Muud ettevõtlusõppe tugimaterjalid

Kaasaja OÜ koostatud  8-osalised õppematerjalid ja töövihik praktilise ettevõtluskuu läbiviimiseks põhikooli 7.- 9. klassi õpilastele aitavad ettevõtlusõpet praktiliseks muuta.
Iga osa sisaldab kahe akadeemilise tunni läbiviimiseks vajalikku materjali juhendajale, töölehti õpilastele ja hoolega valitud lisasid ning videomaterjali. Õppematerjali saab kasutada ettevõtlusõppe täiendamiseks ning praktilisemaks ja mitmekesisemaks muutmiseks. Õppematerjalide sihtgrupp on põhikooli III kooliaste. Õppematerjali osad 1-8 on teineteisega seotud ning loogilises järjekorras.

Ettevõtluskuu õppematerjalid, töövihik osalejatele ja kaaskiri koos selgitustega  

Õppekava maht on 8 x 2 akad h
Õppeprotsessi 8. õppepäeva, igal 2 akad h, jooksul saab juhendaja edasi anda hulgaliselt ettevõtlusalaseid teadmisi, valmib KODU-teemaline toode. Praktilise töö käigus õpitakse paremini tundma iseennast, suhtlema, meeskonnatööd tegema, planeerima ja organiseerima. Tootmisprotsessi järel spetsialiseerutakse ning omandatakse teadmisi toote hinnastamisest, müügist ja turundusest. Koostatakse liftipitch, pitch ja turundusplaan. Õpitakse tegema tootefotosid, millest valmib kaunis tootefotode portfoolio.
Õppematerjalid, juhendid ja töölehed on koostanud ettevõtjad.
Õppematerjalide koostamisel on võetud eeskujuks Edu ja Tegu programmi ettevõtlusõppe moodul ja lõimitud õppematerjalidesse ettevõtluspädevuse mudelist lähtuvalt.

Õppematerjalide kasutamine tasulisteks ettevõtlusteemalisteks kursusteks ja töötubadeks väljaspool haridusasutusi ei ole lubatud!

Materjalid valmisid Euroopa Sotsiaalfondi toel avatud taotlusvooru „Koolide, kogukonna ja ettevõtjate koostöö toetamine ettevõtlusõppe praktilisemaks muutmiseks” raames.

Vaata projekti koolide tegevusi ja kogemusi siit