ettevõtlusõpe

Kõige ettevõtlikuma haridusega on Viljandi-, Jõgeva- ja Järvamaa

11.aprill 2023 - 19:53

Ettevõtlus- ja karjääriõppe programm Edu ja Tegu on tegutsenud tänaseks juba üle seitsme aasta. Alates 2016. aastast on programmi toel alustatud õppurite ettevõtlus- ja karjääri kujundamise pädevuste arendamist 457 õppeasutuses üle Eesti. See tähendab, et peatselt on juba pooltes Eesti õppeasutustes ettevõtlus- ja karjääriõpe neile sobival moel olemas. Ettevõtlus- ja karjääriõpet leiab kõigist Eesti maakondadest, eesrindlikumatena paistavad silma Viljandi-, Jõgeva- ja Järvamaa. Nendes maakondades on ettevõtlus- ja karjääriõpe jõudnud vastavalt 78, 71 ja 61 protsendini maakonna õppeasutustest alates alusharidusest kuni kutsehariduseni välja. Edu ja Tegu poolt toetatud tegevuste raames arendatakse ettevõtlus- ja karjääri kujundamise pädevusi igas kutsekoolis, peaaegu igas kõrgkoolis, kahes kolmandikus üldhariduskoolidest ja igas kaheksandas lasteaias Eestis. Õppurite ettevõtlus- ja karjääri kujundamise pädevusi arendavad õppe kaudu otseloomulikult õpetajad ja õppejõud: ilma nendeta soovitud muutust ei toimu. Edu ja Tegu programm pakub õpetajatele mitmeid võimalusi ettevõtlus- ja karjääriõppega alustamiseks või uuele tasandile liikumiseks. Aastate jooksul on koolitustel osalenud üle 1200 […]

Vaata edasi

Ettevõtlusõpe on rohkem kui pooltes koolides. Millistes maakondades on kõige ettevõtlikumad koolid?  

25.jaanuar 2022 - 10:25

Haridus- ja Noorteameti Edu ja Tegu programmi tegutsemise ajal on 2021. aasta seisuga  ettevõtlus- ja ettevõtlikku õpet hakanud rakendama 363 õppeasutust  ehk 63% üldharidus-, kutse- ja kõrgkoolidest.  Kõige aktiivsemad maakonnad on võtnud ettevõtliku ja ettevõtlusõppe rakendamise toetamise oma südameasjaks. Kõige rohkem on haridusprogrammidega Ettevõtlik Kool, JA Eesti või Edu ja Tegu  liitunud Jõgevamaa (84% koolidest), Läänemaa (82% koolidest) ja Pärnu linna koolid (77%). Programmi erinevates tegevustes osalenud koolidest on rakendajaid 71%, ülejäänud teevad selleks ettevalmistusi. Tabelis koolid, kes on liitunud Ettevõtliku Kooli, JA Eesti õpilasfirmade programmiga või kasutusele võtnud Edu ja Tegu materjalid. Allikas: Edu ja Tegu seireanalüüs.   Maakond/Linn       Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõpet rakendavate koolide % Harju maakond            55% Tallinn                           62% Hiiu maakond              67% Ida-Viru maakond       74% Narva linn            […]

Vaata edasi

Ettevõtlusõpe on jõudnud rohkem kui pooltesse venekeelsetesse koolidesse

31.august 2021 - 18:46

27. augustil lõpetasid 24 õpetajat 21-st vene õppekeelega koolist Haridus- ja Noorteameti esimese kuuekuulise ettevõtlusõppe baaskoolitusprogrammi. Nüüdseks on ettevõtlusõpe rakendunud 66% venekeelsetes koolides. Programmi lõpetajad töötavad järgmistes koolides/asutustes: JA Eesti, Kohtla-Järve Täiskasvanute Gümnaasium, Narva Kesklinna Gümnaasium, Ehte Humanitaargümnaasium, Narva Keeltelütseum, Tallinna Polütehnikum, Lasnamäe Põhikool, Sillamäe Kannuka Kool, Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium, Kohtla-Järve Slaavi Põhikool, Maardu Gümnaasium, Tapa Keelekümbluskool, Tallinna 53. Keskkool, Tallinna Tõnismäe Reaalkool, Valga Priimetsa Kool, Kiviõli Vene Kool, Tallinna Pae Gümnaasium, Jõhvi Gümnaasium, Kohtla-Järve Maleva Põhikool, Narva Kesklinna Gümnaasium, Valga Priimetsa Kool, Tallinna Humanitaargümnaasium. Haridus- ja Noorteameti ettevõtlus- ja karjääriõppe programmi Edu ja Tegu toel on ettevõtlusõppega alustanud ja seda arendanud 2016. aastast alates 438 õppeasutust, ettevõtlusõppe rakendamiseni on jõudnud 344 õppeasutust, sh kõik kutsekoolid, 296 üldhariduskooli ja 16 kõrgkooli. Kõige aktiivsemad regioonid ettevõtlusõppe ja ettevõtliku õppe rakendamisel aastatel 2016-2021 on: *protsent regiooni koolidest, kus rakendatakse ettevõtlusõpet Hiiumaa,  75% Ida-Virumaa, 71%, Pärnu linn, 71%, Võrumaa, 71%, Jõgevamaa, 71%, Läänemaa, 71%, Vaata graafikult, kas Sinu kool on kaardil!  

Vaata edasi

5 fakti, mida Sa Edu ja Tegu kohta veel ei teadnud

08.märts 2021 - 17:27

5 aastat on Edu ja Tegu Euroopa Sotsiaalfondi toel toetanud ettevõtlusõppe ja ettevõtlikkuse arendamist haridussüsteemis eesmärgiga kujundada selliseid noori, kes tahavad ja oskavad oma ideid ellu viia, olgu siis eraelus, töötajana või ettevõtjana või hiskonnas laiemalt. 5 fakti-saavutust selle perioodi kohta: 342 üldharidus-, kutse- ja kõrgkooli võttis kasutusele Ettevõtliku Kooli, JA Eesti või Edu ja Tegu metoodika. 2542 noorte poolt arendatud ägedat ideed! Neist 682 STARTER programmis ja 1860 õpilasfirmades. Kokku on 9601 noort rikkamad esmase ettevõtluskogemuse ja teadmiste pagasi ning väärtusliku kontaktivõrgustiku võrra. 3227 osalemiskorda Edu ja Tegu täienduskoolitustel, 1807 osalemist JA Eesti koolitustel ja 7617 Ettevõtliku Kooli koolitustel. Mis juhtus peale koolitusi? Kui enamikul on nüüd kolleege igas Eestimaa nurgas, jõudis 36% koolitustelt saadud kontaktidega ka reaalset koostööd alustada (ja siis tuli kooroona). 16 uut ja kaasaegset ettevõtlusõppe ainekava ja moodulit, igale kooliastmele midagi. On nii baas- kui spetsialiseeritud moodulid ja ainekavad ning uus ettevõtlus- ja karjääriõppe lõimitud […]

