, mis mõeldud juba kogenud töötavatele spetsialistidele.

24.- 25.11.2022 Meistriklass I. Värbamisest töösuhte lõpetamiseni – kõik, mida karjäärispetsialist võiks teada (Tallinnas, Teatri väljak 3).
Koolitus eesmärk on saada ülevaade töötaja elutsüklist organisatsioonis ja inimeste juhtimise põhimõtete parimatest praktikatest. Koolitaja: pikaaegse personalijuhi kogemusega karjäärinõustaja Kristel Ainsalu.

6.-7.12.2022. Meistriklass II. Õnnelik karjäär karjäärispetsialistina (Tallinnas Teatri väljak 3).
Kursuse eesmärk on sõnastada oma sihid, analüüsida arenguvõimalusi, valmib karjäärispetsialisti rahuldustpakkuv karjääriplaan. Koolitaja: karjäärinõustaja ja tööõnne uurija Tiina Saar-Veelmaa.

2023.a alguses  Meistriklass III.

Kutsekoolidele

Kuupäev selgumisel!  Ettevõtluspraktika mooduli piloteerimistulemuste seminar 

30.08.2022-05.05.2023 “Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas” mooduli koolitajate õpiring

Lisainfo: katrin.kivisild@harno.ee  

Lasteaedadele 

15.11.2022 kell 10-12 Vinks-Vonks I avastab ja seikleb õppematerjali tutvustus.

6.12.2022 kell 13-15 Vinks-Vonks I avastab ja seikleb õppematerjali tutvustus.

Loe materjalide kohta siit. Õpperaamatu saadame osalejatele postiga.

Pikad koolitusprogrammid

20. september 2022 – 17. jaanuar 2023  Karjääriõppe koolitusprogramm

Koolitusprogrammi eesmärk on toetada osalejate kompetentside arengut karjääriõpetuse valikaine läbiviimiseks, karjääriõppe lõimiseks oma ainesse ja/või süsteemse karjääri- ja ettevõtlusõppe kavandamiseks ja elluviimiseks oma asutuses. Koolitusprogrammi kõikide moodulite läbimine annab teadmised karjääriõppe läbiviimiseks, ülevaate ettevõtlusõppe põhialustest ning karjääri- ja ettevõtlusõppe lõimimise võimalustest. Koolituse lähtealuseks on karjääri kujundamise pädevuste mudel , mis kirjeldab neid pädevusi neljas tegevuspädevuse valdkonnas: eneseteadlikkuse arendamine, võimaluste analüüs, planeerimine ja tegutsemine. 

Programm koosneb 6. koolitusest:
20.-21.09.2022, I moodul: Karjääri kujundamise põhimõtted (Tartu Ülikool)
10.-11.10.2022, II moodul: Eneseteadlikkuse arendamine karjääriõppes (Tartu Ülikool)
01.-02.11.2022, III moodul: Võimaluste analüüs ja planeerimine karjääriõppes (Tallina Ülikool)
17.-18.11.2022, IV moodul: Ettevõtlusõpe karjääriõppes, tegutsemine (Tallinna Tehnikaülikool)
08.-09 12.2022, V moodul: Karjääriõppe läbiviimine koolis  (Tartu Ülikool)
17.01.2023, VI moodul: Karjääriõpet toetavate tegevuste kavandamine (Tartu Ülikool)

NB! Võimalik on osaleda ka üksikutel moodulitel. Registreeru moodulile klikkides mooduli pealkirjal.

Täpsem info:  Kertu Ird (kertu.ird@ut.ee)

27. juuni 2022 – 20. jaanuar 2023 Ettevõtlusõppe koolitusprogramm (baastase, viimane toimumine) – registreerumine on lõppenud

Ettevõtlusõppe baaskoolitusprogramm on mõeldud üld- ja kutsehariduse, sh rakenduskõrghariduse õpetajatele või alustavatele õpetajatele, kes on valmis võtma majandus- ja ettevõtlusõpetaja rolli ja looma süsteemse ettevõtlusõppe oma koolis. Programm koosneb ühe-kahepäevasest moodulist, mis toimuvad võimalusel ettevõtetes. Koolitajateks on Eesti parimad ettevõtlusõppe õppejõud, õpetajad, eksperdid ja ettevõtjad.   

Programm koosneb kuuest koolitusest:
27.-29.06.2022: I SESSIOON: Ettevõtlus- ja karjääripädevused (TÜ)
22.-23.09.2022: II SESSIOON: Majanduse alused ja ettevõtluskeskkond (HARNO)
13.-14.10.2022: III SESSIOON: Karjääri kujundamine (TÜ)
10.-11.11.2022: IV SESSIOON: Äriidee, ettevõtte alustamine, turundus ja müük (HARNO)
8.-9.12.2022: V SESSIOON: Majandusarvestus, disainmõtlemine, koostööoskused ja juhtimine (HARNO)
20.01.2023: VI SESSIOON: Ettevõtlus- ja karjääriõppe kavandamine ja metoodika, reflektsioon, praktilise tunni läbiviimine (TÜ)

Täpsem info: Ülle Kesli (ulle.kesli@ut.ee)  ja Katrin Kivisild (katrin.kivisild@harno.ee)

Loe osalejate tagasisidet siit 

Mida hindavad koolitusprogrammide juures kõige meistriklassi koolitus enam osalejad?

Intervjuud ettevõtlusõppe baastaseme koolitusprogrammi esimese lennuga.
Meistriklassi lõpetajate arvamused. 

Koolituste info ja registreerumine 

Koolituskava täieneb pidevalt! Jälgi infot ettevõtlus- ja karjääriõppe programmi Facebooki lehelt

Edu ja Tegu täienduskoolitused, üldkoordineerimine: Ülle Kesli (Tartu Ülikool), ulle.kesli@ut.ee
Haridusprogrammi Ettevõtlik Kool koolitused: Piret Torm-Mirontšik, piret.torm@arenduskeskused.ee
Junior Achievement Eesti koolitused: Merike Elmik, junior@ja.ee.