ettevõtlusõpetaja

Külli Hiiemäe-Metsar: Õpilase kindlustunne, et oleme koos midagi teinud ja lõpule viinud, on eduelamuse allikaks

17.veebruar 2023 - 17:16

Külli Hiiemäe-Metsar on majanduse ja ettevõtluse õpetaja Viljandi Gümnaasiumis, mis koolina paistab silma aktiivsusega kogukonnas ning kogukonna liikmete kaasamisega õppesse. Külli lähtub oma töös sellest, et algatamise ja tegutsemise võimalus annavad õpilastele eduelamuse, mis omakorda motiveerib õppima. Ning kus siis noor saab veel katsetada ja ennast turvaliselt proovile panna, kui mitte koolis.  Miks olete just ettevõtlusõpetaja, mida soovite oma töös õpilastele anda?    Ettevõtlus on aine, mis seob erinevaid aineid ning annab võimaluse praktiliste tegevuse abil teiste ainete teadmisi ja oskusi kasutada. Soovin valmistada oma õpilasi ette elus toimetulekuks, sh majandusteadmised ning arusaam heal tasemel ettevõtte loomisest ja haridustee jätkamiseks kõrgkoolis. Arendades õpilase silmaringi ning andes võimaluse ennast proovile panna nii üksi kui rühmas, nii turvalises koolikeskkonnas kui väljaspool kooli. Olen alati toetanud gümnaasiumiastmes konkurssidel ja võistlustel osalemist, see annab hea võimaluse enesehinnangu määratlemiseks ja endas uute külgede avastamiseks. Ka töö väärtustamine nii vaimses kui füüsilises mõttes on ettevõtlus aine […]

Vaata edasi

Läänemaa Ühisgümnaasiumi õpetaja Imbi Raudkivi kaasab ettevõtlusõppesse nii aineõpetajad, kogukonna kui õpilased

18.detsember 2022 - 12:32

Läänemaa Ühisgümnaasiumi ettevõtlusõpetaja Imbi Raudkivi peab õpetajana oluliseks noorte tuleviku kujundamist ja õppimise mitmekesistamist. Seetõttu on praktilised tegevused ja praktikute kaasamine õppe loomulik osa. Kuna juhtkonna toetus ettevõtlusõppele on tugev, siis sageli ühendab ta jõud hoopiski õpilaste endi või mõne aineõpetajaga ning tulemuseks on suuremad lõimitud tegevus ja projekt, mis õpilastel silmad särama paneb. Ka mentorina on ta valmis lahkelt  abistama alustavaid ettevõtlusõpetajaid.  Kuidas on Läänemaa Ühisgümnaasiumis ettevõtlusõppe süsteem üles ehitatud ja kui pikk on Teie praktika? Ettevõtlusõpetajana töötan alates 2015. aastast, mil asusin juhtima koolis majandussuunda, mis on meie kooli üks viiest õppesuunast. Suunakursuste hulgas on ettevõtlus, majanduse alused, turundus, makromajandus jne. Õpilased saavad ülevaate majanduse toimimisest, turumuutustest, ettevõtluse põhitõdedest, ettevõtluse rahastamise ning raamatupidamise algtõdedest ja paljust muust. Valikkursustena on teiste suundade õpilastel võimalus valida, nt majanduse alused, jätkusuutlik majandus, finantsmajandus ja investeerimine… Suunakursustega tegelevad kaks-kolm õpetajat. Fookuses on uurimuslik õpe, teooria on seotud praktikaga – kodumaakonna ettevõtluskeskkond, ettevõtete […]