Vaata edasi

Ettevõtlik ja ettevõtlusõpe 5 aastaga 310 koolis

10.detsember 2020 - 17:44

jaanuarist 2016 kuni 30. septembrini 2020 on koolid liitunud hoogsalt Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Euroopa Sotsiaalfondi toel Junior Achievement Eesti ja Ettevõtliku Kooli võrgustikuga ning võtnud kasutusele Edu ja Tegu raames välja töötatud ettevõtlusõppe metoodikat. 431-st programmi tegevustes osalenud koolidest 310 rakendavad metoodikat. Vaata ettevõtliku ja ettevõtlusõppe võrgustikuga liitunud koolide nimekirja siit: liitunud koolid 30.09.2020 seisuga. NB! Nimekiri ei sisalda koole, kus ettevõtlusõpe on rakendunud enne 2016. aastat. Veel põnevaid näitajaid leiad visuaalilt.  

Vaata edasi

Ettevõtlusõppe koordinaator Erika Veide: Mõtiskledes 21.sajandi oskustest…

18.juuni 2020 - 21:59

On veebruari teine nädal. Istume abikaasaga oma vanemate juures ning unistame ja samas nagu planeerime elutoas ümbermuudatusi. Kavatseme osta uue diivani ja uued kapid. Selleks, et asjad uutesse kappidesse  ära mahuks, oleks vaja nii mõnestki asjast loobuda. Vaatame kriitilise pilguga toas olevaid asju ja näeme hulgaliselt videokassette ning arutame, mida nendega teha. Tunnetan arutluse käigus, et isal on pisut hale neist loobuda. Ta püüab nii ennast kui mind veenda, et nii mõnelgi kassetil on väga põnevat materjali, mida ta reisidelt kunagi on soetanud ja äkki peaks teatud sisu plaatidele kõrvetama… Abikaasa poetab vahele repliigi, et ka plaatidel on oma eluiga ja need ka ei kesta kuigi pikalt. Isa pakub lahenduseks kõvaketta, mida ka plaanis soetada, kuid ka see pole lahendus. Jõudsime oma jutuga pilvedesse, kus juba praegu suur osa meie perekonna mälestustest ning isa kirjutatud raamatutest on. See jutuajamine toimub minu 80ne-aastase ema ja isaga, samal ajal tuleb tuppa kaheaastane […]

Vaata edasi

Suvesoovitus: ettevõtlusoskusi arendavad lauamängud

17.juuni 2020 - 21:13

Tuntud lauamängudisainer, ettevõtja ning Nissi ja Risti põhikooli ettevõtlusõpetaja Meelis Looveer jagab ideid lauamängude kohta, mis arendavad ettevõtlusoskusi. Igal inimesel on omad oskused. Mõni sobib pigen raamatupidajaks, teine turundajaks, kolmas suudab juhtida tiimi valitud eesmärgi poole, neljas on loovinimene. Proovi ja katseta, milles Sina parim oled, kuid arenda ka oma nõrgemaid külgi! Kõik mängud sobivad alates põhikoolist. 1) Strateegiline planeerimine Kuidas pikemaajaliselt ettevõtet arendada ja tegevusi planeerida? Strateegiamängud panevad pea tööle ja sunnivad sind ette mõtlema! Sageli on nendes mängudes erinevad resurssid, mida pead koguma, neid haldama ja õigeteks ostudeks kulutama, sageli teisi mängijaid ennetades. Põnevad teemad aitavad mängudesse paremini sisse elada. Mõnes mängus kehastud keskaegseks kaupmeheks, teises hoopis maadeavastajaks, rüütliks või detektiiviks. Näited: Catan, Stone Age, Ticket to Ride, For Sale 2) Koostöö oskus Suudad Sa oma kolleegidega vabalt suhelda? Aga äripartneritega koostööd teha? Harjuta oma koostööoskusi lauamängudega: mõnes mängus võitlevad kõik mängijad mängulaua vastu – võidab või kaotab […]

Vaata edasi

Minifirmasid hirmutanud vastutus ja vähene eneseusk muundusid julgustavaks kogemuseks

16.juuni 2020 - 21:34

Kui väikesed on liiga väikesed, et saada aru ettevõtlusest ja rahaasjadest? Minifirmad tõendavad, et 7. klassi õpilased on võimelised vedama firmat ja juhtima meeskonda, kui neile selleks võimalus anda. Tõsi, ületada tuleb iseenda hirm vastutuse ja hakkamasaamise ees, mis aga tegevuse käigus muutuvad sellevõrra magusamaks eduelamuseks. Minifirmad AirCraft ja Võluhelin jagavad oma ettevõtluse katsetamise kogemusi ja õppetunde. Eesti parim minifirma AirCraft õppis tiimitööd ja ettevõtte siseelu Kuidas tekkis firma idee, mis selleni viis? Oleme kõik väga loodussäästlikud inimesed ja juba lapsest saati on meid kõiki paelunud lennundus, seega olime kõik teadlikud lennundusega kaasnevast reostusest. Need kaks huvi saime meeskonnana siduda läbi kohustusliku loovtöö. Tohutult suur kogus lennukite turvavarustust visatakse ära ainuüksi Tallinna Lennujaamas. Selle mitte ära kasutamine oleks olnud lihtsalt rumal. Lisaks looduse säästmisele, oleme valmis saanud väga lahedad ja klientide seas populaarseks saanud tooted, mille järele nõudlus on olnud suur. Kõige populaarsemateks toodeteks osutusid päästevestidest kandekotid Anne ja Ivo. […]

