Koolitused

Edu ja Tegu raames toimuvad koolitused on suunatud ettevõtlus- ja karjääriõppe moodulite ja ainekavade rakendamise toetamiseks, õppijate ettevõtluspädevuse arendamiseks lähtudes välja töötatud ettevõtluspädevuse mudelist ja ettevõtlusõpetajate baasoskuste arendamiseks. Selleks pakume põhjalikke koolitusprogramme ning üksikkoolitusi.
* moodulite rakendamist toetav koolitus
** õppija ettevõtluspädevuse arendamist toetav koolitus
*** ettevõtlusõpetaja baasoskusi arendav koolitus

Ettevõtlusõppe ja ettevõtluspädevuste koolitused ja seminarid 

10.04.-11.06.2023 e-kursus Ettevõtlus- ja karjääriõpe gümnaasiumiastmes ja kutseõppes (Veebiõpe, TLÜ, 2 rühm)
Kursuse eesmärk on kujundada teaduspõhine ja süsteemne arusaam ettevõtlus- ja karjääriõppest ja selle rakendamise võimalustest üld-, kutsehariduse või elukestva õppe kontekstis. E-kursusel õppimine toimub Moodle’i keskkonnas ning õppimist toetavad ava- ja lõpuseminar Zoomi keskkonnas.

13.06.2023 Pakendiseadusest tulenevad kohustused pakendiettevõtjale ning uued suunad pakendimaailmas (EMÜ, Tartus)
Kursuse eesmärk on ada ülevaade kehtivatest ja kehtima hakkavatest nõuetest pakendiettevõtjale, sh ühekorra plasti direktiivist tulenevatest muudatustest ning utvustada pakendimaailma ülemaailmseid trende ja pakendite/pakendimaterjalide korduskasutust ning ringlussevõttu Eestis.

13.06.2023 Interaktiivsed meetodid õppijate koostööoskuste analüüsimiseks ja tugevdamiseks (TalTech, Tallinnas)
Kursuse eesmärgiks on tutvustada praktiliste ülesannete põhjal koostööharjutusi, mida saab õppetöös kasutada

22.08.2023 Loovustehnikad ettevõtlusõppes (TÜ, Tartus)
Kursuse eesmärgiks on on anda õpetajatele võimalus praktiseerida ja rakendada erinevaid loovust arendavaid rühmatöö tehnikaid ja oskus neid rakendada õpilaste õpetamisel ja juhendamisel.

Karjääriõppe koolitused 

6.06.2023 Kuidas kasutada SkillMill rakendust ülekantavate oskuste märkamisel ja analüüsil õppeprotsessis? (TÜ, Tartus)
Kursuse eesmärgiks on tutvustada SkillMill rakendust ning juhendada ülekantavate oskuste märkamise ja analüüsi õpetamist õppeprotsessis.

Karjääriõppe meistriklass
on kolmest koolitusest koosnev sari, mis mõeldud juba kogenud töötavatele spetsialistidele. Kaks koolitust toimusid 2022. aastal, kolmas 2023. aastal. 

Meistriklass III. Karjääri- ja ettevõtlusõppe tõenduspõhine arendamine (TLÜ, Tallinnas). – NB! Täpne aeg selgub.  

Seminarid 

8.06.2023 Koolide ja kooliväliste partnerite koostööseminar 

Mida hindasid koolitusprogrammide juures kõige meistriklassi koolitus enam osalejad?

Intervjuud ettevõtlusõppe baastaseme koolitusprogrammi esimese lennuga.
Meistriklassi lõpetajate arvamused. 

Koolituste info ja registreerumine 

Koolituskava täieneb! Jälgi infot ettevõtlus- ja karjääriõppe programmi Facebooki lehelt

Edu ja Tegu täienduskoolitused, üldkoordineerimine: Ülle Kesli (Tartu Ülikool), ulle.kesli@ut.ee
Haridusprogrammi Ettevõtlik Kool koolitused: Piret Torm-Mirontšik, piret.torm@arenduskeskused.ee
Junior Achievement Eesti koolitused: Merike Elmik, junior@ja.ee.