Materjalid

Ettevõtlusteadmiste andmiseks ja ettevõtluspädevuse arendamiseks õppes on välja töötatud mitmeid tugi- ja õppematerjale nii tekstilises kui videoformaadis. Materjalid leiad vasakpoolselt menüüribalt.