Vaata edasi

2020 I poolaastal liitus ettevõtlus- ja ettevõtliku õppe programmidega 15 uut kooli

14.juuni 2020 - 22:08

Tervitame koole, kes on otsustanud ettevõtlikku ja ettevõtlusõpet arendama hakata! 2020. aasta I poolaastal liitusid allolevad 15 uut kooli Edu ja Tegu programmiga, see tähendab, et nad võtsid kasutusele Edu ja Tegu, Junior Achievement Eesti või Ettevõtliku Kooli metoodika või on teinud selleks ettevalmistusi nt  koolitustel osaledes. Kokku on Edu ja Tegu ning koostööpartnerit tegevustes osalenud üle 400 kooli ja ettevõtlikku ja ettevõtlusõpet rakendavad rohkem kui 300 haridusasutust. Tervitame uusi liitujaid: Kuremaa Lasteaed-Algkool Kuuste Kool Lihula Gümnaasium Siimusti Lasteaed-Algkool Varbla Kool Virtsu Kool Waldorfkool Läte Kohtla-Järve Täiskasvanute Gümnaasium Lustivere Põhikool Tallinna Humanitaargümnaasium Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasium Tartu Karlova Kool Tallinna Balletikool Lohusuu Kool Peipsi Gümnaasium   Alates 2016. aastast Edu ja Tegu programmis osalenud koolid seisuga 31.05.2020

Vaata edasi

Iisraeli tee innovaatilise startup riigini algas haridusest ja unistamisest

12.juuni 2020 - 19:53

Ettevõtlusõppe programmi „Edu ja tegu“ eestvedamisel toimunud õppereisil jättis Iisrael oma kontrastsusega kustumatu mulje – ühest küljest riik, mis paistab silma sügava usu ja ajaloo, tugevalt juurdunud patriarhaalse kultuuri ja jäikade tõekspidamistega, teisalt uuendusmeelne ja idufirmade loomise arvult maailmas eririnnas, hoolimata ressursivaesest asukohast keset kõrbe. Kuidas need kaks poolt hariduses kokku on lõimitud, nii et tulemuseks on nutikad, ettevõtlikud inimesed – iisraellaste sõnul nende suurim vara? Andsime oma ülimalt huvitavast ja inspireerivast lähetusest ülevaate Õpetajate Lehele. Loe lähemalt  

Vaata edasi

Edu ja Tegu kutsub üles esitama kogumikku ettevõtete-koolide koostöö näiteid

09.juuni 2020 - 15:33

Head ettevõtete ja haridusasutuste esindajad – salvestame teie head koostööpraktikad kogumikku teistele õppimiseks ja ideede kogumiseks! Oleme kogumas häid näiteid Eesti koolide ja ettevõtete erinevatest koostöövormidest õppes, et koondada need ühte inspireerivasse kogumikku kõigile lugemiseks ja õppimiseks. Kui Teie kool on teinud tulemuslikku koostööd ettevõtetega või kui Teie ettevõte on teinud koostööd koolidega, siis see üleskutse on just Teile! Ootame kogumikku võimalikult eriilmelisi kirjeldusi ettevõtete ja nii üldharidus, kutse- kui kõrgkoolide koostööst. Näiteks: Ringi juhendamine koolis; Panustamine õppekava loomisse või arendusse; Regulaarselt külalislektorina esinemine; Projektipõhine õpe; Teemapäeva või -nädala läbiviimine; Uurimistööde teemad ettevõtetelt; Valikaine loomine; Õpilaste ja õpetajate tunnustamine; Õppeülesannete loomine; Ettevõtte tegelike juhtumite lahendamine õppeainete ülesannetena; Ettevõtte toote- või teenusedisain, muudatus- ja arendusettepanekud, prototüüpide loomine; Kliendiküsitluste, uuringute läbiviimine, nt reklaami-, turundus- vm strateegiate koostamine, analüüs; Ettevõtete audiovisuaalsed lahendused; Ettevõtte kodulehe, sotsiaalmeedia konto kujundamine õpiülesandena; Ettevõtjapoolne mentorlus individuaalsete või grupi äriideede väljatöötamisel ja elluviimisel. Oleme väga tänulikud, kui leiate veidi […]

Vaata edasi

Tartu Ülikooli ettevõtluse õppejõud: Tänapäeva töövorm eeldab ettevõtlusoskusi igalt inimeselt

08.juuni 2020 - 14:04

Nii Eesti õppijate PISA finantskirjaoskuse testi kõrged tulemused kui majanduskriis  näitavad selgelt, et on teatud pädevused ja valmisolek, mis peavad kuuluma tänapäeval iga koolilõpetaja arsenali, ilma milleta enam hakkama ei saa. Tartu Ülikooli ettevõtluse õppetooli juhataja Mervi Raudsaar ja nooremteadur Juta Jaani räägivad, millised oskused on õppijatele abiks majanduslike kriisidega toimetulekul ja tööturul. PISA finantskirjaoskuse test tõi muuhulgas välja ka huvitava asjaolu, et kuigi 15-aastaste noorte finantsteadmised on head, tekib vastuolu just täiskasvanute käitumisega, kus ei pöörata piisavalt tähelepanu kulude planeerimisele, eelarvestamisele, säästmisele, laenude tagajärgedele jms. Praeguses kriisiolukorras on näha, kuidas nii noored kui kogenumad inimesed hakkavad paljuski alles mõistma, et kõik ei olegi iseenesestmõistetav ja oma elukvaliteedi säilitamiseks tuleb olla nutikas ja ettevõtlik. Võidab see, kes oskab kõige adekvaatsemalt reageerida keskkonna muutustele. Kui meie töökoht päevapealt kaob, tuleb leida vajadusel uus, ajutine sissetulekuallikas, mis ei pruugi üldse olla õpitud eriala või vastata ootustele, kuid aitab keerulistel aegadel toime tulla. […]

Vaata edasi

Ettevõtlusõpetajaid distantsõpe ei heidutanud

01.juuni 2020 - 21:24

Distantsõppe kogemust jagavad ettevõtlusõpetajad-õpilasfirmade juhendajad: Helen Trug Paide Hammerbacki põhikoolist, Kristi Suppi Pärnu Ülejõe põhikoolist ja Sindi Gümnaasiumist, Külli Hiiemäe-Metsar Viljandi gümnaasiumist ning Kristi Pärt Roosna-Alliku põhikoolist. Mis oli teie jaoks distantsõppe ajal ettevõtlusõppe puhul kõige raskem? Kristi Suppi: Kaasata kõiki õpilasi, sest oli neid, kes ei reageerinud antud ülesannetele. Kui varem sai selgitusi anda klassi ees kõigile korraga, siis nüüd tuli anda ka individuaalselt. Külli Hiiemäe-Metsar: Kõige raskem oli tegevuste koos tegemise võimaluse puudumine. Ei olnud võimalik koos toota. Materjalid ei jõudnud kohale ja õpilaste omavaheline suhtlemine kannatas samuti. Nõrgemates meeskondades langes motivatsioon õpilasfirma ühisteks töödeks väga madalale. Õppisime raamatupidamist ja tegime turundusplaane suveks. Siiski ühtki tegevuse katkestajat ei ole olnud. Kõik jätkavad lootusrikkalt suve ja müügivõimalusi oodates. Viljandis toimub ka 8.augustil üks õpilasfirmadele mõeldud laat ja paljud oma müüke juba kavandama hakanud. Helen Trug: Ei näinud väga suuri raskusi. Minifirmat annab juhendada kenasti distantsilt. Kuna meil oligi plaanis […]