Vaata edasi

Silja Enok Vändra Gümnaasiumist: juhtkonna toetus ettevõtlusõppele on ülioluline

06.detsember 2022 - 20:10

Edu ja Tegu ning JA Eesti ettevõtlusõpetajate mentorprogrammi vilistlane ja oma töö suur fänn Silja Enok on ühtlasi ka 2022. aasta riikliku haridusstipendiumi  laureaat. Häid praktikaid on tal kuhjaga ja neid jagab ta lahkelt nii ettevõtlusõpetajatele mentorina kui ka huvipakkuvates projektides, samuti artiklites.  Millist mõju soovite noortele anda ettevõtlusõpetajana? Olen seda meelt, et kõige olulisem on algus ja seepärast valisin juba aastaid tagasi klassiõpetaja ameti, edasi sai selle töö loomulikuks osaks ka ettevõtlusteadmiste õpetamine. Püüan oma töös selle poole, et iga õpilane harjuks probleeme märkama, neile lahendusi otsima, otsustama ja oma otsuste eest  vastutama. Ettevõtlusõppe kaudu arendan koostöö – ja meeskonnatöö oskust, oskus võtta ja jagada vastutust, probleemide märkamise ja lahendamise oskust. Koos töötades areneb suhtlemisoskus ja kriitilise mõtlemise oskus. Tegutsedes saavad virgutust tahe ja uudishimu uusi asju õppida. Ettevõtlusõppe ülesehitus Vändra Gümnaasiumis Vändra Gümnaasiumis on ettevõtlusõppega kõigis kooliastmetes süsteemselt tegeldud 20 aastat. Majandusõpetus on tunniplaani tund, selle õpetamiseks on koolis […]

Vaata edasi

Kutsume taas tunnustama parimaid ettevõtlus- ja karjääriõppesse panustajaid

14.november 2022 - 23:21

Haridus- ja Noorteamet kutsub üles tunnustama silmapaistvaid ettevõtlus- ja karjääriõppe edendajaid ja mentoreid, ettevõtlikke õppureid ning õpetajaid. Kandidaate parimate tunnustamiseks saab esitada viies kategoorias kuni 4. detsembrini ettevõtlus- ja karjääriõppe programmi Edu ja Tegu veebilehel. Haridus- ja Noorteameti Edu ja Tegu programmi juht Katrin Kivisilla sõnul on tunnustamise eesmärk tõsta esile tublisid inimesi, kes panustavad ettevõtlus- ja karjääriõppesse oma põhitöös või muude kohustuste kõrvalt. „Märkame ja tunnustame neid ettevõtteid, asutusi, spetsialiste, eksperte, kes leiavad põhitöö kõrvalt aega, et hea koostööpartnerina oma teadmiste ja kogemustega õpet rikastada,“ julgustas Kivisild. „Tunnustame õpetajaid ja haridusasutusi, kes on otsinud parimaid lahendusi, kuidas ettevõtlus- ja karjääriõpet mõjusalt ja süsteemselt rakendada ning seeläbi annavad noortele oskused ja teadmised enda elu juhtimiseks. Kiitust väärivad ka ettevõtlikud noored, kes on oma õppe raames omandatud arendatud idee ellu viinud ja leiavad aega ka teiste julgustamiseks ning inspireerimiseks.“ Haridus- ja Teadusministeeriumi algatatud ning Haridus- ja Noorteameti juhitud ettevõtlus- ja karjääriõppe […]

Vaata edasi
Kaja Sander

Ettevõtlusõpetaja Kaja Sanderit motiveerib õppijate initsiatiiv ja vastastikku kogemuste jagamine  

Uurime Edu ja Tegu ning JA Eesti mentorõpetajate koolitusprogrammi vilistlaselt Kaja Sanderilt, millised on tema parimad õpetamise praktikad ja mida põnevat tehakse ettevõtlusõppe raames Luua Metsanduskoolis. Kajaga saavad ühendust võtta kõik õpetajad, kes soovivad ettevõtlusõppe raames mentordamist. Mis on ettevõtlusõppes oluline? Olen majandusharidusega ning töötan ettevõttes juhatuse liikmena ja raamatupidajana. Luua Metsanduskoolid olen ettevõtluse õpetaja ja ettevõtlusõppe koordinaator. Tänu ettevõtluskogemusele tean, mida võiksid minu õpilased elus teada, mida neil vaja võib minna. Tahan, et nad teaksid ja saaksid aru olulisematest ettevõtlusega ja majandusega seotud mõistetest ning saaksid tulevikus oma sõna sekka öelda. Ettevõtlusõppe kaudu püüan avardada õpilaste maailmavaadet, panna nad mõtlema ümbritsevas toimuvast, ergutada neid planeerima, oma mõtteid avaldama ja mõtteid ellu viima. Soovin, et nad oskaksid organiseerida, õpiksid osalema meeskonnas, vastutama ja et neil oleks kohusetunne ning kogemus, et alustatud äriideed tuleks ka lõpuks ellu viia. Kuidas on ettevõtlusõpe rakendatud Luua Metsanduskoolis ja mis õpilastele meeldib? Luua Metsanduskoolis on […]

