Koolitused

Edu ja Tegu raames toimuvad koolitused on suunatud ettevõtlus- ja karjääriõppe moodulite ja ainekavade rakendamise toetamiseks, õppijate ettevõtluspädevuse arendamiseks lähtudes välja töötatud ettevõtluspädevuse mudelist ja ettevõtlusõpetajate baasoskuste arendamiseks. Selleks pakume põhjalikke koolitusprogramme ning üksikkoolitusi.
* moodulite rakendamist toetav koolitus
** õppija ettevõtluspädevuse arendamist toetav koolitus
*** ettevõtlusõpetaja baasoskusi arendav koolitus

Veebiseminarid 

20.10 Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas: karjääri- ja ettevõtlusõppe töölehtede kogumiku tutvustus. (Harno)

Pädevuste arendamise koolitused

22. ja 29. 10 ning 18. ja 25.11.2021  Ettevõtlusõppe tunnid virtuaalselt mõjusaks (TLÜ)

27.10.2021 Turundustegevused mikroettevõttes, kus puudub turundusjuht (EEK Mainor, info katrin.eha@eek.ee)

27.10 ja 02.11.2021 Aktuaalsed juriidilised aspektid (maa)ettevõtluses (EMÜ)

01., 08., 15. 10 ja 16.11.2021 Ettevõtluspädevuste ja MATIK vahendite lõimimine alushariduse õppe- ja kasvatustegevustesse (TLÜ)

03.11.2021 Turunduse analüütika ABC väikeettevõtjale (EEK Mainor, info katrin.eha@eek.ee)

01. ja 08.12. 2021 Kuidas lõimida ettevõtlus- ja karjääriõpet üld- ja erialaainetega koolis? (TLÜ)

Sügis 2021 (1 päev) Veenev esinemine/Esinemisoskused ettevõtlusmaailmas toimetulekuks (TalTech)

Sügis 2021 (2 päeva) Riskijuhtimine ettevõttes (EMÜ)

3.-4. november 2021 Ettevõtlikkuse, ettevõtlus- ja karjääriõppe konverents, Tallinn, Filmimuuseum ja virtuaalselt. s. 

Hetkel toimuvad koolitusprogrammid

6-mooduline Ettevõtlusõppe koolitusprogramm (baastase) on mõeldud alustavale ettevõtlusõpetajale ja meistriklass neile, kel töökogemust juba 2 aastat või läbitud ettevõtlusõppe koolitusprogrammi baastase.

 27. august 2021 -14. jaanuar 2022 Ettevõtlusõppe koolitusprogramm (baastase, eestikeelne rühm) . 

17. august-2. november Ettevõtlus- ja majandusõpetajate mentorite arenguprogramm „Kaasaegne majanduskeskkond ja uued suundumused ettevõtluses”. 

Mida hindavad koolitusprogrammide juures kõige meistriklassi koolitus enam osalejad?

Intervjuud ettevõtlusõppe baastaseme koolitusprogrammi esimese lennuga.
Meistriklassi lõpetajate arvamused. 

Loe koolitusprogrammi õpetajate lugusid uudiste rubriigist.

Koolituste info ja registreerumine 

Koolituskava täieneb pidevalt! Jälgi uusimat infot ettevõtlus- ja karjääriõppe programmi Facebooki lehelt

Edu ja Tegu täienduskoolitused, üldkoordineerimine: Ülle Kesli (Tartu Ülikool), ulle.kesli@ut.ee
Haridusprogrammi Ettevõtlik Kool koolitused: Piret Torm-Mirontšik, piret.torm@arenduskeskused.ee
Junior Achievement Eesti koolitused: Merike Elmik, junior@ja.ee.