Õppija ettevõtluspädevuse arendamise ja enesehindamise juhend õpetajatele kasutamiseks

Sildid: ,

Edu ja Tegu raames valminud ettevõtluspädevuse arendamise ja enesehindamise vahend ja juhend on mõeldud õpetajatele ja õppejõududele abiks õpilaste ning üliõpilaste ettevõtluspädevuse alapädevuste käsitlemisel õppetöös, et toetada õppijate ettevõtlikkuse arengut ja paremat toimetulekut õppetöös ja igapäevaelus.

Enesehindamine on üks võimalusi õppijatel ettevõtluspädevuse sisu paremaks mõistmiseks ja selle seostamiseks isikliku kogemusega. Enesehindamise metoodika rakendamine õppetöös võimaldab õppijatel mõtestada pädevuste omadusi ja hinnata oma teadmisi ja oskusi vastavates valdkondades. Selle kaudu saab muuhulgas arendada ka kriitilist mõtlemist ning õppida märkama enda tugevaid külgi, aga ka arendamist vajavaid omadusi. Enesehindamise tulemusena saavad õppija ja õpetaja/õppejõu koostöös planeerida alapädevuste arendamist.

Juhendis on:

  • kõikide ettevõtluspädevuse mudeli alapädevuste detailsed kirjeldused ja selgitused ettevõtjate videote kasutamiseks, mis näitavad pädevuste olulisust reaalse elu olukordades;
  • Soovitused ettevõtluspädevuse alapädevuste arutelude ja rühmatööde läbiviimisel ning ettevõtluspädevuses oluliste teemade mõtestamisel;
  • Enesehindamise rakendamise võimalused, sh EHIS-es;
  • Nõuanded ja tagasiside tekstid nii õppijale kui ka õpetajale/õppejõule enesehindamise tulemuste tõlgendamiseks, et edasist õppetööd planeerida.

Ettevõtluspädevuse enesehindamise juhendi aluseks oli Edu ja Tegu uuring „Ettevõtluspädevuse enesehindamise metoodika täiendamine ja rakendamine toetamaks õppija ja õpetaja/õppejõu arengut läbi teadlikkuse ja teadmiste tõstmise ettevõtlikkusest ja ettevõtluspädevusest tervikuna“. Keskne uurimisküsimus oli: Millised on võimalused toetada enesehindamise kaudu õppija ettevõtluspädevuse arengut?

Uuring viidi läbi ja juhend valmis TalTechi, Tallinna Ülikooli, Tartu Ülikooli, Eesti Maaülikooli koostöös Euroopa Sotsiaalfondi toel.

Tutvu juhendiga siin, laadi alla ja prindi vajalik välja: 

ETTEVÕTLUSPÄDEVUSE ARENDAMISE JA ENESEHINDAMISE JUHEND 2021

Head kasutamist!