õpetajale

Milleks tervishoiutöötajatele ettevõtlusõpe?

12.november 2019 - 08:29

 Milleks tervishoiutöötajale ettevõtlusõpe? Sellist küsimust olen kohanud sageli, nii õpetajate kui õpilaste poolt. Ettevõtlus seostub ikka ettevõtjate ja ärijuhtidega, kirjutab Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli ettevõtluse ja juhtimise õppejõud Raili Alandi. Kuid ettevõtlusõpe rakenduslikus kõrgkoolis ja veel tervishoiuga seonduvatel aladel ei tähenda, et haiglad õdedest tühjaks jäävad ja kõik ettevõtjateks hakkavad. Vastupidi, eesmärk on kujundada enda ja tööga hästi hakkama saavaid ning oma eriala nautivaid tervishoiutöötajaid, kes mõistavad ka iseenda rolli töörahulolus ja isiklikus heaolus. Ettevõtlik töötaja on võtmeisik ka igas kollektiivis. Lisaks, ka tervishoius võivad tulevikus ristuda eriala ja ettevõtlus. Muutused ühiskonnas eeldavad valmisolekut nendega kohanemiseks Olen õppejõud õenduse õppetoolis Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis ning õpetan ühe ainena ettevõtlust ja juhtimist. Ettevõtluse õppeaine sain omale kevadsemestrist ja olen ainet andnud kolmele grupile, sügisest sain neli järgmist gruppi. Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis on ettevõtluse aine kõigile õenduse üliõpilastele kohustuslik põhiliselt seetõttu, et õdede roll tervishoius on pidevas arengus ja muutustes ning kogu ühiskonnas on […]

Vaata edasi

Põlva Gümnaasiumi 3 soovitust ettevõtlikuks kooliaastaks

17.oktoober 2019 - 17:23

Ettevõtlusõppe edendaja 2018 Põlva Gümnaasium usub, et igast ettevõtlikust inimesest ei pea saama ettevõtjat, aga iga ettevõtja peab olema ettevõtlik – alanud on neljas õppeaasta ja Põlva Gümnaasium ei karda ette võtta! Kuidas viia ellu üks ettevõtlik kooliaasta? Soovitusi jagab ettevõtlusõpetaja Kaia Tamm. 1 Leidke koostööpartnereid, jagage infot oma tegemistest, küsige nõu ja abi. Põlva Gümnaasium toetab ja julgustab igakülgselt ettevõtlikkuse arendamist õpilastes. Kolme tegutsemisaasta jooksul on pakutud võimalust õppida majandus- ja ettevõtlusõpet ning turundust. Õpilasfirmasid on selle aja jooksul olnud 40, tänavu lisandub neid veelgi. Õpilasfirmad on muuhulgas teinud koostööd TÜ keemialabori teadurite ning Toidu- ja Veterinaarametiga (ÕF Rabavesi, Eesti parim ÕF III koht, innovatiivseim toode, parim stiil ja kujundus, säravaim müügitäht; ÕF Imelõõr, Eesti parim ÕF II koht, keskkonnasäästlik toode, parim kujundus ja stiil). Tihedat koostööd teeme SA Põlvamaa Arenduskeskusega – tänu sellele oleme saanud osaleda erinevatel rahvusvahelistel ja kohalikel ettevõtlusega seotud üritustel, nt turismimess TourEst2018, Ökofestivalid Karilatsis, rahvusvahelised […]

Vaata edasi