ettevõtlusõpetaja

Kriisiaja e-tunnid ettevõtlusõppes

26.märts 2020 - 10:26

Tabasalu Ühisgümnaasiumi ettevõtlusõpetaja Krista Savitsch jagab muljeid e-õppe läbiviimisest esimesel kiirel koduõppenädalal. Minu jaoks ei erine tavatunnid distantsõppe tundidest, sest kõik varem plaanitud tegevused saavad ikkagi tehtud ja materjal omandatud. Tänu internetile on õnneks võimalik kõik olulised ülesanded ära teha. Algkooliõpilastega esimeses kooliastmes on tore teha läbi mõningad ülesanded LearningAppsi keskkonnas, kus sai meelde tuletada ja üle korrata tulu ja kulu ning toode ja teenus temaatika. Kõigi 3.-5.klassi õpilaste lemmikülesandeks on osutunud ostlemine e-Selveris ja sellega seotud loominguline ülesanne. Uskumatu, kui asjalikud ja loomingulised võivad õpilased olla! Põhikooli kolmandas kooliastmes tegeleme töökuulutuse otsimise ja analüüsimise temaatikaga ning e-kaubanduse temaatikaga. E-poodides toodetega tutvumine annab võimaluse ilma õue minemata võrrelda erinevate e-poodi hinnaklassi ning koostada soodsamat ostukorvi ja välja tuua oma lemmik e-pood. Eks meiegi peame hetkel arvestama sellega, et eriolukorra ajal õpilasi poodi saata ei saa, küll aga lahendame olukorra ära e-poodidega tutvumisega netis. Väga rikastav oli 9.b klassiga osalemine Tagasi […]

Vaata edasi

27 koolitusprogrammi läbinud ettevõtlusõpetajat said tunnistuse

05.veebruar 2020 - 13:54

31. jaanuaril 2020. aastal said tunnistuse ja tänukirja 27 Edu ja Tegu ning SA Innove poolt koolitatud ettevõtlusõpetajat. Palju õnne koolidele, kus need aktiivsed, uutest teadmistest, ideedest ning energiast tulvil õpetajad ettevõtlust õpetavad või sügisel sellega alustavad.  Ja mitte lihtsalt ei õpeta, vaid metoodiliselt arendavad õpilase ettevõtlikkust nii, et nende tulevased unistused ei jääks vaid ideedesähvatusteks peas, vaid noortel oleks julgust ja oskusi pöörata ideed uueks väärtuseks ning kasvõi arendada välja uus ükssarvik või edulugu. Kuus kuud asjalike koolitustega lendas linnutiivul, taga jäädakse igatsema reaalsetes ettevõtluskeskkondades toimunud temaatilisi koolitussessioone ja arendavaid kohtumisi oma ala tippudega. Ja muidugi grupikaaslasi, kellega arutledes nii mõnigi ületamatuna tundunud (ettevõtlusõppe) isiklik probleemkoht sai lahti harutatud ning üksteise praktikatest ideid ammutatud. Viimane koolitussessioon toimus koos uue, alustava baaskoolituse lennuga vaheldumisi uhiuues Tartu Ülikooli Delta majas ja sTARTUp Dayl ning diplomi lunastamiseks andsid lõpetajad alustajatele ühe korraliku (ettevõtluse) õppetunni. “Õpilaste” õpetamiseks ja nende tähelepanu saavutamiseks võeti kasutusele […]

Vaata edasi

Liivia Rebane: “Rajan Antsla Gümnaasiumi ettevõtlusõppe ettevõtluspädevuste süsteemile”

