Koolitused

Ettevõtlusõppe programmi Edu ja Tegu raames toimuvad koolitused on suunatud ettevõtlusõppe moodulite rakendamise toetamiseks, õppijate ettevõtluspädevuse arendamise toetamiseks lähtudes välja töötatud ettevõtluspädevuse mudelist ja ettevõtlusõpetajate baasoskuste arendamiseks.

* moodulite rakendamist toetav koolitus
** õppija ettevõtluspädevuse arendamist toetav koolitus
*** ettevõtlusõpetaja baasoskusi arendav koolitus

2019. aasta koolitused

2019. aastal toimuvad 6 eraldi koolitusest koosnevad pikad koolitusprogrammid ning üksikud ettevõtluspädevuste arendamisele suunatud koolitused, mille toimumise info avaldame jooksvalt.

Ettevõtluspädevuste arendamisele suunatud koolitused

September

25.09 ja 2.10.2019 Finantsmajanduslikud aspektid ettevõtlusainete õpetamisel**, (EMÜ, Tartu, Kreutzwaldi 1a-0015)

 

Oktoober

8.10.2019 Innovatsioon ettevõtluses**, (EMÜ, Tartu, Kreutzwaldi 1a-0015)

14.10.2019 Mentorluse meistriklass**, (EBS, Tallinn, Lauteri 3, ruum täpsustub)

 

November

18.11.2019 Mentorluse meistriklass**, (EBS, Tallinn, Lauteri 3, ruum täpsustub)

 

Pikad koolitusprogrammid

28.08.2019-31.01.2020 Ettevõtlusõppe koolitusprogramm (baastase)***, täiendav õpperühm, (SA Innove, õppesessioonid toimuvad Eesti erinevates paikades) kohad on täis

Koolitusprogramm koosneb kuuest koolitusest (moodulist) ja on mõeldud üld- ja kutsehariduse, sh rakenduskõrghariduse õpetajatele või alustavatele õpetajatele, kes on valmis võtma majandus- ja ettevõtlusõpetaja rolli ning looma süsteemse ettevõtlusõppe oma koolis. Programm koosneb kuuest ühe- kuni kahepäevasest koolituisest, kokku 10 õppepäeva. Moodulid  toimuvad ettevõtluskeskkonnas/ettevõtetes erinevates Eesti paikades ning on seotud huvitavate õppekäikudega. Koolitajateks on Eesti parimad ettevõtlusõppe õppejõud ja õpetajad, eksperdid ja ettevõtjad.

Partnerorganisatsioonide koostöös läbi viidav koolitusprogramm on välja töötatud ettevõtlusõppe programmi Edu ja Tegu ekspertide poolt ja seda rahastab Euroopa Sotsiaalfond ning osalemistasu õpetajatele ei ole.

Ajakava:

Ettevõtlusõppe koolitused on praktilised

I moodul – 28.-29.08.2019 STARTER@õpetajad häkaton “Kuidas leida äge idee ja seda mõjusalt esitleda?” (Tartu, SPARK)

II moodul – 19.-20.09.2019 Majanduse alused, ettevõtluskeskkond ja ettevõtluspädevus (Tallinn, Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, Toom-Kooli 17)

III moodul – 10.-11.10.2019 Ettevõtte alustamine ja turundusplaan. Koostööoskused (ettevõtluskeskkonnas, koht täpsustub)

IV moodul – 15.11.2019 Ettevõtte majandusarvestus. Probleemõppe meetodid (ettevõtluskeskkonnas, koht täpsustub)

V moodul – 13.12.2019 Ettevõtte tegutsemine ja juhtimine. Meeskonnatööoskused (ettevõtluskeskkonnas, koht täpsustub)

VI moodul – 30.-31.01.2020 Ettevõtlusõppe kavandamine ja metoodika. Reflektsioon. Praktilise ettevõtlusõppe tunni läbiviimine (Tartu, sTURTUp Day)

 

Ettevõtlusõppe koolitusprogrammi kõik moodulid läbinud õpetaja
– rakendab omandatud majandus- ja ettevõtlusalaseid teadmisi ning metoodilisi oskusi õppe kavandamisel ja läbiviimisel;
– mõistab ettevõtluspädevust ja rakendab erinevaid meetodeid ettevõtluspädevuse kujundamiseks õpilastes;
– mõistab ettevõtlusprotsessi ja õpilasfirma programmi metoodikat ning rakendab seda õppetöös;
– väärtustab koostöövajadust ja toetab õppijaid meeskonnatöö oskuste kujundamisel;
– rakendab eneseanalüüsi ja tagasisidestamist toetavaid meetodeid.

 

6.03-5.11.2019 Ettevõtlusõpetaja meistriklass*  kohad on täis

I moodul: Ettevõtlusõppe korraldamine koolis (TLÜ) – toimunud 6.-7.03.2019
II moodul: Enesejuhtimisoskuste arendamine (TLÜ) – toimunud 10.-11.04.2019
III moodul: Ettevõtluspädevust toetavate sotsiaalsete oskuste õpetamine koolis (EEK Mainor) – toimunud 14.-15.05.2019
IV moodul: Õppijate loovuse ja probleemilahendusoskuste arendamine (TalTech) – toimunud 26.-27.08.2019
V moodul: Äriideede elluviimise alampädevuste õpetamine koos enesehindamise ja eneseteadlikkusega (TalTech) – toimub 10.-11.10.2019 Tallinnas, Ehitajate tee 5, U06-A 101.
VI moodul: Parimad praktikad ja kokkuvõte (EEK Mainor) – toimub 5.11.2019 Tallinnas, Suur-Sõjamäe 10a-217

 

 

Lõppenud koolitused

24.01-12.06.2019 Ettevõtlusõppe koolitusprogramm (baastase)*** 

 

Mida õppisid koolitusprogrammis esimese lennu osalejad?

Loe intervjuusid ettevõtlusõppe programmi baaskoolitusel osalejatega ettevõtlusõppest, koolitusest ja headest õpetamise praktikatest.

Koolituskava täieneb pidevalt! Koolituste kohta saab uusimat infot ettevõtlusõppe programmi Facebooki lehelt ja Uudiskirjast 

 

 

 

Info koolituste kohta: täienduskoolituste tegevussuuna juht Ülle Kesli, ulle.kesli@ut.ee
Ettevõtliku Kooli koolitused, info ja registreerumine: Kristi Krilovs kristi.krilovs@ivek.ee
Junior Achievement Eesti ettevõtlusprogrammide metoodilised koolitused, info ja registreerimine: Merike Elmik, junior@ja.ee, tel 621 0998.