Vaata edasi

Ettevõtlike noorte pealekasv tagab maakondliku arengu

28.mai 2020 - 13:52

Riigi sõlmpunktidest kaugemal paiknevad kohalikud omavalitsused otsivad pidevalt viise, kuidas innustada hakkajaid noori kogukonna arendamisse panustama. Noorte ettevõtlusteadmistega varustamine on üks viis, kuidas neid võimestada ja kodukoha arengule mõtlema panna ning seda kindlamad võime olla, et just tänu neile saame ka tuleviku kriisidest üle. Elanikud, kes oma kodupaigas perspektiivi ei näe, ei soovi ka sellesse panustada ning seavad sammud keskuste poole. Võtmekohaks on mitmekesiste õpi-, vabaaja- ja töövõimaluste loomine, mis suurendab kogukonnaliikmete omavahelist sidet ja ettevõtlikkust. Oluline on piirkonna arengusse varakult kaasata noori, kes võtaksid eestvedaja rolli, et oma nutikate ideedega kodukandis töökohti ja väärtust luua. Kuidas koolid, ettevõtjad ja maakondlikud arenduskeskused saavad ettevõtlikku hoiakut ja ettevõtlusteadmisi tagada, sellest räägivad artiklis Vändra Gümnaasiumi direktor Marget Privits, ettevõtjad Kuldar Leis ja Madis Olt ning Pärnumaa Arenduskeskuse esindaja Viivika Vilja ja Jõgevamaa ettevõtlus- ja arenduskeskuse esindaja Marve Millend.  Loe täpsemalt Delfi artiklist      

Vaata edasi

Elbe Metsatalu: Distantsõpe andis iseseisvuse ja vastutustunde

27.mai 2020 - 15:03

Kuidas juhendada distantsilt eriolukorras õpilasfirmasid, mis peaksid praktiliselt ettevõtlust harjutama? Tallinna 21. kooli minifirmade ja Pärnu Sütevaka humanitaargümnaasiumi õpilasfirmade juhendaja Elbe Metsatalu jagab oma kogemusi distantsõppest. Mis oli distantsõppe ajal ettevõtlusõppe puhul kõige raskem ja milliseid muutusi tuli töös teha? Kuna mõlemas koolis alustasime ettevõtlusõppega novembrist ja põhiline praktiline õppetegevus oli planeeritud kevadpoolaastale, siis jäi kogu tegutsemisperiood lühikeseks ja paljud plaanid teostamata. Tuli kohaneda uue olukorraga, rohkem asju tuli õpilastel endil õppida teoreetiliselt ja kannatas otsest suhtlemist nõudev müügitöö, puudu jäi ostjate tagasiside ja hinnangud õpilastele. Sageli on just need heaks õppetunniks ja motivaatoriks õpiettevõtte tegevuste jätkamisel. Minu õpilased said osaleda ainult ühel laadal, sest kõik kevadesse planeeritud laadad ja müügipäevad jäid ära. Gümnaasiumiõpilased otsisid ise võimalusi e-kanalite kaudu müügiks, kuid põhikooli õpilasi oli selleks väga raske motiveerida ja ka reegleid õpetada, sest nad ei saanud minifirma jaoks ka pangakontot avada. Juhendajana pidin varuma tunduvalt rohkem aega õpilastega suhtlemiseks ja […]

Vaata edasi
STARTERtartu veebipõhine programm

Distantsõpe viib STARTER programmi osaliselt veebi ka edaspidi

Kuidas viia läbi eriolukorras praktilisel kogemusel põhinevat äriideede arendamise programmi STARTER? Õpetlikku kogemust ja häid praktikaid jagab STARTERtartu eestvedaja Tartu Ülikoolis Maret Ahonen. Mis oli distantsõppes ettevõtluskogemuse andmisel kõige raskem ja kuidas ideede arendamise programm toimus? Milliseid muutusi tuli teha ja mida sellest õpiti? Otseselt ei olnudki distantsõppe juures midagi rasket. Suhtume sellesse kui uude põnevasse võimalusse oma töö korraldamisel ja suhtlemisel tiimide ning partneritega. Nagu kõik teisedki ettevõtlusõppe läbiviijad, muutsime ka meie STARTERtartu programmi veebipõhiseks. Leidsime kiirelt veebinaride läbiviijad, kelle jaoks oli samuti veebinari tegemine põnev väljakutse. Osalejate arvu üle pole samuti põhjust kurta, sest ligi pooled veebinaride osalejad olid külalised väljastpoolt programmi. Huvitav kogemus meie jaoks oli, et veebipõhiselt on võimalik väga heal tasemel liftikõne treeningut teha. Jaotasime tiimid kahte gruppi, sest väiksemas grupis oli võimalik iga tiimi esitlusele koheselt tagasisidet anda. Seekord lisandusid osalejatele ka oskused selle kohta, kuidas videoesitlust kõige asjakohasemalt teha ja millega peab arvestama, […]

Vaata edasi

Tabasalu Ühisgümnaasiumi direktor: kool peaks ettevõtlusõppele lähenema kui ärile

26.mai 2020 - 17:28

2019. aastal nii Euroopa ettevõtliku kooli tiitli kui ka üldhariduskooli kõrgeima tunnustusega „Ettevõtlust edendav kool“ pärjatud Tabasalu Ühisgümnaasium läheneb ettevõtlusõppele süsteemselt ja eesmärgipäraselt. Kooli direktor Martin Öövel ning Edu ja Tegu aasta ettevõtlik õpetaja Krista Savitsch kirjeldavad, mida on Tabasalu koolis ettevõtlikkuse arendamiseks tehtud ja mis on olnud olulisemad edutegurid. Loe edasi Delfist 

Vaata edasi
Kohtla-Järve Järve kooli distantsõpe

Distantsõpe Kohtla-Järve Järve koolis: kõik, kõik oli uus märtsikuus!