28.jaanuar 2020 - 09:45

Meistriklassi koolitusprogrammi läbinud kunstiõpetuse õpetaja ja huvijuht Liivia Rebane Antsla Gümnaasiumist tõestab, et ettevõtlikkust saab kujundada ning ettevõtlusteadmisi ainesse lõimida iga õpetaja. Tänapäeva haridussüsteem on andnud selleks piisavalt vabadust. Näiteks parima õpilaste tagasiside sai tema veetud ettevõtlusõppe projekt. Olen Liivia Rebane Antsla Gümnaasiumi huvijuht, kunstiõpetuse õpetaja ja Liikuma Kutsuva Kooli meeskonna liige. Ettevõtlusõppega olen seotud III kooliastmes nii palju, et juhendan minifirmasid. Meie koolis on põhikooli osas ettevõtlusõpe lõimitud teiste õppeainetega. Gümnaasiumi õppekavas on kuue kursuse ulatuses ette nähtud ettevõtlusõppe ained (turundus, majandusarvestus, äriplaan ja õpilasfirma). Lisaks õpilasfirmadele oleme aktiivselt osalenud ettevõtlusnädala üritustel. Koolis on mitmeid aastaid toimunud karjääripäev, kus oma tööst räägivad väga erinevad inimesed. Korraldame oma heategevuslaata, kus müügilettide taga ei ole ainult suured õpilased. Osaleme „Minu lugu“ liikumises ning külastame ettevõtteid ja asutusi. Ettevõtlusõpet ja ettevõtlikkust saab lõimida isegi kunstiõpetusega Olen püüdnud lõimida ettevõtlusõpet kunstiõpetusega, eriline tähelepanu on ettevõtliku hoiaku kujundamisel, milles olen aluseks võtnud neli pädevusvaldkonda: […]

Vaata edasi

Tiina Aidnik: Ettevõtlusõpe nõuab aega, kuid just noortega koos tegutsedes näed nende arengut

24.jaanuar 2020 - 11:22

Tiina Aidnik on Tartu Miina Härma Gümnaasiumi ja Tartu Kutseharidusekeskuse õpetaja, kes ettevõtlusõpetaja meistriklassi koolitusprogrammi läbimise järel pani aluse õpikogukonnale. Tiina jaoks on eriti südantsoojendavad noored, kes on tulnud ütlema, kuidas ettevõtlusõppest saadud praktiline kogemus on neid aidanud nii Eestis kui välismaal kooli- ja tööintervjuudel. Ettevõtlusõpe on ju palju rohkemat kui finantsid. Väikestele mängud, vanematele reaalsed tegevused Olen õpetanud majandust ja ettevõtlusõpet 2-9. klassini põhikoolis ning kutsekoolis ja areng on olnud põnev. Aastal 2010 alustades oli olukord teine. Kasutasin palju JA Eesti „7 sammu“ programmi. Kujundasime tollal tunnis endale meelepärase pangakaardi, nüüd saame seda pangast tellida ja lastele õpetame rahatarkust koos pankadega. Tollal rääkisime riigi rollist majanduses ja planeerisime linna, nüüd saab minna Ettevõtluskülla, kus kõik on olemas. Praegu sümpatiseerib mulle süsteem, kus noorematele on ettevõtlusteadmiste kinnistamiseks õppemängud, edasi üldharidusele ja põhihariduse baasil kutseõppuritele reaalsed tegevused nagu õpilasfirma ning keskhariduse baasil kutseõppuritele ja kõrgharidusele STARTER äriideede arendamise programm. Õnnelikud noored […]

Vaata edasi

Inna Põld: Oluline on õppijas üles leida see miski, mis paneb ta tegutsema

20.jaanuar 2020 - 10:19

Inna Põld on Tallinna Majanduskooli õpetaja ning veel eelmisel aastal said ka Kopli Ametikooli õpilased osa tema ettevõtlusõppe tundidest, mida aitas eluliseks muuta Inna tegevus ka ettevõtja ja ettevõtluskoolitajana. Eesmärk on anda koolist kaasa julgus küsida, eksida ja lai silmaring Olen Inna Põld ning majandust ja ettevõtlust olen õpetanud alates aastat 2010, mil asusin õppejõuna tööle toredasse kooli nagu Eesti Hotelli ja Turismi kõrgkool. Koos ettevõtluse ja majandusega oli tore edasi anda ka oma teadmised turunduse, projektijuhtimise ja finantsmaailast. Paralleelelt EHTEga õpetasin ka ettevõtlust Tallinna Kopli Ametikoolis (2014 – 2019). Mõlemas koolis oli olemas loomulikult õppekava ja kõik muu sinna juurde kuuluv, aga õpetaja sai siiski lähtuvalt õpiväljundidest ise valida tempo, meetodid ja vahendid. Seega olid üsna lahtised võimalused. Minu eesmärk ei ole kindlasti olnud teha õppijatest teoreetikud ja tasaselt kuulajaid-kirjutajaid. Olen ikka veendunud küsimuste küsija, väitluste arendaja ja süstinud julgust, et oma arvamus ei saa olla vaka all, et […]