Vaata edasi

HTG ettevõtlusõpetaja Ülle Seevri: vilistlaste õppesse kaasamine on parim võimalus, sest nad teavad kooli õppekava

13.november 2022 - 22:52

Edu ja Tegu ning JA Eesti korraldatud ettevõtlusõpetajate mentorprogrammi vilistlane, Hugo Treffneri Gümnaasiumi majandus- ja ettevõtlusõpetaja Ülle Seevri on juba alustavatele kolleegidele mentorina kogemusi jaganud. Artiklis jagab ta enda praktikaid ja soovitusi ettevõtlusõppe läbiviimiseks. Teekond ettevõtlusõppeni Mulle on juba ülikooli ajast meeldinud majandus. Lisaks geograafiaõpetaja erialale olen ka majandusgeograaf. Ettevõtlus  Eestis ongi praktiliselt saanud arenguhoo sisse paralleelselt minu õpetaja karjääriga. Alustasin Hugo Treffneri Gümnaasiumis tööd 1993.aastal ja  kohe ka majandusõppe õpetamisega.  Käisin ise veel Junior Achievement Eesti  korraldatud täienduskursustel ja püüdsin tundides arutleda erinevatel majandusteemadel. Hiljem kasvas majandusõppe programmi ühest osast välja eraldi ettevõtlusõpetuse kursus. Nii nagu ettevõtlus ise, on ka ettevõtlusõpetajate ettevalmistus pidevalt täienenud erinevate programmidega, mis on pakkunud rida uusi metoodilisi võtteid ja tegevusi. Ettevõtlusõpetusega olen püüdnud õpilastele anda palju praktilisi kogemusi läbi meie vilistlastest ettevõtjate. On väga hea meel, kui õpilasfirmadest on kasvanud välja pärisfirmad või õpilasfirma programmi läbinud on tulevikus ettevõtjad. Milliseid pädevusi ja oskusi arendab […]

Vaata edasi

Margit Luts: Hakkama saavad need, kes käte laiutamise ja õlgade kehitamise asemel midagi ette võtavad

26.aprill 2021 - 10:49

Tallinna Reaalkooli algklasside õpetaja ja huvijuht Margit Luts võttis ette suure töö ja tegi valmis 30 töölehte I kooliastmele, et panna lapsed mõtisklema oma tuleviku ja võimaluste üle, arendada suhtlemisoskust, julgust oma ideid pakkuda ja otsuseid teha ning oskust targalt majandada. Oma kogemusest nendib Margit, et pikas plaanis saavad hästi hakkama need inimesed, kes käte laiutamise ja õlgade kehitamise asemel alati midagi ette võtavad. Lapsed, kes julgevad katsetada ja oma soovide või unistuste täitmiseks ise midagi ära teha ning teavad, kust nõu ja abi küsida, tulevikus hätta ei jää. Kellele on mõeldud I kooliastme ettevõtluspädevust ja rahatarkust arendavad töölehed? Töölehed on mõeldud täitmiseks lastele ning kasutamiseks eelkõige algklasside klassi- ja aineõpetajatele, kes saavad ise endale sobival moel neid oma tundidega siduda. Vajadusel saab töölehti kasutada ka nt asendusõpetaja, keegi teine noortega töötav isik või lapsevanem, sest töölehtede juures on olemas juhend. Nt rahateemad sobivad matemaatikaga, käitumine inimeseõpetusega jne. Enamjaolt on […]

Vaata edasi
ettevõtliku õpetaja kalender 2021

Ettevõtliku õpetaja kalender 2021

15.detsember 2020 - 16:49

Millised üritused ettevõtlikele õpetajatele ja õpilastele toimuvad 2021?

Vaata edasi

Ettevõtlusõpetaja Elbe Metsatalu: Laske lastel ebaõnnestumisest õppida

15.juuni 2020 - 19:50

Ettevõtliku hoiaku kujundamisel mängivad rolli nii kool ja õpetajad kui ka kodu, lapsevanemad ning sotsiaalne keskkond. Kuidas suunata lapsi nii, et neist saaks algatusvõimelised ja sotsiaalselt tundlikud täiskasvanud ning milliseid suveaja tegevusi selleks kasutada, kirjeldab Tallinna 21. kooli ettevõtlusõpetaja Elbe Metsatalu. Lisaks jagab ta artiklis soovitusi, kuidas suvistest üritustest nagu külakohvikud kujundada lastele tõeliselt põnev rahatarkuse ja ettevõtlusõppe tund. Loe artiklit    

