Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe süsteemne arendamine Eestis

„Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe süsteemne arendamine Eestis“ dokumendis kirjeldatakse ettevõtluspädevuse, st ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe süsteemse arendamise metoodilist alust.

Ettevõtluspädevuse alapädevuste seletused ja siinjuures pakutud mudeli rakendusvõimalused (õpiväljundid, moodulid, õpikeskkonna kujundamine, meetodid jne) on oluline metoodiline juhendmaterjal hariduse osapooltele (nt haridusjuhid ja õppekava arendajad, õpetajad/ õppejõud, õppijad), et süstematiseerida, teha nähtavaks ja rakendada teadmisi, kuidas, millal ja milline ettevõtluspädevuse alapädevus peaks olema hariduses omandatud.

Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe süsteemse arendamise alusdokumendiga saab tutvuda siin

 

Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe süsteemne arendamine Eestis – pdf