Kõrghariduse moodulid

Kõrghariduse moodulite eesmärkide ja õpiväljundite tutvustus ning ligipääs neile on leitavad vasakpoolsest menüüst.
Kõrgkooli õppekavade ja –mahtude erinevuse tõttu on võimalik väljatöötatud mooduleid kasutada oma kooli ettevõtlusõppes täies ulatuses, aga ka osade kaupa.