Vaata edasi

Elbe Metsatalu: Distantsõpe andis iseseisvuse ja vastutustunde

27.mai 2020 - 15:03

Kuidas juhendada distantsilt eriolukorras õpilasfirmasid, mis peaksid praktiliselt ettevõtlust harjutama? Tallinna 21. kooli minifirmade ja Pärnu Sütevaka humanitaargümnaasiumi õpilasfirmade juhendaja Elbe Metsatalu jagab oma kogemusi distantsõppest. Mis oli distantsõppe ajal ettevõtlusõppe puhul kõige raskem ja milliseid muutusi tuli töös teha? Kuna mõlemas koolis alustasime ettevõtlusõppega novembrist ja põhiline praktiline õppetegevus oli planeeritud kevadpoolaastale, siis jäi kogu tegutsemisperiood lühikeseks ja paljud plaanid teostamata. Tuli kohaneda uue olukorraga, rohkem asju tuli õpilastel endil õppida teoreetiliselt ja kannatas otsest suhtlemist nõudev müügitöö, puudu jäi ostjate tagasiside ja hinnangud õpilastele. Sageli on just need heaks õppetunniks ja motivaatoriks õpiettevõtte tegevuste jätkamisel. Minu õpilased said osaleda ainult ühel laadal, sest kõik kevadesse planeeritud laadad ja müügipäevad jäid ära. Gümnaasiumiõpilased otsisid ise võimalusi e-kanalite kaudu müügiks, kuid põhikooli õpilasi oli selleks väga raske motiveerida ja ka reegleid õpetada, sest nad ei saanud minifirma jaoks ka pangakontot avada. Juhendajana pidin varuma tunduvalt rohkem aega õpilastega suhtlemiseks ja […]

Vaata edasi

Tuulike Mölder: Alustava ettevõtlusõpetaja blogi

07.aprill 2020 - 15:25

Oma tegevusi õpetajana jagab Tuulike Mölder Osula Põhikooist.  Eesti Vabariigi sünnipäeval on meie koolis tavaks saanud kutsuda „Tagasi kooli” huvitavaid inimesi, kes räägivad oma arenguteest või õpetavad midagi uut ja teistsugust. Meie õpetajatega jagame omavahel kogemusi. Mõtlesin minagi kolleegidega arutleda ettevõtluspädevuste teemal. Erinevatel põhjustel jäi see ära, mis annab hea põhjuse arutada neid teemasid siin ja praegu. Mulle meeldib aeg-ajalt silmitseda ettevõtluspädevuste mudelit. Enamasti viib see mind mõttele, et kas on midagi uut siin päikese all. Võtsin huvi pärast lahti põhikooli riikliku õppekava… noh, minu arust võiks seda samamoodi nimetada tänapäeva kooli õpikäsitluse mudeliks. Kool on ka ju väike ühiskonna mudel. Võib-olla ühe maakooli kontekstis paistab see paremini silma. Või on mul õnn töötada ühes väga lahedas koolis? Kogukonnas? See on süsteem, kus igaüks on tähtis, hoolitakse üksteisest ja toetatakse. Vabariigi sünnipäeva puhul toimus tore salongipidu, mille korraldamisel lõid seljad kokku kool, kohalik külaselts, isetegevusringid, kaitseliitlased, ettevõtjad… Rõõm oli tõdeda, […]