25.mai 2020 - 21:56

Kuidas küll distantsilt ettevõtlikkust arendada? Distantsõppe parimaid praktikaid, mida ka edaspidi rakendada, jagavad kolm Kohtla-Järve Järve kooli ettevõtlikku õpetajat: Vaili Viirlaid, Ilme Hallik ning Koidu Raidma. Vaili Viirlaid, Kohtla-Järve Järve Kooli Ettevõtliku Kooli koordinaator Kui esimese nädala ettevõtlikud sammud olid teostatud, sai järgmist nädalat juba uute mõtetega alustatud! Ei olnudki midagi rasket, kuna ülesanded, mida õpilastel teostada tuli pidid olema neile jõukohased. Ettevõtlusõpe 7. klasside õpilastel oli tekkinud soov rohkem teada saada linnavalitsuse tööst, õppekäik oli juba planeeritud, kui kõik äkki muutus… Kuid, kus takistus tuleb leida lahendus! Õpilased külastasid omavalitsuse kodulehte iseseisvalt, võrdluseks võeti vaatluse alla ka naabervalla koduleht ning saadud informatsiooni põhjal koostati üksteisele viktoriiniküsimused. See oli eeltöö kohtumiseks omavalitsuse töötajaga naaberomavalitsusest. Kohtumine ZOOMis üllatas õpilasi, nad said teada, mida kujutab endast abivallevanema töö, millega tegeleb omavalitsuses sotsiaal-, spordi-, hariduse- ja kultuurivaldkond, kuidas noortel on võimalus kaasa rääkida omavalitsuse töös ja miks on hea oma piirkonda jääda või […]

Vaata edasi

Läänemaa ettevõtjad said Tallinna õpilastelt ideid ja nõuandeid

20.mai 2020 - 20:01

Foto: Urmas Lauri, Lääne Elu Tallinna 32. Keskkooli ettevõtlusõpetaja Tiina Saar jagab oma õpilaste distantsõppe tegemisi, mis olid seotud ülipõneva koostööga Läänemaa ettevõtjatega. Kui küsisin Tiina Saarelt aprillis tema distantsõppe tegevuste kohta, sain vastuseks: „ Minul praeguse kriisi ajal midagi erilist, põnevat, uut või innovaatilist välja pakkuda ei ole.“ Hm, hästi siis.. „Seda seetõttu, et paar nädalat enne keerulist situatsiooni käisime taas õpilastega Läänemaal, et teha koostööd kohalike väikeettevõtjatega. Hetkel õpilased tegelevadki äriplaani kirjutamisega. Suhtleme meilitsi ja tunni kirjeldused on e-koolis olemas,“ selgus tõde. Edasi hakkas rulluma ülimalt asjalik ja põnev projekt! Nimelt kogusid 11. klassi õpilased märtsi alguses Läänemaa ettevõtetest materjali, mille põhjal tuli kahe nädalaga koostada äriplaan ja kaitsta seda Swedbanki krediidikomisjoni ees hüpoteetilise laenu saamiseks. Siis, kui gong kuulutas eriolukorra alguse, saidki õpilased mõnusalt kodus oma äriplaane vormistada. Panga vastused tulid seekord kirjalikult. „Sügisel soovime tulla Haapsalu ettevõtjatele omi äriplaani äriideid rääkima ja nendelt kui tegevettevõtjatelt tagasisidet […]

Vaata edasi

„Lambist“ sündinud idee, hirmude ületamine ja proovikivi enne miljonäri staatust – loe Eesti parimate õpilasfirmade lugusid!  

14.mai 2020 - 20:24

Mis olid 2020. aasta kolme Eesti parima õpilasfirma kõige suuremad väljakutsed ja õppimise kohad ning kuidas leiti edukas idee? Uute oskuste saamine, mida koolipingis ei õpita, oma hirmude ületamine ja eduelamus millegi suure elluviimisest on ainult boonuste jäämäe tipp. Õpilasfirmade liikmed jagavad oma lugusid. Eesti parima õpilasfirma EHA laualambi idee sündis „lambist“ Idee teha laualampi tekkis päris ausalt üsna “lambist”. Kui esimene mõte teha äpp oli meie enda poolt maha laidetud, otsisime pikalt uut ideed, mis siiski aja nappusest hoolimata vähemalt sama vägev pidi tulema. Kui lambini jõudsime, lähtusime aga eelkõige enda vajadustest ning inimeste eelistustest – nii said akud lambi sisse ja lamp tehtud kvaliteetsetest tootmisjääkidest.  Tegevusega jätkamine on meil kindlasti plaanis. Hetkel oleme võtnud eesmärgiks arendada toodet edasi ning õpilasfirma programmi lõppedes jätkata reaalse firmana – ideel ju turgu ja potentsiaali on. Kõige suuremat väljakutset on kohe raske valida – eks igas valdkonnas on olnud omad pähklid. Ilmselt […]

Vaata edasi

Katrin Kivisild: Käes on aeg, kus ettevõtlusteadmised peavad olema iga lõpetaja põhipaketis, mitte lisavarustuses

13.mai 2020 - 08:46

Äsja avalikustatud ülemaailmse OECD rahvusvahelise PISA 2018 finantskirjaoskuse uuringu tulemuste põhjal on Eesti noored uuringus osalenud 20 riigi hulgas esimesel kohal. Koguni 95%-l meie 15-aastatest õpilastest on rahatarkuse põhiteadmised ning viimase kuue aastaga on Eesti teinud kõige suurema arenguhüppe. Haridus- ja Teadusminister Mailis Reps tõi toimunud pressikonverentsil olulise mõjutegurina välja ettevõtlusõppe ja rahatarkuse programmide ning haridussüsteemi koosmõju, mille tulemusena on ettevõtlusõpe jõudnud rohkem kui 300 kooli. Ministri sõnum oli, et ettevõtlusõpe peab jõudma kõikidesse koolidesse. Sihtasutus Innove koos ettevõtlusõppe programmiga Edu ja Tegu toetab süsteemselt koolides ettevõtlusõppe arendamist ja rakendamist, sest peame oluliseks, ettevõtluspädevused ja rahatarkus oleksid tänapäeval iga koolilõpetaja põhipaketis, olgu tegemist siis üldhariduse või kutseharidusega. Ettevõtlusõppe areng – diskussioonide tasandilt rohkem kui 300 kooli ainekavasse Kui 2015. aastal Eesti kõrgkoolide, ettevõtlusorganisatsioonide ning haridusasutustega ettevõtlusõppe programmi Edu ja Tegu käivitasime ja suured unistused kirja panime, siis oli mitmeid eelarvamusi ja müüte. Miks ettevõtlusõpe peaks olema üldhariduse osa? Mis ärimehi […]