Vaata edasi

Kerle Põldver: Mind motiveerib võimalus olla ühe peatüki kaasautoriks õpilase eluraamatus

15.jaanuar 2020 - 09:19

Koeru keskkooli majandus- ja ettevõtlusõpetaja Kerle Põldver jagab oma kogemusi meistriklassist ja tööst algklassidega just majanduse ja ettevõtluse õpetamisel. Olen Kerle Põldver ja töötan Koeru keskkoolis klassiõpetajana ning lisaks õpetan teist aastat algklassides majandust. Majandusalaseid teadmisi on meie koolis jagatud läbi aastate, kord rohkem ja kord vähem. Praegu on majandust võimalik õppida 3. ja 4. klassis. Salamisi loodan, et järgmisel aastal saame ka 5. klassis majandustundidega jätkata. Enesekindlus ja julgus koolist kaasa Minu suurimaks eesmärgiks on hoida laste silmad säravana ja neile kinnitada, et elus on kõik võimalik. Tuleb ainult tahta ja teha, olla endas kindel ja julgeda eksida. Eksimine on parim võimalus õppida (ja õpetaja võimuses on laste jaoks vead nö legaliseerida, et keegi ei kardaks õppeprotsessis eksida). Traditsioonilised õppemeetodid pea peale juba 3. klassis Ägedaid kogemusi oleme õpilastega kogenud nii klassiruumis kui ka väljaspool koolimaja. Eelmisel õppeaastal alustasime 3. klassidega projektiga “Ettevõtliku õpilase koolitund on põnev”. Läbi selle […]

Vaata edasi

Tabasalu ÜG õpetaja Jane Tamm: uue generatsiooni suunamine ettevõtlikuks ja ettevõtlusesse alaku juba koolipingis

13.jaanuar 2020 - 10:02

Oma kogemusi ja soovitusi nii igapäevatööst ettevõtlusõpetajana kui kuuekuulisest ettevõtlusõppe koolitusprogrammist jagab Tabasalu Ühisgümnaasiumi õpetaja Jane Tamm. Hea ettevõtlusõppe tagab ettevalmistus Olen Jane Tamm, Tabasalu Ühisgümnaasiumis nii õpetaja, klassijuhataja, kommunikatsioonispetsialist kui arendusjuht. Olin koolis enne õpetama hakkamist tööl vaid kommunikatsioonispetsialistina, kui mulle pakuti ka lisaks gümnaasiumiõpilastele majanduse õpetamist, sest olen ise olnud 9 aastat ettevõtja. Esimene aasta õpetajana oli päris hõivatud, ei arvanud, et see on ajamahukam just ettevalmistuste tõttu. Kuid head ettevalmistust on vaja. Tabasalu Ühisgümnaasiumis on ettevõtlusõpe väga hästi korraldatud juba aastaid. Koolis korraldame selle raames mitmeid erinevaid laatasid, ettevõtluspäevi, oma Ajujahti nii enda kooli õpilastele kui ka üle vabariigi, osaleme majandusolümpiaadidel, külastame ise ettevõtteid alustades oma kodukandist ja kogukonnast. Gümnaasiumiklasside ettevõtlustundides käib väga palju erinevaid külalisi alates ettevõtjatest kuni riigitegelaste ja ministriteni, kes kõik oma kogemusi majandusest ja ettevõtlusest jagavad. Näited ja kogemused päriselust Mulle meeldib tuua näiteid ja palju rääkida oma kogemustest. Olen lisaks ettevõtjaks olemisele […]

Vaata edasi