õpetajale

Uut ettevõtlus- ja karjääriõppe ainekava “Ettevõtlikuna töömaailma” tutvustavad seminarid

26.märts 2021 - 16:57

III kooliastmele on valminud uus ainekava „Ettevõtlikuna töömaailma“ , mis lõimib ettevõtlusõppe ja karjääriõppe olulisemad teemad ning arendab ettevõtlikku hoiakut, aitab kujundada ettevõtlus- ja karjääripädevust ning põhikooli lõpetajate valmisolekut tulla toime elukestvas õppes ja tööturul. Valikaine maht  on 35 tundi III kooliastmes, soovitavalt 8. või 9. klassis. Arvestades põhikooli väheseid tunde valikaineteks, annab uus valikainekava õpilastele hea ülevaate mõlemast teemast tulevikuks kaasa (mis on eriti oluline neile, kes ei jätka õpinguid). Valikaine on jagatud kolmeks suuremaks teemaks: ettevõtluskeskkond ja ettevõtlikkuse kujundamine, võimalused töömaailmas, rahatarkus ehk finantskirjaoskus. Selleks, et uus ainekava parimal moel meie õpilasteni jõuaks,  toimuvad uut ainekava tutvustavad seminarid õpetajatele ! Kõik kolm seminari on identsed, 30.03 (teisipäev) kell 14.15-16.00 Kohad on täis. 21.04 (kolmapäev) kell 14.15-16.00 Registreeru siin 24.05 (esmaspäev) kell 14.15-16.00 Registreeru siin Juhani koolituskalendris registreerumine Ainekava koolitajad on oma ala parimad eksperdid: staažikas ettevõtlusõpetaja, majandus- ja ettevõtlusõpetajate seltsi esinaine Elbe Metsatalu, rahatarkuse ekspert Liisi Kirch ning karjääriõppe spetsialist […]

Vaata edasi

Õppija ettevõtluspädevuse arendamise ja enesehindamise juhend õpetajatele kasutamiseks

Edu ja Tegu raames valminud ettevõtluspädevuse arendamise ja enesehindamise vahend ja juhend on mõeldud õpetajatele ja õppejõududele abiks õpilaste ning üliõpilaste ettevõtluspädevuse alapädevuste käsitlemisel õppetöös, et toetada õppijate ettevõtlikkuse arengut ja paremat toimetulekut õppetöös ja igapäevaelus. Enesehindamine on üks võimalusi õppijatel ettevõtluspädevuse sisu paremaks mõistmiseks ja selle seostamiseks isikliku kogemusega. Enesehindamise metoodika rakendamine õppetöös võimaldab õppijatel mõtestada pädevuste omadusi ja hinnata oma teadmisi ja oskusi vastavates valdkondades. Selle kaudu saab muuhulgas arendada ka kriitilist mõtlemist ning õppida märkama enda tugevaid külgi, aga ka arendamist vajavaid omadusi. Enesehindamise tulemusena saavad õppija ja õpetaja/õppejõu koostöös planeerida alapädevuste arendamist. Juhendis on: kõikide ettevõtluspädevuse mudeli alapädevuste detailsed kirjeldused ja selgitused ettevõtjate videote kasutamiseks, mis näitavad pädevuste olulisust reaalse elu olukordades; Soovitused ettevõtluspädevuse alapädevuste arutelude ja rühmatööde läbiviimisel ning ettevõtluspädevuses oluliste teemade mõtestamisel; Enesehindamise rakendamise võimalused, sh EHIS-es; Nõuanded ja tagasiside tekstid nii õppijale kui ka õpetajale/õppejõule enesehindamise tulemuste tõlgendamiseks, et edasist õppetööd planeerida. Ettevõtluspädevuse […]

Vaata edasi

Milleks tervishoiutöötajatele ettevõtlusõpe?

12.november 2019 - 08:29

 Milleks tervishoiutöötajale ettevõtlusõpe? Sellist küsimust olen kohanud sageli, nii õpetajate kui õpilaste poolt. Ettevõtlus seostub ikka ettevõtjate ja ärijuhtidega, kirjutab Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli ettevõtluse ja juhtimise õppejõud Raili Alandi. Kuid ettevõtlusõpe rakenduslikus kõrgkoolis ja veel tervishoiuga seonduvatel aladel ei tähenda, et haiglad õdedest tühjaks jäävad ja kõik ettevõtjateks hakkavad. Vastupidi, eesmärk on kujundada enda ja tööga hästi hakkama saavaid ning oma eriala nautivaid tervishoiutöötajaid, kes mõistavad ka iseenda rolli töörahulolus ja isiklikus heaolus. Ettevõtlik töötaja on võtmeisik ka igas kollektiivis. Lisaks, ka tervishoius võivad tulevikus ristuda eriala ja ettevõtlus. Muutused ühiskonnas eeldavad valmisolekut nendega kohanemiseks Olen õppejõud õenduse õppetoolis Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis ning õpetan ühe ainena ettevõtlust ja juhtimist. Ettevõtluse õppeaine sain omale kevadsemestrist ja olen ainet andnud kolmele grupile, sügisest sain neli järgmist gruppi. Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis on ettevõtluse aine kõigile õenduse üliõpilastele kohustuslik põhiliselt seetõttu, et õdede roll tervishoius on pidevas arengus ja muutustes ning kogu ühiskonnas on […]

Vaata edasi

Põlva Gümnaasiumi 3 soovitust ettevõtlikuks kooliaastaks

17.oktoober 2019 - 17:23

Ettevõtlusõppe edendaja 2018 Põlva Gümnaasium usub, et igast ettevõtlikust inimesest ei pea saama ettevõtjat, aga iga ettevõtja peab olema ettevõtlik – alanud on neljas õppeaasta ja Põlva Gümnaasium ei karda ette võtta! Kuidas viia ellu üks ettevõtlik kooliaasta? Soovitusi jagab ettevõtlusõpetaja Kaia Tamm. 1 Leidke koostööpartnereid, jagage infot oma tegemistest, küsige nõu ja abi. Põlva Gümnaasium toetab ja julgustab igakülgselt ettevõtlikkuse arendamist õpilastes. Kolme tegutsemisaasta jooksul on pakutud võimalust õppida majandus- ja ettevõtlusõpet ning turundust. Õpilasfirmasid on selle aja jooksul olnud 40, tänavu lisandub neid veelgi. Õpilasfirmad on muuhulgas teinud koostööd TÜ keemialabori teadurite ning Toidu- ja Veterinaarametiga (ÕF Rabavesi, Eesti parim ÕF III koht, innovatiivseim toode, parim stiil ja kujundus, säravaim müügitäht; ÕF Imelõõr, Eesti parim ÕF II koht, keskkonnasäästlik toode, parim kujundus ja stiil). Tihedat koostööd teeme SA Põlvamaa Arenduskeskusega – tänu sellele oleme saanud osaleda erinevatel rahvusvahelistel ja kohalikel ettevõtlusega seotud üritustel, nt turismimess TourEst2018, Ökofestivalid Karilatsis, rahvusvahelised […]

Vaata edasi