Vaata edasi

Ettevõtlusõppel on suur roll Eesti noorte heas finantskirjaoskuses

08.mai 2020 - 15:43

Eesti 15-aastaste noorte finantskirjaoskus on PISA testi tulemustes esikohal ja teinud aastatega kõige suurema arenguhüppe. Palju õnne sellise tulemuse puhul ka ettevõtlusõppe programmi Edu ja Tegu töökatele koostööpartneritele, kes kõik on ettevõtlusõppe  arengusse panustanud! Haridus- ja teadusministri Mailis Repsi sõnul sõltub meie riigi majandus ja inimeste edaspidine heaolu suuresti tänaste noorte tulevastest finantsotsustest. “Väga oluline on toetada noorte algatusvõimet, näiteks õpilasfirmade asutamist, et nad saaksid vajalikke kogemusi juba koolieas. Meie 15-aastased on väga tublid ning peame tänama ka neid, kes samuti panustavad nende suurepärastesse tulemustesse –  õpetajad ja pered, aga ka ettevõtjad ja paljud teised,” ütles Reps. Haridus- ja Teadusministeeriumi ettevõtlusõppe programmijuht Kristi Ploom tänab kõiki koostööpartnereid, kes on ettevõtlusõppe arendamises kaasa löönud. „Oleme ühiselt teinud head tööd ja PISA uuringu tulemustest tulevad selle viljad selgelt esile! PISA finantskirjaoskuse uuringu pressikonverentsil tõi Edu ja Tegu ettevõtlusõppe programmi suurepärast tööd ja tulemusi esile ka minister Mailis Reps. Ettevõtlusõpe on jõudnud enam […]

Vaata edasi

Erika Veide: Distantsõpe kui kättemängitud võimalus arendada lapses ettevõtluspädevusi

07.mai 2020 - 16:59

Programmi Edu ja Tegu ning SA Innove üldhariduse ettevõtlusõppe eestvedaja Erika Veide sõnul paneb tänane distantsõpe inimestes proovile kõik eelnevalt õpitu. Kui aga osata olukorda nutikalt ära kasutada, annab see võimaluse ka uute oskuste omandamiseks. Distantsõpe nõuab erinevaid oskusi meilt kõigilt – vanematelt, õpetajatelt ning lastelt. Ettevõtluspädevustest tõusevad lisaks paljukäsitletud enesejuhtimisele ja autonoomsele motivatsioonile veel eriliselt esile emotsioonidega toimetulek, suhtlemisoskus ning ärivõimaluste nägemine. Varasem teadlik pädevuste toetamine ning õpilastele iseseisvuse ja otsustusvõimaluste andmine aitab neil praegu lihtsamini hakkama saada. Teistele annab kodus õppimine suurepärase võimaluse nende oskuste omandamiseks ja praktiseerimiseks. Loe lähemalt Delfi artiklist Foto: erakogu

Vaata edasi

Suure-Jaani kooli direktor: Ettevõtlik hoiak koolis muudab ka distantsõppe ladusaks

25.aprill 2020 - 16:43

Distantsõpe on paljudele koolidele olnud suureks stressiallikaks. Mõnel koolil on aga üleminek läinud lihtsamalt – Suure-Jaani Kooli direktor Epp Välba kirjeldab, mida tema koolis tehtud on, ning millised on olnud olulisemad edutegurid olukorraga kohanemisel. Loe edasi Delfi artiklist

Vaata edasi

Signe Ventsel: ettevõtlusõpe annab noortele hindamatu õppetunni – nad mõistavad, et kõrvaltvaatajana edu ei saavuta

24.aprill 2020 - 16:57

Koolide sulgemise tõttu koju jäänud laste juhendamine on paljudele lapsevanematele näidanud kui keeruline, kuid samal ajal väärtuslik kooliõpetaja töö on. Ettevõtja ja kahe tütre ema Signe Ventsel leiab, et tänasest kogemusest võiks lapsevanemate ja kooli vahel sündida pikemaajaline koostöö, sest nüüd nähakse selgelt, milliseid tulevikuoskuseid on vaja noortes rohkem arendada ja kuidas seda võimalikult praktiliselt teha. Signe Ventsli elu läbiv joon ja põhimõte on olla aktiivne ja tegus, olla iga päev parem iseendast läbi teadliku ja süsteemse enesearendamise ning seeläbi muuta ka ühiskonda paremaks. Sellest motost lähtudes jõudis temani ka ettevõtlusõpetaja roll Rocca al Mare koolis. Loe täpsemalt Delfi artiklist Foto: erakogu

Vaata edasi

Mart Kimmeli esimene kuu distantsõpet

09.aprill 2020 - 08:51

Distantsõppe gong kõlas kuu aega tagasi, oma muljeid jagab Mart Kimmel, Pärnu Rääma Põhikooli õpetaja ja Ettevõtliku kooli koordinaator. Kuidas on läinud õpetajana distantsõpe? Esimesel nädalal pöörasin tähelepanu ennekõike iseseisvale õppimisele, kuid mõistsin kiiresti, et vajalik on õpetajapoolne tugi ning alustasin osaliselt ka videotundidega. Valmisolek distantsõppes õppida oli õpilastel üldjuhul olemas, sest nad olid ka eelnevalt kasutanud meie Stuudiumi keskkonda erinevate kodutööde esitamiseks – samas tekkinud olukorras sai nii mõnigi funktsioon Stuudiumis vastuse, et milleks seda täpsemalt vaja läheb. Õpilased on minu arvates kohanenud olukorraga edukalt, sest nad on võimelised ka distantsõppes kaasa mõtlema ja tegutsema! Tore on, et õppimine toimub igapäevaselt – see on arendav! Mida kasutan õpetajana distantsõppes? Minu eriliseks lemmikuks on saanud Google’i Hangouts Meet videokõned, millega saab liituda kogu grupp ning kus lisaks ekraanijagamisele saavad osalised omavahel suhelda nii mikrofoni kui ka vestluse teel. Stuudiumi Tera-kursused on tõesti leidnud väga praktilise kasutamise – eriti hea on […]

