Ideid ettevõtlusõppe tundidesse

Sildid: ,

Jagame ideid, mida teha distantsõppel olevate õpilastega ettevõtlusõppe raames.

Erika Veide, Edu ja Tegu/ SA Innove ettevõtlusõppe koordinaator:

  1. HITSA Moodles on nii põhikoolile kui ka gümnaasiumile erinevaid töölehti ja materjale, kuid eelkõige võib alustada videotest, mida on 20. Iga videod vaadates  saavad õpilased täita individuaalselt töölehte, sellega on 20 tundi juba sisustatud.
  2. Ettevõtluspädevuste mudelil on 14 alapädevust, õpilased võivad iga alapädevuse juurde kirjutada, kuidas just see pädevus aitab hakkama saada tekkinud situatsioonis. Läheneda võib lapsevanema, õpilase, riigijuhi, ärimehe, meditsiinitöötaja jne vaatenurgast.
  3. Kutsuge üles lapsi leidma lahendusi peale kriisi tekkivatele majandusküsimustele: teenindus ettevõtete saamata jäänud tulu, tootmise seiskumine jne.

Lingid materjalidele, videotele ja töölehtedele leiab siit:
https://www.innove.ee/oppevara-ja-metoodikad/
https://ettevotlusope.edu.ee/metoodika/
Videod You Tube kanalis

Tabasalu Ühisgümnaasiumi ettevõtlusõpetaja Krista Savitsch

Algkooliõpilastega esimeses kooliastmes on tore teha läbi mõningad ülesanded LearningAppsi keskkonnas, kus sai meelde tuletada ja üle korrata tulu ja kulu ning toode ja teenus temaatika. Kõigi 3.-5.klassi õpilaste lemmikülesandeks on osutunud ostlemine e-Selveris ja sellega seotud loominguline ülesanne. Uskumatu, kui asjalikud ja loomingulised võivad õpilased olla!

Põhikooli kolmandas kooliastmes tegeleme töökuulutuse otsimise ja analüüsimise temaatikaga ning e-kaubanduse temaatikaga. E-poodides toodetega tutvumine annab võimaluse ilma õue minemata võrrelda erinevate e-poodi hinnaklassi ning koostada soodsamat ostukorvi ja välja tuua oma lemmik e-pood. Eks meiegi peame hetkel arvestama sellega, et eriolukorra ajal õpilasi poodi saata ei saa, küll aga lahendame olukorra ära e-poodidega tutvumisega netis. Väga rikastav oli 9.b klassiga osalemine Tagasi Kooli e-külalistunnis, kus Urmas Simson rääkis teemal “Kuidas tekib kasum”. Loengujärgselt täitsid õpilased töölehe ning edastasid selle mulle.

Gümnaasiuminoored on majandusega seotud teemade kohta teinud ülesandeid OPIQ keskkonnas. No sellega on olnud suhteliselt palju probleeme, sest on õpilasi, kellel ei ole enda eKooli kontot või kooli email ei ole kasutusel. Tänu meie kooli tublile eKooli administraatorile Sigrid Metsale oleme paljude jaoks murekohad seljatanud. OPIQus jagub piisavalt materjali ise avastamiseks ja lugemiseks ning ülesanded on ka ea- ja teemakohased. Minu jaoks kõige huvitavamad on olnud õpilaste arutlused koroonaviiruse ja majanduse teemadel. Mõtlemiseks ja arutlemiseks antud teemad nagu “Ettevõtjad võitluses koroonaviirusega” või “Kas  oleme valmis võitlema koroonaviirusega?” või “Koroonaviiruse mõju Eesti majandusele” andsid õpilastele võimaluse tõsiselt analüüsida hetkelist olukorda nii Eestis kui ka kogu maailmas just majanduse vaatevinklist.

Distantsõpe on õpetanud mind paremini aega planeerima. Esimestel päevadel püüdsin ikka igat tulekahju koheselt kustutada ja jätsin enda vajadused tahaplaanile. Nii tundsin juba kolmapäeva hommikul, et issake, ma enam ei jaksa. Neljapäevast alates töötan kindla plaani järgi, jätan endale aega söömiseks, iseolemiseks, jalutuskäiguks looduses ja määratlen kindla töö- ja puhkeaja.  Pean arvestama sellega, et mul on enda ainetunnid antud, klassijuhatajana enda 5.d klassi õpilased igakülgselt abistatud ning oma isiklikud lapsed ka kindlasti toetatud. See polegi tegelikult nii keeruline. Inimene ikka õpib kuni elab ja iga raskus saab ükskord ületatud!

Liisi Kirsch, Rahandusministeeriumi rahatarkuse eestvedaja:

Kriisiaja harjutus põhikooli- ja gümnaasiumiõpilastele (veidi kohendades võib lihtsustatud varianti pakkuda ka I ja II kooliastmele):

Seoses COVID-19 levikuga kaotavad mõlemad Sinu vanemad töö. Mängi olukord läbi kasutades järgnevaid küsimusi:

  • Millised sissetulekud jäävad alles ka peale töö kaotamist?
  • Mitu kuud võiks Sinu pere vastu pidada ilma palkadeta? Mitu % Eesti elanikest peaksid sama kaua vastu?(allikas: https://majandus24.postimees.ee/6939832/rohkem-kui-veerandil-eesti-elanikest-on-saaste-kuni-uheks-kuuks?_ga=2.159341178.1710863040.1585648584-1071640701.1578506043)
  • Rahaliselt keerukamas olukorras tuleb mõelda ka sellele, kuidas muutunud tingimustes hakkama saada. Mille arvelt saaks Sinu pere kokku hoida? Mida vähendaksite, millest loobuksite? Kust leiaksite lisainfot, mida veel ette võtta?
  • Kui selline olukord kestaks näiteks pool aastat, kas kaaluksite millegi müüki – pere (teine) auto, elektroonikaseadmed, veel midagi?
  • Millised on võimalused praeguses olukorras uusi töökohti leida? Millised ametid vajavad Eestis praegu kõige rohkem töökäsi?
  • Kuidas saaksid Sina panustada pere rahalise seisu parandamisse?