Vaata edasi

Ettevõtluspädevused on õpilastes olemas, kuid vajavad toetamist

02.aprill 2020 - 15:10

Seoses üleriigilise e-õppega avastavad nii mõnedki õpetajad ja lapsevanemad oma lastes ja õpilastes varem varjatuks jäänud külgi – tavapärasest rohkem ilmnevad uues olukorras ettevõtluspädevused nagu autonoomne motivatsioon, probleemilahendus- ja planeerimisoskus, arenguuskumus, enesejuhtimise võimekus. Kriis näitab meile peeglit.  Uurisime õpetajatelt, mis seis nende ettevõtluspädevustega õieti on – millised omadused on noortel rohkem arenenud ja millega tuleb tööd teha ning kuidas õpetajad saavad  koolitundides pädevuste arengut toetada. Oma kogemust erinevas vanuses õppijatega  jagavad asjatundjad ja praktikud.  Erika Tafenau, Tallinna Rahumäe Põhikool: Olen koolis õpetaja olnud juba 5 aastat ning iga päev näen seda, kui julged ja loovad õpilased on. Pean oluliseks õpilaste valmisolekut õppida enda ja teiste vigadest. Paljudes minu tundides töötavad õpilased rühmades, kus nad mõtlevad kaasa, kuulavad üksteist ja langetavad otsuseid meeskonna siseselt. Oskus lahendada sotsiaalseid olukordi tugineb ettevõtluspädevuse mudeli järgi suhtlemis- ja koostööoskustele ning algatusvõimele ja kaasamisoskustele, mis on minu arvates õpilastel väga heal tasemel. Mõnikord on väga huvitav […]

Vaata edasi

Ideid ettevõtlusõppe tundidesse

26.märts 2020 - 10:26

Jagame ideid, mida teha distantsõppel olevate õpilastega ettevõtlusõppe raames. Erika Veide, Edu ja Tegu/ SA Innove ettevõtlusõppe koordinaator: HITSA Moodles on nii põhikoolile kui ka gümnaasiumile erinevaid töölehti ja materjale, kuid eelkõige võib alustada videotest, mida on 20. Iga videod vaadates  saavad õpilased täita individuaalselt töölehte, sellega on 20 tundi juba sisustatud. Ettevõtluspädevuste mudelil on 14 alapädevust, õpilased võivad iga alapädevuse juurde kirjutada, kuidas just see pädevus aitab hakkama saada tekkinud situatsioonis. Läheneda võib lapsevanema, õpilase, riigijuhi, ärimehe, meditsiinitöötaja jne vaatenurgast. Kutsuge üles lapsi leidma lahendusi peale kriisi tekkivatele majandusküsimustele: teenindus ettevõtete saamata jäänud tulu, tootmise seiskumine jne. Lingid materjalidele, videotele ja töölehtedele leiab siit: https://www.innove.ee/oppevara-ja-metoodikad/ https://ettevotlusope.edu.ee/metoodika/ Videod You Tube kanalis Tabasalu Ühisgümnaasiumi ettevõtlusõpetaja Krista Savitsch Algkooliõpilastega esimeses kooliastmes on tore teha läbi mõningad ülesanded LearningAppsi keskkonnas, kus sai meelde tuletada ja üle korrata tulu ja kulu ning toode ja teenus temaatika. Kõigi 3.-5.klassi õpilaste lemmikülesandeks on osutunud ostlemine e-Selveris […]

Vaata edasi

27 koolitusprogrammi läbinud ettevõtlusõpetajat said tunnistuse

05.veebruar 2020 - 13:54

31. jaanuaril 2020. aastal said tunnistuse ja tänukirja 27 Edu ja Tegu ning SA Innove poolt koolitatud ettevõtlusõpetajat. Palju õnne koolidele, kus need aktiivsed, uutest teadmistest, ideedest ning energiast tulvil õpetajad ettevõtlust õpetavad või sügisel sellega alustavad.  Ja mitte lihtsalt ei õpeta, vaid metoodiliselt arendavad õpilase ettevõtlikkust nii, et nende tulevased unistused ei jääks vaid ideedesähvatusteks peas, vaid noortel oleks julgust ja oskusi pöörata ideed uueks väärtuseks ning kasvõi arendada välja uus ükssarvik või edulugu. Kuus kuud asjalike koolitustega lendas linnutiivul, taga jäädakse igatsema reaalsetes ettevõtluskeskkondades toimunud temaatilisi koolitussessioone ja arendavaid kohtumisi oma ala tippudega. Ja muidugi grupikaaslasi, kellega arutledes nii mõnigi ületamatuna tundunud (ettevõtlusõppe) isiklik probleemkoht sai lahti harutatud ning üksteise praktikatest ideid ammutatud. Viimane koolitussessioon toimus koos uue, alustava baaskoolituse lennuga vaheldumisi uhiuues Tartu Ülikooli Delta majas ja sTARTUp Dayl ning diplomi lunastamiseks andsid lõpetajad alustajatele ühe korraliku (ettevõtluse) õppetunni. “Õpilaste” õpetamiseks ja nende tähelepanu saavutamiseks võeti kasutusele […]

Vaata edasi

Liivia Rebane: “Rajan Antsla Gümnaasiumi ettevõtlusõppe ettevõtluspädevuste süsteemile”