Vaata edasi

Ettevõtluspädevused on õpilastes olemas, kuid vajavad toetamist

02.aprill 2020 - 15:10

Seoses üleriigilise e-õppega avastavad nii mõnedki õpetajad ja lapsevanemad oma lastes ja õpilastes varem varjatuks jäänud külgi – tavapärasest rohkem ilmnevad uues olukorras ettevõtluspädevused nagu autonoomne motivatsioon, probleemilahendus- ja planeerimisoskus, arenguuskumus, enesejuhtimise võimekus. Kriis näitab meile peeglit.  Uurisime õpetajatelt, mis seis nende ettevõtluspädevustega õieti on – millised omadused on noortel rohkem arenenud ja millega tuleb tööd teha ning kuidas õpetajad saavad  koolitundides pädevuste arengut toetada. Oma kogemust erinevas vanuses õppijatega  jagavad asjatundjad ja praktikud.  Erika Tafenau, Tallinna Rahumäe Põhikool: Olen koolis õpetaja olnud juba 5 aastat ning iga päev näen seda, kui julged ja loovad õpilased on. Pean oluliseks õpilaste valmisolekut õppida enda ja teiste vigadest. Paljudes minu tundides töötavad õpilased rühmades, kus nad mõtlevad kaasa, kuulavad üksteist ja langetavad otsuseid meeskonna siseselt. Oskus lahendada sotsiaalseid olukordi tugineb ettevõtluspädevuse mudeli järgi suhtlemis- ja koostööoskustele ning algatusvõimele ja kaasamisoskustele, mis on minu arvates õpilastel väga heal tasemel. Mõnikord on väga huvitav […]

Vaata edasi

Martin Villig: Ettevõtlik hoiak aitab ootamatustega toime tulla

31.märts 2020 - 16:25

Kriis on meie senise elukorralduse sassi löönud mõjutades tugevalt nii lapsi kui täiskasvanuid. Bolti kaasasutaja, haridusvaldkonna heategvusfondi eestvedaja ja kahe lapse isa Martin Villig leiab, et tänases olukorras on ettevõtluspädevused nagu iseseisvus, algatusvõime ja probleemide lahendamise oskus olulisemad kui kunagi varem. Loe lähemalt Martin Villigu arvamust ettevõtluspädevustest ja ettevõtlusõppest Delfi artiklist Foto: Tiina-Liina Uudam

Vaata edasi

Ideid ettevõtlusõppe tundidesse

26.märts 2020 - 10:26

Jagame ideid, mida teha distantsõppel olevate õpilastega ettevõtlusõppe raames. Erika Veide, Edu ja Tegu/ SA Innove ettevõtlusõppe koordinaator: HITSA Moodles on nii põhikoolile kui ka gümnaasiumile erinevaid töölehti ja materjale, kuid eelkõige võib alustada videotest, mida on 20. Iga videod vaadates  saavad õpilased täita individuaalselt töölehte, sellega on 20 tundi juba sisustatud. Ettevõtluspädevuste mudelil on 14 alapädevust, õpilased võivad iga alapädevuse juurde kirjutada, kuidas just see pädevus aitab hakkama saada tekkinud situatsioonis. Läheneda võib lapsevanema, õpilase, riigijuhi, ärimehe, meditsiinitöötaja jne vaatenurgast. Kutsuge üles lapsi leidma lahendusi peale kriisi tekkivatele majandusküsimustele: teenindus ettevõtete saamata jäänud tulu, tootmise seiskumine jne. Lingid materjalidele, videotele ja töölehtedele leiab siit: https://www.innove.ee/oppevara-ja-metoodikad/ https://ettevotlusope.edu.ee/metoodika/ Videod You Tube kanalis Tabasalu Ühisgümnaasiumi ettevõtlusõpetaja Krista Savitsch Algkooliõpilastega esimeses kooliastmes on tore teha läbi mõningad ülesanded LearningAppsi keskkonnas, kus sai meelde tuletada ja üle korrata tulu ja kulu ning toode ja teenus temaatika. Kõigi 3.-5.klassi õpilaste lemmikülesandeks on osutunud ostlemine e-Selveris […]

Vaata edasi
Erika Veide Hariduses on potentsiaali vallandumine

Erika Veide: Hariduses ei ole kriis, vaid tohutu potentsiaali vallandumine

20.märts 2020 - 10:56

Edu ja Tegu/SA Innove ettevõtlusõppe koordinaator Erika Veide kirjutab, et hariduses  on praegune kriisiolukord potentsiaali vallandumine ja paremini saavad hakkama need lapsed, kelle olulisi eluks vajalikke pädevusi on arendatud. Kes meist ikka nii väga uskus, et oleme täna sellises reaalsuses, aga see tuli. Nii, nagu oleme juba päris pikalt rääkinud 21.sajandi pädevuste arendamisest, sest ühel hetkel on reaalsus kohal ja võidavad need, kes on juba algust teinud. Loomulikult on hetkel paremas seisus lapsed, kes on õpetatud ujuma, vajadusel kasutama selleks abivahendeid kui väga pikalt veel ei suuda. Lapsed, kelle arenguuskumusega on tegeletud, keda on õpetatud probleeme lahendama ja kelle väärtus ja hoiak on ettevõtlikkus, saavad täna paremini hakkama. Sa kaunikene, ennastjuhtiv võimestatud õppija (õpetaja), Sinu eksam ja võimalus  end proovile panna on saabunud. Kogeda, mida tähendab tõeline autonoomne motivatsioon ja probleemõpe. Enam pole tarvis ettekujutlust, kõik on ülimalt tõetruu ja praktiline. Nüüd katsutakse läbi meie paljude arenguuskumused päriselt. Loen korduvaid […]

Vaata edasi

Ilmunud on uus digitaalne ettevõtlusõpik!

22.jaanuar 2020 - 14:04

Head õpetajad! Ilmunud on UUS DIGITAALNE ETTEVÕTLUSÕPIK! Ettevõtlusõppe programmi Edu ja Tegu ning Innove koostöös valminud õpik on universaalne majanduse ja ettevõtluse õppimiseks kutseõppes õppijale, kuid sobib samuti kasutamiseks gümnaasiumis nii ainekavasiseseks kui ka -üleseks õppeks. Õpik on hea abimees majanduse- ja ettevõtluskeskkonna mõistmiseks – see on teejuht alates ideest kuni ettevõtte loomiseni, pikitud praktiliste ja eluliste ülesannetega. Ettevõtlusõppe digitaalne õpik on leitav Opiq sisuplatvormilt E-koolikotist  Õpiku autorid on ettevõtlus- ja kutseõppe asjatundjad Jane Mägi Kuressaare Ametikoolist, Tiina Aidnik Tartu Kutsehariduskeskusest, Sirje Rekkor Tallinna Ülikoolist, Elen Raudsepp Tallinna Majanduskoolist ning Katrin Kivisild Innovest. Head kasutamist!

