Koolitused

Edu ja Tegu raames toimuvad koolitused on suunatud ettevõtlus- ja karjääriõppe moodulite ja ainekavade rakendamise toetamiseks, õppijate ettevõtluspädevuse arendamiseks lähtudes välja töötatud ettevõtluspädevuse mudelist ja ettevõtlusõpetajate baasoskuste arendamiseks. Selleks pakume põhjalikke koolitusprogramme ning üksikkoolitusi.
* moodulite rakendamist toetav koolitus
** õppija ettevõtluspädevuse arendamist toetav koolitus
*** ettevõtlusõpetaja baasoskusi arendav koolitus

Ettevõtlusõppe ja ettevõtluspädevuste koolitused ja seminarid 

23.01.-26.03.2023 e-kursus: Ettevõtlus- ja karjääriõpe gümnaasiumiastmes ja kutseõppes (Veebiõpe, TLÜ)
Kursuse eesmärk on kujundada teaduspõhine ja süsteemne arusaam ettevõtlus- ja karjääriõppest ja selle rakendamise võimalustest üld-, kutsehariduse või elukestva õppe kontekstis. E-kursusel õppimine toimub Moodle’i keskkonnas ning õppimist toetavad ava- ja lõpuseminar Zoomi keskkonnas.

 

Karjääriõppe koolitused 

Karjääriõppe meistriklass on kolmest koolitusest koosnev sari, mis mõeldud juba kogenud töötavatele spetsialistidele. Kaks koolitust toimusid 2022. aastal, kolmas 2023. aastal. 

11.-21.01.2023 Meistriklass III. Karjääri- ja ettevõtlusõppe tõenduspõhine arendamine (TLÜ, Tallinnas). – NB! Kursus jaanuaris ei toimu.  

5. jaanuar – 15. mai 2023 Karjääriõppe koolitusprogramm (kolmas rühm)

NB! Vabade kohtade olemasolul on võimalik osaleda ka programmi üksikutel moodulitel ja veel saab liituda terve programmiga! Registreerumiseks kliki mooduli pealkirjal.

Karjääriõppe koolitusprogramm koosneb 6 moodulist, mille toimumisajad on järgmised:
05.-06.01.2023 I moodul: Karjääri kujundamise põhimõtted (TÜ)
01.-02.02.2023 II moodul  Eneseteadlikkuse arendamine karjääriõppes (TÜ)
21.-22.02.2023 III moodul  Võimaluste analüüs ja planeerimine karjääriõppes (TLÜ)
23.-24.03.2023 IV moodul  Ettevõtlusõpe karjääriõppes, tegutsemine (TalTech)
18.-19.04.2023 V moodul  Karjääriõppe läbiviimine koolis (TÜ)
15.05.2023 VI moodul  Karjääriõpet toetavate tegevuste kavandamine (TÜ)

Täpsem info:  Kertu Ird (kertu.ird@ut.ee)

13.02-17.04.2023 MOOC:   Teadlikult tulevikku – minu karjääriplaan (veebiõpe, TÜ)
Kursuse eesmärgiks on kujundada arusaam, mis on karjääri kujundamine, miks see on vajalik ning kuidas endas karjääri kujundamiseks vajalikke oskusi arendada. Kursuse käigus on võimalik koostada oma karjääriplaan.

Hetkel toimuvad pikad koolitusprogrammid

20. september 2022 – 17. jaanuar 2023  Karjääriõppe koolitusprogramm (teine rühm)

Programm koosneb 6. koolitusest:
20.-21.09.2022, I moodul: Karjääri kujundamise põhimõtted (TÜ)
10.-11.10.2022, II moodul: Eneseteadlikkuse arendamine karjääriõppes (TÜ)
01.-02.11.2022, III moodul: Võimaluste analüüs ja planeerimine karjääriõppes (TLÜ)
17.-18.11.2022, IV moodul: Ettevõtlusõpe karjääriõppes, tegutsemine (TalTech)
08.-09 12.2022, V moodul: Karjääriõppe läbiviimine koolis  (TÜ)
17.01.2023, VI moodul: Karjääriõpet toetavate tegevuste kavandamine (TÜ)

27. juuni 2022 – 20. jaanuar 2023 Ettevõtlusõppe koolitusprogramm (baastase, viimane toimumine) 

Programm koosneb kuuest koolitusest:
27.-29.06.2022: I SESSIOON: Ettevõtlus- ja karjääripädevused (TÜ)
22.-23.09.2022: II SESSIOON: Majanduse alused ja ettevõtluskeskkond (HARNO)
13.-14.10.2022: III SESSIOON: Karjääri kujundamine (TÜ)
10.-11.11.2022: IV SESSIOON: Äriidee, ettevõtte alustamine, turundus ja müük (HARNO)
8.-9.12.2022: V SESSIOON: Majandusarvestus, disainmõtlemine, koostööoskused ja juhtimine (HARNO)
20.01.2023: VI SESSIOON: Ettevõtlus- ja karjääriõppe kavandamine ja metoodika, reflektsioon, praktilise tunni läbiviimine (TÜ)

Täpsem info: Ülle Kesli (ulle.kesli@ut.ee)  ja Katrin Kivisild (katrin.kivisild@harno.ee)

Loe osalejate tagasisidet siit 

Kutsekoolidele

Kuupäev selgumisel!  Ettevõtluspraktika mooduli piloteerimistulemuste seminar 

30.08.2022-05.05.2023 “Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas” mooduli koolitajate õpiring

Liitumine ja lisainfo: katrin.kivisild@harno.ee  

Lasteaedadele

3.03.2023 kell 13-15 Veebiseminar: Alusharidusele mõeldud ettevõtluspädevust ja rahatarkust lõimiva materjali II osa tutvustus

Mida hindavad koolitusprogrammide juures kõige meistriklassi koolitus enam osalejad?

Intervjuud ettevõtlusõppe baastaseme koolitusprogrammi esimese lennuga.
Meistriklassi lõpetajate arvamused. 

Koolituste info ja registreerumine 

Koolituskava täieneb pidevalt! Jälgi infot ettevõtlus- ja karjääriõppe programmi Facebooki lehelt

Edu ja Tegu täienduskoolitused, üldkoordineerimine: Ülle Kesli (Tartu Ülikool), ulle.kesli@ut.ee
Haridusprogrammi Ettevõtlik Kool koolitused: Piret Torm-Mirontšik, piret.torm@arenduskeskused.ee
Junior Achievement Eesti koolitused: Merike Elmik, junior@ja.ee.