28.jaanuar 2020 - 09:45

Meistriklassi koolitusprogrammi läbinud kunstiõpetuse õpetaja ja huvijuht Liivia Rebane Antsla Gümnaasiumist tõestab, et ettevõtlikkust saab kujundada ning ettevõtlusteadmisi ainesse lõimida iga õpetaja. Tänapäeva haridussüsteem on andnud selleks piisavalt vabadust. Näiteks parima õpilaste tagasiside sai tema veetud ettevõtlusõppe projekt. Olen Liivia Rebane Antsla Gümnaasiumi huvijuht, kunstiõpetuse õpetaja ja Liikuma Kutsuva Kooli meeskonna liige. Ettevõtlusõppega olen seotud III kooliastmes nii palju, et juhendan minifirmasid. Meie koolis on põhikooli osas ettevõtlusõpe lõimitud teiste õppeainetega. Gümnaasiumi õppekavas on kuue kursuse ulatuses ette nähtud ettevõtlusõppe ained (turundus, majandusarvestus, äriplaan ja õpilasfirma). Lisaks õpilasfirmadele oleme aktiivselt osalenud ettevõtlusnädala üritustel. Koolis on mitmeid aastaid toimunud karjääripäev, kus oma tööst räägivad väga erinevad inimesed. Korraldame oma heategevuslaata, kus müügilettide taga ei ole ainult suured õpilased. Osaleme „Minu lugu“ liikumises ning külastame ettevõtteid ja asutusi. Ettevõtlusõpet ja ettevõtlikkust saab lõimida isegi kunstiõpetusega Olen püüdnud lõimida ettevõtlusõpet kunstiõpetusega, eriline tähelepanu on ettevõtliku hoiaku kujundamisel, milles olen aluseks võtnud neli pädevusvaldkonda: […]

Vaata edasi

Tiina Aidnik: Ettevõtlusõpe nõuab aega, kuid just noortega koos tegutsedes näed nende arengut

24.jaanuar 2020 - 11:22

Tiina Aidnik on Tartu Miina Härma Gümnaasiumi ja Tartu Kutseharidusekeskuse õpetaja, kes ettevõtlusõpetaja meistriklassi koolitusprogrammi läbimise järel pani aluse õpikogukonnale. Tiina jaoks on eriti südantsoojendavad noored, kes on tulnud ütlema, kuidas ettevõtlusõppest saadud praktiline kogemus on neid aidanud nii Eestis kui välismaal kooli- ja tööintervjuudel. Ettevõtlusõpe on ju palju rohkemat kui finantsid. Väikestele mängud, vanematele reaalsed tegevused Olen õpetanud majandust ja ettevõtlusõpet 2-9. klassini põhikoolis ning kutsekoolis ja areng on olnud põnev. Aastal 2010 alustades oli olukord teine. Kasutasin palju JA Eesti „7 sammu“ programmi. Kujundasime tollal tunnis endale meelepärase pangakaardi, nüüd saame seda pangast tellida ja lastele õpetame rahatarkust koos pankadega. Tollal rääkisime riigi rollist majanduses ja planeerisime linna, nüüd saab minna Ettevõtluskülla, kus kõik on olemas. Praegu sümpatiseerib mulle süsteem, kus noorematele on ettevõtlusteadmiste kinnistamiseks õppemängud, edasi üldharidusele ja põhihariduse baasil kutseõppuritele reaalsed tegevused nagu õpilasfirma ning keskhariduse baasil kutseõppuritele ja kõrgharidusele STARTER äriideede arendamise programm. Õnnelikud noored […]

