Arendusmeeskondade juhtimine

Alljärgneval kujundusel on välja toodud mooduli eesmärk, õpiväljundid ja peamised teemad. Mooduli rakendamiseks vajalikele materjalidele Hitsa Moodle keskkonnas pääseb ligi alloleva parooli abil.
Tutvu arendusmeeskondade juhtimise mooduliga Hitsa Moodles
Parool: edu-tegu123