Koolitused

Edu ja Tegu raames toimuvad koolitused on suunatud ettevõtlus- ja karjääriõppe moodulite ja ainekavade rakendamise toetamiseks, õppijate ettevõtluspädevuse arendamiseks lähtudes välja töötatud ettevõtluspädevuse mudelist ja ettevõtlusõpetajate baasoskuste arendamiseks. Selleks pakume põhjalikke koolitusprogramme ning üksikkoolitusi.
* moodulite rakendamist toetav koolitus
** õppija ettevõtluspädevuse arendamist toetav koolitus
*** ettevõtlusõpetaja baasoskusi arendav koolitus

Pikemad koolitusprogrammid

UUS! 27. august 2021 -14. jaanuar 2022 Ettevõtlusõppe koolitusprogramm (baastase, eestikeelne rühm)

Ettevõtlus- ja karjääriõppe koolitusprogrammi ootame üld- ja kutsehariduse õpetajaid, koolijuhte ning  2-3 liikmelisi õpetajate-juhtide tiime, mis on moodustatud ühe kooli põhiselt ning kes on valmis tiimina võtma majandus- ja ettevõtlusõpetajate rolli ja looma süsteemse ettevõtlus- ja karjääriõppe oma koolis. Õpetajate tiimi kandideerimise eelduseks on haridusasutuse juhtkonna kinnitus esindajate koolitusprogrammis osalemiseks ja kooli valmidus ettevõtlusõppe rakendamiseks. Loe täpsemat infot ja registreeru siin 

17.08-19.10 Ettevõtlus- ja majandusõpetajate mentorite arenguprogramm „Kaasaegne majanduskeskkond ja uued suundumused ettevõtluses”. Kohad on täis.

Sügis 2021 (11 päeva) Ettevõtlusõppe koolitusprogramm (baastase, venekeelne rühm)

Pädevuste arendamise koolitused

18.08. ja 15.09.2021 Aineõpetaja kui õpilase tuleviku looja – praktikaid aine- ja karjääriõppe lõimimiseks (TÜ)

September 2021 (1 päev) Persoonibränding (EEK Mainor)

September-oktoober 2021 (2 päeva) Ettevõtlusõppe tunnid virtuaalselt mõjusaks (TLÜ)

Oktoober 2021 (1 päev) Turundustegevused mikroettevõttes, kus puudub turundusjuht (EEK Mainor)

Oktoober 2021 (1 päev) Kuidas lõimida ettevõtlusõpet üld- ja erialaõppega koolis? (TLÜ)

Oktoober-november 2021 (2 päeva) Lapse ettevõtluspädevuse arengu toetamine ning mänguliste tegevuste läbiviimine alushariduses (TLÜ)

November 2021 (1 päev) Turunduse analüütika ABC väikeettevõtjale (EEK Mainor)

Sügis 2021 (1 päev) Veenev esinemine/Esinemisoskused ettevõtlusmaailmas toimetulekuks (TalTech)

Sügis 2021 (2 päeva) Aktuaalsed juriidilised aspektid (maa)ettevõtluses (EMÜ)

Sügis 2021 (2 päeva) Riskijuhtimine ettevõttes (EMÜ)

Hetkel toimuvad koolitusprogrammid 

6-kuulise koolitusprogrammi baastase on mõeldud alustavale ettevõtlusõpetajale ja meistriklass neile, kel töökogemust juba 2 aastat või läbitud ettevõtlusõppe koolitusprogrammi baastase. Loe lähemalt vasakpoolselt menüüribalt.

Ettevõtlusõppe koolitusprogramm (baastase)*** venekeelne rühm – ajakava

20.-21.02.2020 Kuidas leida äge idee ja seda mõjusalt esitleda? TÜ
28.08.2020 Visuaalne mõtlemine. Ettevõtlusega alustamine ja turundusplaan. TÜ
17.-18.09.2020 Majanduse alused. Ettevõtluskeskkond ja ettevõtluspädevus. EEK Mainor
15.-16.10.2020 Ettevõtte majandustegevus. Probleemõppe meetodid. EEK Mainor
19.-20.11.2020 Ettevõtte tegutsemine ja juhtimine. Meeskonnatööoskused. TLÜ
27.08.2021 Ettevõtlusõppe kavandamine ja metoodika. Reflektsioon. Praktilise ettevõtlusõppe tunni läbiviimine. TÜ

Koordinaator Katrin Kivisild (Haridus- ja Noorteamet)  katrin.kivisild@harno.ee

Mida hindavad koolitusprogrammide juures kõige meistriklassi koolitus enam osalejad?

Intervjuud ettevõtlusõppe baastaseme koolitusprogrammi esimese lennuga.
Meistriklassi lõpetajate arvamused. 

Loe koolitusprogrammi õpetajate lugusid uudiste rubriigist.

Koolituste info ja registreerumine 

Koolituskava täieneb pidevalt! Jälgi uusimat infot ettevõtlus- ja karjääriõppe programmi Facebooki lehelt

Edu ja Tegu täienduskoolitused, üldkoordineerimine: Ülle Kesli (Tartu Ülikool), ulle.kesli@ut.ee
Haridusprogrammi Ettevõtlik Kool koolitused: Piret Torm-Mirontšik, piret.torm@arenduskeskused.ee
Junior Achievement Eesti koolitused: Merike Elmik, junior@ja.ee.