Vaata edasi

Inna Põld: Oluline on õppijas üles leida see miski, mis paneb ta tegutsema

20.jaanuar 2020 - 10:19

Inna Põld on Tallinna Majanduskooli õpetaja ning veel eelmisel aastal said ka Kopli Ametikooli õpilased osa tema ettevõtlusõppe tundidest, mida aitas eluliseks muuta Inna tegevus ka ettevõtja ja ettevõtluskoolitajana. Eesmärk on anda koolist kaasa julgus küsida, eksida ja lai silmaring Olen Inna Põld ning majandust ja ettevõtlust olen õpetanud alates aastat 2010, mil asusin õppejõuna tööle toredasse kooli nagu Eesti Hotelli ja Turismi kõrgkool. Koos ettevõtluse ja majandusega oli tore edasi anda ka oma teadmised turunduse, projektijuhtimise ja finantsmaailast. Paralleelelt EHTEga õpetasin ka ettevõtlust Tallinna Kopli Ametikoolis (2014 – 2019). Mõlemas koolis oli olemas loomulikult õppekava ja kõik muu sinna juurde kuuluv, aga õpetaja sai siiski lähtuvalt õpiväljundidest ise valida tempo, meetodid ja vahendid. Seega olid üsna lahtised võimalused. Minu eesmärk ei ole kindlasti olnud teha õppijatest teoreetikud ja tasaselt kuulajaid-kirjutajaid. Olen ikka veendunud küsimuste küsija, väitluste arendaja ja süstinud julgust, et oma arvamus ei saa olla vaka all, et […]

Vaata edasi

Kerle Põldver: Mind motiveerib võimalus olla ühe peatüki kaasautoriks õpilase eluraamatus

15.jaanuar 2020 - 09:19

Koeru keskkooli majandus- ja ettevõtlusõpetaja Kerle Põldver jagab oma kogemusi meistriklassist ja tööst algklassidega just majanduse ja ettevõtluse õpetamisel. Olen Kerle Põldver ja töötan Koeru keskkoolis klassiõpetajana ning lisaks õpetan teist aastat algklassides majandust. Majandusalaseid teadmisi on meie koolis jagatud läbi aastate, kord rohkem ja kord vähem. Praegu on majandust võimalik õppida 3. ja 4. klassis. Salamisi loodan, et järgmisel aastal saame ka 5. klassis majandustundidega jätkata. Enesekindlus ja julgus koolist kaasa Minu suurimaks eesmärgiks on hoida laste silmad säravana ja neile kinnitada, et elus on kõik võimalik. Tuleb ainult tahta ja teha, olla endas kindel ja julgeda eksida. Eksimine on parim võimalus õppida (ja õpetaja võimuses on laste jaoks vead nö legaliseerida, et keegi ei kardaks õppeprotsessis eksida). Traditsioonilised õppemeetodid pea peale juba 3. klassis Ägedaid kogemusi oleme õpilastega kogenud nii klassiruumis kui ka väljaspool koolimaja. Eelmisel õppeaastal alustasime 3. klassidega projektiga “Ettevõtliku õpilase koolitund on põnev”. Läbi selle […]

Vaata edasi

Tabasalu ÜG õpetaja Jane Tamm: uue generatsiooni suunamine ettevõtlikuks ja ettevõtlusesse alaku juba koolipingis

13.jaanuar 2020 - 10:02

Oma kogemusi ja soovitusi nii igapäevatööst ettevõtlusõpetajana kui kuuekuulisest ettevõtlusõppe koolitusprogrammist jagab Tabasalu Ühisgümnaasiumi õpetaja Jane Tamm. Hea ettevõtlusõppe tagab ettevalmistus Olen Jane Tamm, Tabasalu Ühisgümnaasiumis nii õpetaja, klassijuhataja, kommunikatsioonispetsialist kui arendusjuht. Olin koolis enne õpetama hakkamist tööl vaid kommunikatsioonispetsialistina, kui mulle pakuti ka lisaks gümnaasiumiõpilastele majanduse õpetamist, sest olen ise olnud 9 aastat ettevõtja. Esimene aasta õpetajana oli päris hõivatud, ei arvanud, et see on ajamahukam just ettevalmistuste tõttu. Kuid head ettevalmistust on vaja. Tabasalu Ühisgümnaasiumis on ettevõtlusõpe väga hästi korraldatud juba aastaid. Koolis korraldame selle raames mitmeid erinevaid laatasid, ettevõtluspäevi, oma Ajujahti nii enda kooli õpilastele kui ka üle vabariigi, osaleme majandusolümpiaadidel, külastame ise ettevõtteid alustades oma kodukandist ja kogukonnast. Gümnaasiumiklasside ettevõtlustundides käib väga palju erinevaid külalisi alates ettevõtjatest kuni riigitegelaste ja ministriteni, kes kõik oma kogemusi majandusest ja ettevõtlusest jagavad. Näited ja kogemused päriselust Mulle meeldib tuua näiteid ja palju rääkida oma kogemustest. Olen lisaks ettevõtjaks olemisele […]

Vaata edasi