Vaata edasi

Inna Põld: Oluline on õppijas üles leida see miski, mis paneb ta tegutsema

20.jaanuar 2020 - 10:19

Inna Põld on Tallinna Majanduskooli õpetaja ning veel eelmisel aastal said ka Kopli Ametikooli õpilased osa tema ettevõtlusõppe tundidest, mida aitas eluliseks muuta Inna tegevus ka ettevõtja ja ettevõtluskoolitajana. Eesmärk on anda koolist kaasa julgus küsida, eksida ja lai silmaring Olen Inna Põld ning majandust ja ettevõtlust olen õpetanud alates aastat 2010, mil asusin õppejõuna tööle toredasse kooli nagu Eesti Hotelli ja Turismi kõrgkool. Koos ettevõtluse ja majandusega oli tore edasi anda ka oma teadmised turunduse, projektijuhtimise ja finantsmaailast. Paralleelelt EHTEga õpetasin ka ettevõtlust Tallinna Kopli Ametikoolis (2014 – 2019). Mõlemas koolis oli olemas loomulikult õppekava ja kõik muu sinna juurde kuuluv, aga õpetaja sai siiski lähtuvalt õpiväljundidest ise valida tempo, meetodid ja vahendid. Seega olid üsna lahtised võimalused. Minu eesmärk ei ole kindlasti olnud teha õppijatest teoreetikud ja tasaselt kuulajaid-kirjutajaid. Olen ikka veendunud küsimuste küsija, väitluste arendaja ja süstinud julgust, et oma arvamus ei saa olla vaka all, et […]

Vaata edasi

Milleks tervishoiutöötajatele ettevõtlusõpe?

12.november 2019 - 08:29

 Milleks tervishoiutöötajale ettevõtlusõpe? Sellist küsimust olen kohanud sageli, nii õpetajate kui õpilaste poolt. Ettevõtlus seostub ikka ettevõtjate ja ärijuhtidega, kirjutab Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli ettevõtluse ja juhtimise õppejõud Raili Alandi. Kuid ettevõtlusõpe rakenduslikus kõrgkoolis ja veel tervishoiuga seonduvatel aladel ei tähenda, et haiglad õdedest tühjaks jäävad ja kõik ettevõtjateks hakkavad. Vastupidi, eesmärk on kujundada enda ja tööga hästi hakkama saavaid ning oma eriala nautivaid tervishoiutöötajaid, kes mõistavad ka iseenda rolli töörahulolus ja isiklikus heaolus. Ettevõtlik töötaja on võtmeisik ka igas kollektiivis. Lisaks, ka tervishoius võivad tulevikus ristuda eriala ja ettevõtlus. Muutused ühiskonnas eeldavad valmisolekut nendega kohanemiseks Olen õppejõud õenduse õppetoolis Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis ning õpetan ühe ainena ettevõtlust ja juhtimist. Ettevõtluse õppeaine sain omale kevadsemestrist ja olen ainet andnud kolmele grupile, sügisest sain neli järgmist gruppi. Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis on ettevõtluse aine kõigile õenduse üliõpilastele kohustuslik põhiliselt seetõttu, et õdede roll tervishoius on pidevas arengus ja muutustes ning kogu ühiskonnas on […]

Vaata edasi

8 võimalust ettevõtlusõppe rakendamiseks siis, kui see tundub võimatu

27.oktoober 2019 - 16:03

Millised on koolide murekohad ettevõtlusõppega seoses ning milliseid lahendusi on haridusasutused ise nende leevendamiseks leidnud? Häid näiteid ja kogemusi ning ka omapoolseid nõuandeid jagavad ettevõtlusõppe „kõrvad ja silmad“ Eestis, metoodika ja rakendamise eestvedajad Katrin Kivisild ja Erika Veide (SA Innove) ning Kersti Loor (JA Eesti). Mure 1. Ettevõtlusõpe ei mahu õppekavasse kuidagi sisse Kersti Loor: See on sagedane ettekääne ja põhikooli III astme puhul ka arusaadav põhjendus. Õppekava on tõesti põhikooli III astmes liiga tihe ja jätab vähe ruumi valikuteks. Siin on abi ainete lõimimisest. Ettevõtlust saab õpetada nii eesti keele, matemaatika, käsitöö, inimeseõpetuse kui ka muudes tundides. Minifirmat on võimalik teha loovtööna. Sageli on asi kooli prioriteetides ja valikutes. Need koolid, kes peavad ettevõtlusõpet oluliseks, enamasti leiavad ka võimaluse. Osades koolides pakutakse ettevõtlusõpet ka ringitunnina, eriti algklassides. Mõnedes noorte- või ettevõtluskeskustes tegutsevad JA koolituse läbinud juhendajad, kes juhendavad õpilasfirmasid. Sellised on näiteks Valga noorsootöökeskus TANKLA, Innovatsioonikeskus INNOKAS Haapsalus, Harju […]

Vaata edasi

Kutsekooli õpilasfirma avab silmad ja arendab kätt

11.juuni 2019 - 16:02

OMG, õppimine on jube igav, kas õpin üldse õiget asja? Mida peale kooli lõpetamist pihta hakata? Kuidas laiendada koolist tööturule minnes enda valikuvõimalusi? Need küsimus on ilmselt sageli kutsehariduse õpilastel mõttes. Ettevõtlusõpet pakkuvates kutsekoolides mõtlevad noored ise vastuse välja, kool pakub selleks keskkonna. Kutseõppes panustatakse aina rohkem sellesse, et lõpetajad näeksid oma eriala võimalusi avarama pilguga ning oleksid tulevikus kohanemisvõimelised igas tööturul ja elus ettetulevas olukorras. Seda tõendab ettevõtlusõppe ja õpilasfirmade hüppeline levik kutseõppeasutustes, jõudes tänavu 65 õpilasfirmani. Näiteks on nii Tartu Kutsehariduskeskuses kui Kuressaare Ametikoolis sellel õppeaastal juba 15 õpilasfirmat, “Soovides, et meie lõpetajad oleksid iseseisvad ja vastutusvõimelised, head kohanejad ja kiired õppijad, tuleb neile koolis võimalused luua – ettevõtlusõpe kõrvuti erialaõppega on selleks suurepärane võimalus,” on Kuressaare Ametikooli õpetaja Jane Mägi kindel. Kuressaares toimub õpe süsteemselt läbi õppeaasta ja on integreeritud teiste ainetega. Jane Mägi põhjendab õpilasfirmade sidumist õppega sellega, et oskuste omandamine ilma praktilise harjutamiseta on üsna […]

Vaata edasi